Skyhøje ambitioner hos Sky-Light

Mange ejerledere har svært ved at uddelegere ansvar. Sådan havde Søren Kjær Larsen det også, da han overtog faderens virksomhed i 2005. En finanskrise forstærkede dette, men en lean-konsulent fik ham dog på andre tanker. Nu har han en udvidet direktion og en professionel bestyrelse. Og en virksomhed med høje vækstambitioner.

Da Søren Kjær Larsen i midten af 90’erne blev færdig med sin uddannelse som cand.merc., havde han ikke forestillet sig, at han skulle overtage ejerskab og ledelse af faderens virksomhed, Sky-Light. Generationsskiftet fra far til søn skete i 2005, og i dag er Sky-Light en af de dominerende producenter af folier og emballager til primært fødevareindustrien i Europa. Virksomheden har – med Søren Kjær Larsen i spidsen – udviklet sig fra en typisk ejerledet virksomhed med en stærk ejerleder, der tager alle beslutninger selv, til en moderne og professionelt drevet industrileder, hvor ansvar og kompetencer er placeret hos en større ledelsesgruppe.

“Sammenlignet med tiden før vi fik professionaliseret virksomheden, har vi i dag en større eksekveringskraft. Vi har en større transparens i virksomheden, altså klarhed over, hvad vores mission er – helt ned på hver enkelt medarbejder, og klarhed over, hvor vi skaber værdi for kunden,” siger Søren Kjær Larsen.

Udviklingen tog for alvor fart i 2011, hvor Sky- Light fik en professionel bestyrelse. Og de seneste to år er direktionen udvidet, så den i dag består af CEO Søren Kjær Larsen, COO Brian Rasmussen, CSO Flemming Jørgensen og CIO Dennis Østergaard.

Miljø og bæredygtighed er kernen

Sky-Light producerer emballage og folier til Europas og verdens største fødevareproducenter, men har også konkurrenter som kunder. Det skyldes, at virksomheden er en af Europas førende producenter af fødevaregodkendt folie- og emballageplast. For mange konkurrenter kan det altså bedre betale sig at købe folie – som er råvaren til fremstilling af emballage – af Sky-Light og deraf lave egne emballager end at producere folien selv.

“Plastfolie er langt hen ad vejen et commodity, det vil sige, at der er mange andre producenter på markedet, der laver stort set det samme. Så for os er den miljøvenlige profil en afgørende konkurrenceparameter, fordi vores kunder er ekstremt orienterede på netop miljø og bæredygtighed,” siger Søren Kjær Larsen.

Sky-Light sidder i sin egen niche ganske tungt på det danske og det nordeuropæiske marked, og der er strategisk fokus på at udvikle nye produkter til eksisterende markeder – som udover Skandinavien omfatter Tyskland, Storbritannien, Benelux og Østeuropa. Der bliver foretaget omfattende investeringer i at modernisere virksomheden på alle niveauer. I produktionen har man netop investeret 50 mio. kr. i en ny produktionslinje, der skal tage miljøvenlig fødevareemballage til et nyt niveau. Og for nylig opkøbte man den svenske emballage-innovatør Formpac, som de seneste år er vokset eksplosivt ved at være en af få virksomheder i verden, der har en automatiseret produktion, som lægger små plastik-skeer ind i de låg, Sky-Light producerer til mejerier i mange lande.

“Formpac er et eksempel på noget af det, vi tror kommer til at definere emballagemarkedet, nemlig convenience-food/food-on-the-go. Vi skal være med til at understøtte vores kunders produkter ved at tilbyde løsninger, der giver disse muligheder, og det er Formpac rigtig gode til,” siger Søren Kjær Larsen.

Og vækstambitionerne er høje. Sky-Light forventer at fordoble sidste års rekord-resultat i løbet af de næste fem år. Der er samtidig en forventning om vækst i omsætningen på omkring 60-70 pct., men fokus er først og fremmest på at styrke indtjeningen. Medarbejdertallet hos Sky-Light vil formentlig forblive status quo på trods af, at flere investeringer i robotteknologi i første omgang vil sænke behovet for ufaglært arbejdskraft.

Til gengæld stilles der stadig større krav til emballager, hvilket stiller krav om stadigt dygtigere og mere kvalitetsbevidste medarbejdere. Søren Kjær Larsen ser alligevel en udfordring i at sikre den rette, kvalificerede arbejdskraft.

“Vi ser allerede nu, at de opgaver, som vi i dag bruger ufaglært arbejdskraft til, bliver overtaget af robotter. Til gengæld kommer vi til i højere grad at efterspørge faglært arbejdskraft, teknikere og ingeniører,” siger Søren Kjær Larsen.

Transparent og effektiv

  • Ny direktion har skabt øget transparens og eksekveringskraft.
  • Store investeringer skal øge indtjeningen.
  • Digitalisering og robotisering vil præge fremtiden.

Vi har en større transparens i virksomheden, altså klarhed over, hvad vores mission er – helt ned på hver enkelt medarbejder, og klarhed over, hvor vi skaber værdi for kunden.

Søren Kjær Larsen, ejerleder, Sky-Light

68% af ejerlederne angiver, at man i deres virksomhed arbejder ud fra en nedskreven forretningsplan.

65% af ejerlederne har opdateret den eksisterende forretningsplan indenfor det seneste år. 18% af virksomhederne har ikke opdateret forretningsplanen indenfor de seneste tre år.

27% af ejerlederne prioriterer optimering af processer og ressourcer højest i forretningsplanen. Det gør dette område til det væsentligste fokusområde.

Kilde: Ejerlederanalysen 2017

Om Søren Kjær Larsen

  • Søren Kjær Larsen er født i 1970, uddannet cand.merc. fra CBS i København i 1996.
  • Startede i Sky-Light i 1996, tog en Executive MBA i 2002-2004, overtog ledelsen i 2005.
  • Søren Kjær Larsen beskrives som en kulturbærer, der især under krisen viste, at han kan gå forrest. Han er ikke bange for at lytte til gode råd og har derfor ansat en ledergruppe, som på hvert deres felt er klogere end ham selv. Han er villig til at lytte – og ikke bange for at eksekvere.

Finanskrisen ændrede alt

Så der er vind i sejlene hos Sky-Light for øjeblikket. Finanskrisen ville det ellers anderledes og var en hård omgang for Sky-Light.

“Jeg fik, som så mange andre, et chok, da vi blev ramt af finanskrisen, hvor en markant nedgang i vores aktivitet og en stor kundes konkurs pludselig betød, at vi lavede underskud. Jeg troede ikke, at fødevareindustrien ville blive ramt så hårdt. Frygten for, at vi måske kunne miste vores finansiering, gjorde, at jeg tog alle beslutninger selv og kørte alle omkostninger helt i bund,” siger Søren Kjær Larsen.

Sky-Light stod i 2008 som “en af de virksomheder, der havde haft underskud to år i træk,” som Søren Kjær Larsen formulerer det. Underforstået, at det ikke hjælper noget, at man selv mener, at man har styr på tingene, hvis kreditorerne begynder at tvivle.

“Jeg husker, da vi netop havde gennemført den femte fyringsrunde på kort tid. Der måtte jeg samtidig fortælle medarbejderne, at vi var nødt til enten at skille os af med yderligere 10-11 kolleger, eller også skulle vi alle kollektivt gå ned i løn. Her er jeg meget stolt over den opbakning, der var til, at vi tog en fælles beslutning om, at alle gik ned i løn med den aftale, at lønnedgangen var begrænset til ét år, hvorefter alle ville gå tilbage til deres oprindelige løn, men også med den aftale, at lønnedgangen blev hensat som et lån, der ville blive tilbagebetalt, når virksomheden var ude af krisen. Allerede året efter kunne vi med glæde betale hele beløbet tilbage,” siger Søren Kjær Larsen.

Lean-konsulenten blev en øjenåbner

I 2009 leverede den sydvestjyske emballageproducent solidt overskud igen. Alligevel sad Søren Kjær Larsen i årene efter tungt på pengekassen.

“Der er ingen tvivl om, at de hårde nedskæringer var med til at sikre virksomhedens overlevelse, men set i bakspejlet må jeg også erkende, at der i en periode blev foretaget for få investeringer i fremtiden. Og det er det, vi retter op på nu,” siger han.

Det var en lean-konsulent, der satte tankerne i gang hos Søren Kjær Larsen. En dag i 2016 fik han således en henvendelse fra en tidligere produktionschef, som havde været lean-konsulent i nogle år. Han hørte Søren, om han havde et job.

“Jeg vidste, at han var rigtig dygtig, og jeg vidste godt, hvor hans kompetencer var, så det var jo egentlig min stol, han passede bedst i. Men den ville jeg ikke af med,” fortæller han med et smil.

Det endte alligevel med, at lean-konsulenten fik lov at bruge en måned på at se på Sky-Light i et leanperspektiv og identificere potentialer for forbedring på virksomheden.

“Allerede efter fjorten dage blev det nærmest pinligt tydeligt, hvor meget vi kunne optimere virksomheden. Og efter ganske få måneder kunne vi se, at der var så mange ting, vi kunne gøre, som jeg ikke havde blik for. Og at vi var nødt til at køre flere tiltag igennem, end jeg var i stand til at håndtere. Så vi blev hurtigt enige om, at han fremover skulle være vicedirektør i Sky-Light,” forklarer Søren Kjær Larsen.

På den måde overbeviste lean-konsulenten Søren Kjær Larsen om, at ansvaret skal deles ud.

“Det var egentlig nemt at tage beslutningen om at udvide direktionen, selvom det har betydet, at jeg har skullet afgive noget ansvar. Når jeg så, hvor meget mere vi kunne nå på den samme tid, blev det tydeligt, at der er områder, hvor andre er mere kompetente end mig. Men det har kun gjort det sjovere at drive virksomhed,” siger Søren Kjær Larsen.

Vi ser allerede nu, at de opgaver, som vi i dag bruger ufaglært arbejdskraft til, bliver overtaget af robotter.

Søren Kjær Larsen, ejerleder, Sky-Light

Om Sky-Light

  • I 1960 blev virksomheden grundlagt af ingeniør Skydt-Kristensen som en elinstallatørvirksomhed under navnet Skydt- Kristensen. Da virksomheden efter kort tid påbegynder produktion af lysskilte og reklamer, ændres navnet til SKY-LIGHT.
  • I 1985 blev familien Larsen medejere, og i dag ejes Sky-Light kun af familien Larsen. Familiens fokus har altid været på ordentlighed, miljø, udvikling og medarbejdere, og Sky-Light er derfor blandt de mest teknologisk innovative i branchen. Sky-Light har siden starten været beliggende centralt i Sydvestjylland.

Kontakt

Ulrik Ræbild
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3288
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube