Teknologi og nye produkter skal løfte Tryg

Landets største forsikringskoncern vil imødegå branchens udfordring med faldende omsætning ved at være meget mere digital og lancere stribevis af nye forsikringer og tilbud. Og så arbejder Tryg målrettet mod at blive verdens bedste forsikringsselskab, fortæller CEO Morten Hübbe.

I de 25 år, jeg har været i forsikringsbranchen, er forandringerne aldrig sket hurtigere, end de gør nu, og tempoet vil kun stige yderligere. Analytikere forudser, at hvert tredje job i branchen vil forsvinde, og de valg, vi træffer i branchen nu, bliver afgørende for vores fremtid og får også betydning for resten af samfundet.”

Sådan siger CEO i Tryg, Morten Hübbe, der for et kvart århundrede siden håndterede skadesanmeldelser i Zürich Forsikring ved siden af studierne på CBS og siden 2011 har været topchef i Tryg, Danmarks største forsikringskoncern – og samtidig Nordens næststørste (efter If).

Tryg-ledelsen har selv truffet nogle afgørende valg. Teknologien skal hjælpe med at gøre driften endnu mere effektiv, kunderne mere tilfredse og omsætningen større. For branchens indtægter er under pres.

”En tredjedel af vores omsætning kommer fra bilforsikringer, og priserne på bilforsikringer er faldet de seneste fem år i takt med, at bilerne er blevet mere sikre. Bl.a. fordi de er spækket med sikkerhedsudstyr. Om få år vil vi se selvkørende biler, og det vil give endnu færre skader,” siger Morten Hübbe.

Også det store erhvervsområde døjer med stagnerende eller skrumpende omsætning.

”Der bliver mindre klassisk produktion i Danmark, noget bliver flyttet til fx Fjernøsten, og i et vist omfang følger vi kunderne og har internationale forsikringsprogrammer. Men mange af de nye arbejdspladser opstår hos fx konsulenter og it-iværksættere uden store maskiner, som skal forsikres.”

Bredere palet

Modtrækket er at udvikle nye produkter og tilbud, bl.a. ved at skele til nabolandene.

”I Sverige har 70 pct. af forældrene tegnet en børneforsikring, mens det kun har været ganske få forældre i Danmark. Børn kan blive udsat for uheld, så de får brug for tandlæge eller fysioterapeut, og hvis der sker alvorlige ulykker, kan det give familienøkonomiske tab og påvirke barnets erhvervsevne senere,” forklarer Morten Hübbe, der glæder sig over et salg på 13.000 danske børneforsikringer fem måneder efter lanceringen.

Med inspiration fra Norge er sundhedsforsikringer til seniorer under overvejelse. Herhjemme har langt over en million en tilsvarende forsikring som led i deres job, ”men vi tilbringer jo flere og flere år uden for arbejdsmarkedet, og mange seniorer vil gerne have ekstra tryghed i form af mulighed for hurtig behandling,” som Tryg-direktøren formulerer det.

Nyt i produktpaletten hos Tryg er også en privat læge-hotline, og de forskellige eksempler med rådgivning og hjælp til kunderne er ikke tilfældige, påpeger Morten Hübbe:

”Forsikring har traditionelt været penge ind, penge ud. Men det vil mere og mere ændre sig til at handle om også at forebygge skader og om at hjælpe og rådgive kunderne.”

 • Nye typer af forsikringer skal opveje faldende omsætning fra biler og erhverv.
 • Forsikring vil handle mindre om erstatninger i kroner og øre og mere om at tilbyde kunderne hjælp og rådgivning.
 • Teknologi skal sikre mere effektiv drift samt nye og forbedrede produkter.

Analytikere forudser, at hvert tredje job i branchen vil forsvinde, og de valg, vi træffer i branchen nu, bliver afgørende for vores fremtid og får også betydning for resten af samfundet.

Morten Hübbe, CEO, Tryg

Morten Hübbe om:

Trygs transformation:

Forsikring har traditionelt været penge ind, penge ud. Men det vil mere og mere ændre sig til at handle om også at forebygge skader og om at hjælpe og rådgive kunderne.

En branche i hastig forandring:

Før i tiden brugte vi to år på at udvikle et nyt produkt, og så syntes vi endda, at vi havde haft travlt. Nu har vi eksempler på, at vi kan klare det på tre uger.

Omkostningsprocenten:

Vi ligger på omkring 14 pct., og jeg tror, at vi kan nå markant længere ned. I hele sektoren er vi nødt til at se på, hvordan vi kan bruge it og ny teknologi meget mere.

Om Morten Hübbe

 • Født 1972, uddannet SPRØK og cand.merc. fra CBS. Har siden studietiden arbejdet i forsikringsbranchen, først hos Zürich og Alm. Brand.
 • Koncernfinansdirektør (CFO) i Tryg 2002- 11, derefter CEO.
 • Bestyrelsesmedlem i it-virksomheden KMD og i den belgiske bank- og forsikringskoncern KBC.

Vigtigt værktøj

Teknologi er hos Tryg blevet et vigtigt værktøj til konstant at udvikle og forbedre produkter og rådgivning.

”Før i tiden brugte vi to år på at udvikle et nyt produkt, og så syntes vi endda, at vi havde haft travlt. Nu har vi eksempler på, at vi kan klare det på tre uger,” fastslår Morten Hübbe.

Han har også et godt øje til de enorme datamængder i koncernen.

”Vi har masser af oplysninger, som vi kan udnytte bedre. Fx om boligkvarterer – hvor er man mest udsat for oversvømmelse? Vi kan vælge ”kun” at justere priserne efter det, men rådgivning og forebyggelse har størst værdi for kunderne. Hvis vi kan hjælpe kunderne med at undgå skader og med at mindske de mulige udgifter, hvis der sker skader, så er det en fordel for kunden og for os.”

Tilfredse kunder er guld værd, da de i højere grad forbliver i selskabet og er mere tilbøjelige til at købe flere forsikringer – begge dele styrker indtjeningen i Tryg, der løbende måler tilfredshed og graden af fastholdelse blandt sine tre mio. danske, norske og svenske kunder.

Tryg overvejer også, om data fra det, der før blev kaldt sorte bokse i biler, kan bruges mere intelligent, da teknologien er blevet langt bedre. I dag bliver et såkaldt obd-stik blot installeret i bilen, og det registrerer, hvordan kørslen sker. Obd-stikket sender data til en app hos kunden, og så kan kunden få feedback på sin kørsel efter hver tur. På den måde kan kunden have gavn af dataene og måske blive en bedre bilist og en mere tilfreds kunde. Som et andet eksempel nævner Morten Hübbe, hvordan forsikringer på sommerhuse typisk er blevet fastsat uden nogen større analyse:

”Før spurgte vi kun om to ting: Hvor mange kvadratmeter er der, og har huset stråtag (som øger risikoen for brand, red.)? Men mange ting er mindst lige så relevante: Er det et ældgammelt hus uden værdi eller et topmoderne sommerhus fyldt med udstyr? Bliver det brugt hele tiden?”

Tryg har også taget et mindre teknologispring i behandlingen af skader. For nok har kunder længe kunnet anmelde skader digitalt, men ”processen bagved var manuel,” som Morten Hübbe opridser det.

”Nu ser vi på, om vi med motorer eller robotter kan gøre behandlingen automatisk. Kan motorerne tjekke relevant jura, kan de se på kundens historiske skadesforløb? Virker det som en helt normalt sag med grønne lamper over det hele? Så kan vi udbetale penge til kunden uden en manuel behandling. Teknologien har åbnet nogle muligheder, som slet ikke var åbne for os før.”

Inspiration fra it-talenter

Noget utraditionelt indviede Tryg i efteråret ”The Camp”, et innovationsmiljø midt i det store hovedsædekompleks i Ballerup. Her lejer 150 overvejende digitale iværksættere sig billigt ind og skulle gerne inspirere Hübbe og de andre forsikringsfolk – og måske ligefrem samarbejde med Tryg.

”Det er ikke et kriterium, at de skal have med den finansielle sektor at gøre, men mange af dem arbejder med digitalisering, deleøkonomi og Internet of Things. Det er områder, som hurtigt kan blive til hverdag i vores branche, og derfor tror vi, at vi kan få inspiration og lære noget af dem. Inden for deletjenester har vi allerede designet de første seks korttidsforsikringer og har syv flere på vej, og det er branchen jo slet ikke vant til at håndtere.”

Bedst i verden

Tryg vil være verdens bedste forsikringsselskab, og det er ikke bare en luftig vision, men en konkret ambition, som ledelsen løbende følger op på med en stribe konkrete målepunkter.

”Vi måler på fem-seks punkter og langt flere underpunkter. På de vigtigste ligger vi i top tre, og vi bevæger os opad på de fleste punkter. Generelt er forsikringsbranchen i Norden langt fremme med fx teknologi, og vi har ret lave omkostninger i forhold til vores indtægter, men vi skeler da til et selskab som amerikanske Lemonade. Det er nærmest 100 pct. digitalt, og som kunde kan du oprette en ny forsikring eller få udbetalt erstatning på under tre minutter,” fortæller en fascineret Morten Hübbe.

Omkostningsprocenten – driftsudgifterne målt i forhold til indtægterne fra forsikringspræmier – er et af de vigtigste nøgletal i branchen, og omkring årtusindskiftet var det flot at klemme sig under 20 pct. herhjemme. De to seneste regnskabsår har Tryg dog kunnet snige sig ned under 15 pct. og arbejder videre med at strømline selskabet – bl.a. skal endnu flere kunder gerne kommunikere digitalt med Tryg.

”Vores omkostningsprocent ligger omkring 14, og jeg tror, at vi kan nå markant længere ned. I hele sektoren er vi nødt til at se på, hvordan vi kan bruge it og ny teknologi meget mere.”

Kundeejet og kommercielt

Tryg var i mange år kundeejet, og den såkaldte TryghedsGruppen har de senere år siddet på 60 pct. af de børsnoterede aktier. En stor del af udbyttet blev via TrygFonden brugt til projekter og forskning, der fx skaber mere tryghed i trafikken og samfundet i bredere forstand.

Men dén linje udløste bølgegang i baglandet. Nogle mente, at overskuddet fra driften i Tryg skulle komme kunderne til gode. Gennem flere år var der heftig offentlig debat med kritik af ledelsen i TryghedsGruppen og kampvalg til repræsentantskabet.

Sidste år faldt der tilsyneladende ro over de oprørte vande. Repræsentantskabet vedtog, at en stor del af udbyttet bliver udbetalt til de danske kunder som bonus – en model Tryg fx i årsregnskabet fremhæver som en styrke. Morten Hübbe glæder sig over den bilagte strid i ejerkredsen – og over synliggørelsen af rødderne med kundeeje i det snart 300 år gamle selskab, der dagligt bliver målt og vejet på Fondsbørsen:

”Jeg tror, det er en fordel, at vi har et anker begge steder. Via TryghedsGruppen har vi et anker i fællesskabet og i vores rødder. Så husker vi, hvorfor vi er her. At vi er til for kunderne og samtidig støtter almenvellet. Vi har også et anker i børsverdenen og det kommercielle. Det presser os til at udnytte ny teknologi og være effektive hele tiden. Gør vi ikke det, bliver vi mindre hvert år, og måske kommer der nogle andre og overtager vores forretning,” lyder det fra Morten Hübbe.

Om Tryg

 • Nordens næststørste forsikringskoncern (efter If) – nummer 1 i Danmark, 3 i Norge og 5 i Sverige.
 • Tre mio. kunder, 3.300 ansatte og 18 mia. kr. i årlige præmieindtægter.
 • Børsnoteret siden 2005 med TryghedsGruppen som hovedaktionær (60 pct.).
 • Indgik nogle år i Unidanmark (med Unibank) og siden i Nordea, som har overtaget Trygs pensionsselskab. Har i dag salgssamarbejde med Nordea og Nordea Liv & Pension i flere lande.
 • Kan føre rødderne tilbage til 1731, tre år efter den store brand i København.

Kontakt

Christian F. Jakobsen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3049
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube