Industri-konglomeratet, der fandt sin niche

Historien om Santa Fe Group er historien om et gigantisk industrikonglomerat, der forvandlede sig til en førende nichevirksomhed. Om hvordan Det Østasiatiske Kompagni blev førende på ‘relocation’ af medarbejdere.

Santa Fe Group er i dag en af verdens fem største virksomheder inden for relocation af medarbejdere. Og Santa Fe er måske den mest globale af alle aktører på verdensmarkedet lige nu, med afdelinger i 47 lande. Samtidig repræsenterer Santa Fe en væsentlig del af danmarkshistorien, fordi selskabet er det eneste tilbage i dét, der på et tidspunkt var Danmarks og Skandinaviens største virksomhed, nemlig Det Østasiatiske Kompagni – eller blot ØK.

CXO Magasinet har talt med Martin Thaysen, CEO for Santa Fe Group, om historien, strategien og fremtiden.

For 120 år siden, i 1897, stiftede kaptajn Hans Niels Andersen Det Østasiatiske Kompagni, der i begyndelsen handlede særligt trævarer fra Asien til Danmark, men hurtigt udviklede sig til et industrikonglomerat med en lang række andre aktiviteter. For 29 år siden, i 1988, købte ØK det dengang Hong Kong-baserede Santa Fe. En virksomhed med speciale i relocation. Og for to år siden sagde man så farvel til ØK og ændrede navn til Santa Fe Group.

Martin Thaysen var med til at tage beslutningen. En naturlig beslutning, fordi Santa Fe var det eneste tilbage i virksomheden. Han er glad for beslutningen, og samtidig er han glad for det, ØK har givet videre.

”Santa Fe Group er den mest globale virksomhed i branchen. Det er vores store styrke. Vi er repræsenteret over hele verden med vores egne afdelinger og vores egne medarbejdere. Det giver os en fordel i forhold til konkurrenterne, som typisk opererer med samarbejdspartnere for at dække globalt. Og netop den styrke skyldes, at vi bygger på den organisation, som ØK har bygget op,” siger Martin Thaysen.

Svagheden er, at mens de fleste danskere kender firmaet ØK, så er det langt færre, der kender Santa Fe Group. Og det er et strategisk fokuspunkt for fremtidens Santa Fe Group at øge tilstedeværelsen på det danske marked.

USA først og fremmest

Allerførst er der dog andre tiltag, der overskygger den skandinaviske satsning. Og det er for det første en digitalisering af forretningen, som er i fuld gang. Og derudover indtagelse af verdens største marked for relocation, nemlig USA.

”Vi skal være stærkere på det amerikanske marked. Det har vi været opmærksomme på i en længere periode. USA er det største marked, og nogle af vores mest betydningsfulde konkurrenter er amerikanske. De er meget dominerende i USA, men ikke helt så stærke i resten af verden. Derfor er det afgørende for vores markedsposition, at vi bliver en større aktør i USA. Vi har i første omgang overvejet, om vi skal vokse organisk, men har vurderet, at det bliver for omfattende en proces. Nu er vi på udkig efter at købe en mellemstor aktør, som kan give os den rette platform til vækst i USA,” siger Martin Thaysen, der forventer et større opkøb i USA i løbet af det kommende halvår.

Fra flyttemand til rådgiver

Relocation handler om flytning. Ligesom ØK startede med at flytte varer fra Asien til Danmark, så er hovedingrediensen i Santa Fe Groups kerneforretning også flytning. Og selvom det ikke er Flyttemand Olsen, der sidder bag rattet, så er relocationforretninger verden over for en stor dels vedkommende specialiserede flyttefirmaer. Det er man hos Santa Fe i fuld gang med at ændre på. Her ønsker man at løfte sig højere op i værdikæden.

”Flytning og transport af ejendele osv. står stadig for 80 pct. af vores forretning. Men de seneste år har vi bevidst udvidet vores forretning, så vi kan håndtere alle dele af relocation for virksomheder og deres medarbejdere,” siger Martin Thaysen.

Vi skal være stærkere på det amerikanske marked. Det har vi været opmærksomme på i en længere periode… Nu er vi på udkig efter at købe en mellemstor aktør, som kan give os den rette platform til vækst i USA.

Martin Thaysen, CEO, Santa Fe Group

Fra ØK til Santa Fe Group

 • 1884: Kaptajn Hans Niels Andersen stifter Andersen & Co, som primært handler med træ fra Bangkok.
 • 1897: Det Østasiatiske Kompagni stiftes og noteres på Københavns Fondsbørs.
 • 1912: I et samarbejde mellem ØK, Burmeister & Wain og tyske Rudolf Diesel blev verdens første oceangående dieselmotorskib, MS Selandia, udviklet. Skibet revolutionerede den globale skibsfart, der var domineret af dampkraftmotorer.
 • 1920: ØK var nu Danmarks største virksomhed og havde 115 afdelinger i fem verdensdele og 20.000 ansatte. 1965: ØK ekspanderer kraftigt og investerer bl.a. i konservesvirksomheden Plumrose, som dannede grundlag for ØK’s sydamerikanske aktiviteter.
 • 1969: ØK er nu Skandinaviens største virksomhed.
 • 1980: Santa Fe etableres i Hong Kong.
 • 1985: Santa Fe bliver det første udenlandske relocation-firma i Kina.
 • 1988: ØK køber Santa Fe Group.
 • 1998: ØK fokuserer på fire hovedområder med markeder fortrinsvis i Asien og Sydamerika: EAC Nutrition (børneernæring), EAC Foods (Plumrose), EAC Industrial Ingredients og EAC Moving and Relocation Services (Santa Fe Group). Nutrition blev afhændet i 2006, Industrial Ingredients i 2010 og Plumrose i 2014.
 • 1999: Santa Fe køber konkurrenten Global Silverhawk og styrker dermed sin position på det asiatiske marked.
 • 2010: Opkøb af virksomheden Wridgways.
 • 2011: Opkøb af virksomheden Interdean.
 • 2014: Wridgways ændrer navn til Santa Fe.
 • 2015: Interdean og EAC Moving and Relocation Services ændrer navn til Santa Fe og markerer dermed Santa Fe som det bestående globale brand. Med denne beslutning ophører brandet EAC, Det Østasiatiske Kompagni – eller blot ØK – med at eksistere.

Vi har investeret mange millioner kroner i digitalisering de seneste år. Og vi kommer til at investere mange millioner fremover i digitalisering af virksomheden. Når jeg ser ud i verden, så ser jeg konkurrenter dukke op, som måske ikke er noget i dag, men i morgen kan de have overhalet markedet.

Martin Thaysen, CEO, Santa Fe Group

Uddrag af pressemeddelelse fra Rigsarkivet d. 4. juli 2016 i forbindelse med, at ØK ændrede navn til Santa Fe Group:

 • ”På et møde i marts 2016 besluttede bestyrelsen for Santa Fe Group A/S, at centralt virksomhedshistorisk materiale fra Det Østasiatiske Kompagnis 119-årige historie skulle overdrages til Rigsarkivet. Overdragelsen har fundet sted.”
 • ”Rigsarkivar Asbjørn Hellum udtaler: Afleveringen af dette originale kildemateriale understøtter Rigsarkivets indsats for at bevare dokumentation fra store danske virksomheder, internationale forbindelser m.v. og derved sikre borgere og forskere en bedre mulighed for at forstå det danske samfunds udvikling.”
 • ”Det Østasiatiske Kompagni er en af kronjuvelerne i dansk erhvervshistorie. Tilbage i 1970’erne var det Skandinaviens største virksomhed, målt på omsætning. I sin storhedstid var ØK et globalt konglomerat, der omfattede alt fra rederidrift, skibsbygning, slagterier, plantager, medicinalindustri, industriselskaber og agenturer for utallige globale virksomheder. Siden blev dattervirksomhederne solgt stykke for stykke, og virksomheden er siden 2015 drevet videre under navnet Santa Fe Group A/S.”
 • ”Det er dermed et helt centralt og ganske fascinerende kapitel i dansk erhvervshistorie, der nu kommer på arkiv, bevares for eftertiden og stilles til rådighed for den erhvervshistoriske forskning. Afleveringen omfatter bl.a. 37 forhandlingsprotokoller fra bestyrelsen, dækkende hele perioden fra det første bestyrelsesmøde den 20. marts 1897 og frem til maj 2013.”
 • ”Arkivet overlevede på mirakuløs vis bombesprængningen af ØK’s tidligere hovedsæde på Holbergsgade 2 i København, der i 1944 blev jævnet med jorden ved schalburgtage.”

Jura og økonomi

Santa Fe Group fokuserer på fire forretningsområder: Moving er den klassiske aktivitet og omfatter den konkrete flytning af medarbejdere, herunder nedpakning af ejendom, opbevaring, toldbehandling og udpakning i nyt hjem. Destination Services e r d en m ere b løde d el a f e n fl ytning, s om handler om at finde det rette hjem, sikre, at den nye medarbejder og familien falder godt til, hjælp til at finde skole eller daginstitution, sørge for sprogundervisning og undervisning i det nye hjemlands kultur og traditioner. Immigration er en mere kompleks og ofte juridisk krævende disciplin, der eksempelvis handler om at sikre, at virksomheden overholder det nye hjemlands immigrationslovgivning, at medarbejderen har opholds- og arbejdstilladelse, kontakt til myndigheder, rådgivning og hjælp til både virksomhed og medarbejder i dialogen med myndighederne. Assignment Management drejer sig om nogle af de forretningsmæssige og HR-mæssige opgaver, der er, når en medarbejder flytter til en ny afdeling.

”I en verden, der bliver mere global og mere kompleks, dér skal vi som virksomhed kunne sikre vores kunder, at de trygt og roligt kan overlade alle dele af processen til os. Dét at udstationere, rekruttere eller flytte en medarbejder fra ét sted til et andet er meget mere end bare at skifte arbejdsplads. Der er masser af papirarbejde og bureaukrati, der skal på plads. Og mange virksomheder har ikke, eller ønsker ikke at have, kompetencerne internt til at håndtere relocation. Deres HR-afdeling skal ganske enkelt fokusere på nogle andre ting. Og så vil de hellere lade eksperter som os om resten,” siger Martin Thaysen og understreger, at compliance er en mere og mere krævende opgave.

Digitalisering af forretningen

Siden Martin Thaysen tiltrådte som CEO for Santa Fe Group i 2015, har digitalisering været omdrejningspunkt for virksomheden.

”Som så mange andre brancher omkring os kommer vores branche også til at forandre sig markant som følge af den digitale udvikling. Vi har investeret mange millioner kroner i digitalisering de seneste år. Og vi kommer til at investere mange millioner fremover i digitalisering af virksomheden. Når jeg ser ud i verden, så ser jeg konkurrenter dukke op, som måske ikke er noget i dag, men i morgen kan de have overhalet markedet,” siger Martin Thaysen.

Som eksempel på de nye konkurrenter, Santa Fe Group er oppe imod, peger han på den London- baserede relocation-startup Move Guides. Virksomheden modtog i juli i år 48 mio. dollars til produktudvikling og markedsudvidelse. Før det fik samme virksomhed ad to omgange i alt 24 mio. dollars, altså sammenlagt 72 mio. dollars, allokeret til ren udvikling.

”Move Guides har eksisteret siden 2011 og har altså gennemsnitligt kunnet bruge 12 mio. dollars hvert år på at udvikle sin forretning. Der er pt. intet krav om afkast fra investorernes side. Det er klart, at i sådan et marked er man nødt til at investere digitalt,” tilføjer Martin Thaysen.

Kontakt

Ulrik Ræbild
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3288
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube