Ejerledere i vækst tager stort ansvar og fortjener hyldest

En udvinder metaller fra affald, en anden bygger vindmølle-enheder, mens andre bygger robotter og udvikler hårprodukter. Så er der en tomatavler, en emballageproducent og en ølbrygger. Kort sagt en broget flok, der har det tilfælles, at de er Danmarks dygtigste ejerledere.

De er også blandt de ejerledere, der for alvor har formået at koble sig på væksttoget og opnået en vækst ud over det sædvanlige. I PwC’s Ejerlederanalyse 2017 svarer 51 pct. af ejerlederne, at de har opnået en vækst, der overstiger egne forventninger de seneste tre regnskabsår. Samtidig har størstedelen (69 pct.) af ejerlederne opnået en vækst i omsætningen på mere end 25 pct. de seneste tre år, og de melder samtidigt om positive forventninger til yderligere vækst, hvor hele 95 pct. forventer vækst i omsætningen.

Ejerlederne klarer sig altså godt og er også optimistiske med hensyn til den fremtidige udvikling. Samtidig er det glædeligt at se, at flere investerer kraftigt i uddannelse og opgradering af medarbejdere for at sikre både det nødvendige kompetenceniveau, men også motivation og engagement, ligesom flere virksomheder etablerer egne akademier og på den måde er med til at imødegå de udfordringer, der er med flaskehalse inden for bestemte fagområder.

Ejerlederne har også et særligt fokus på den teknologiske udvikling og digitalisering. Hele 91 pct. forudser, at den digitale omstilling og ny teknologi vil forandre deres industri/branche de kommende fem år, og samtidig peger 78 pct. af disse på, at udviklingen ikke vil komme til at påvirke antallet af medarbejdere nævneværdigt i deres virksomhed.

Det er således positivt, at ejerlederne har øje for, at teknologi ikke kan erstatte talent og medarbejdere, men at det er i samspillet mellem talent og teknologi, at væksten skal realiseres. Med væksten og den positive udvikling kommer også overvejelser om ejerskifte og salg af hele eller dele af virksomheden.

Vi ser en klar tendens til, at ejerskifte kommer stadigt højere op på agendaen for ejerledere, og at investorerne har et godt øje til de dygtigste ejerledere i Danmark. Årets Ejerlederanalyse fra PwC viser, at hele 34 pct. af ejerlederne forudser et ejerskifte inden for en femårig periode, hvilket er en markant stigning i forhold til niveauet fra 2014 (19 pct.).

I forbindelse med en af de mest omfattende erhvervspriser i Danmark, kåringerne af Årets Ejerleder over hele landet, har vi gennemgået over 5.000 screeninger af virksomheder, foretaget 144 personlige ejerleder-interviews, kåret 14 regionale vindere og udnævnt 3 landsvindere.

I PwC vil vi gerne hylde stjernerne i dansk erhvervsliv for at anerkende deres engagement, evne til at lede og skabe vækst, udvikling og arbejdspladser til gavn for hele vores velfærdssamfund. I denne udgave af CXO Magasinet Ejerleder kan du møde de 7 regionsvindere og komme tættere på vinderen af Årets Temapris, landsvinderen af Årets Ejerleder samt modtageren af Årets Hæderspris.

Tak til alle som har bidraget, og som på denne måde er med til at bringe inspirationen videre. Vi tror på, det gør en stor forskel.

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, PwC

Kontakt

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør, PwC
Email

Ekstra værdi

Husk du kan altid læse CXO Magasinet og PwC’s andre udgivelser på din smartphone med appen Ekstra Værdi.


Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube