Øget samarbejde mellem FinTech-virksomheder og etablerede finansielle virksomheder

FinTech-miljøet i Danmark er over de senere år modnet. Mange er godt i gang med at etablere sig som seriøse spillere på markedet, og andre er i gang med at udvide til udlandet. Derudover ses flere og flere samarbejder mellem de etablerede finansielle institutioner og FinTech-virksomheder.

I Danmark ser vi et stigende antal samarbejder mellem de etablerede finansielle spillere og FinTech-virksomheder, og fokus er på at etablere unikke samarbejdsdrevne forretningsmodeller. Disse samarbejdsmodeller er bygget til, at begge parter drager nytte af hinandens setup og indgår i et samspil for at styrke hinandens værdikæder, kunderejser og value propositions frem for at konkurrere mod hinanden.

Grundlæggende giver FinTech-virksomheder de etablerede spillere nogle muligheder og forretningsmæssige/strategiske håndtag, de ikke tidligere har haft – og som de ikke kan opnå ved traditionel udvikling.

På den anden side udfordres FinTech-virksomheder af, at de opererer med en kompleks forretningsmodel. Ikke mindst i forhold til deres størrelse med mange interessenter, integrationer til finansiel infrastruktur og aktiviteter på tværs af landegrænser. Desuden agerer de i et stærkt reguleret miljø, hvor der stilles skarpe krav til overholdelse af compliance og de regulatoriske krav i den finansielle sektor.

Dét, der kendetegner en FinTech-virksomhed, er:

  • Virksomheden har primært et simpelt og agilt setup.
  • Den er fokuseret på simplicitet, en god brugeroplevelse, og i særdeleshed er virksomheden drevet af kundernes behov.
  • Det er ofte en ung og innovativ virksomhed, men som regel med en god domæne- og forretningsforståelse via erfarne bidragsydere.

Tre gode råd til FinTech-virksomheder – om samarbejdet med etablerede finansielle virksomheder:

  • Hav styr på jeres egne linjer og økonomi. Jeres interessenter vil forvente, at I har styr på ’egen butik’.
  • Hav en skarp ’value proposition’, og test den mange gange. Hvad gør jeres value proposition unik, og hvorfor lykkes den?
  • Forstå compliance og lovgivning inden for det område, I arbejder med. Det er et komplekst miljø, men det kan løses med et ikke-komplekst setup.

Få inspiration fra PwC’s model ’360°’

1. Økonomi og revision

Hav fokus på bogføring og revision, både i forhold til nationale og internationale regelsæt samt de specifikke regler for finansielle virksomheder, herunder også erklæringer og it-revision.

2. Compliance og risk

Hav fokus på at sikre, at produkter, løsninger og arbejdsgange overholder de myndighedskrav, som stilles i forhold til ekstern rapportering, kundebeskyttelse og kontrol. Indhent også de rette tilladelser og godkendelser hos Finanstilsynet.

3. Forretningsudvikling

Hav fokus på forretningsudvikling af produkter, services og optimering af drift og forretningsmodel.

4. Skat

Hav fokus på finanssektorens specielle forhold vedr. skatteregler, lønsumsafgift og momsafregning.

5. It

Hav fokus på it-sikkerhed, -drift og -arkitektur, også i forhold til sektorinfrastruktur. Søg også indsigt i mulighederne i forhold til finansielle virksomheders systemlandskab og integrationer til kernesystemer.

Copenhagen Fintech

PwC er med til at udvikle nye samarbejder for at fremme det danske FinTech-økosystem.

Vi har fx etableret et samarbejde med Copenhagen Fintech, der går ud på, at vi løbende er til rådighed i Copenhagen Fintech Lab, hvor vi rådgiver og svarer på spørgsmål fra de FinTech-virksomheder, der er tilknyttet stedet.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål – eller har du brug for konkret rådgivning inden for revision, compliance og risk, forretningsudvikling, skat eller it – er du altid velkommen til at kontakte vores team, der er specialister i den finansielle sektor.

Kontakt

Christian F. Jakobsen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3049
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube