Erhvervsledere skal være sig deres samfundsansvar bevidst

For at kunne navigere sikkert gennem omskiftelige tider er det vigtigt at lære sig selv at kende og holde fast i sit DNA. Og skal man lykkes, er det afgørende at få både ledere og medarbejdere med på rejsen. Det ved de i Nykredit, hvor man har begivet sig ud på en omfattende forandringsrejse.

I tider, hvor verden forandrer sig hurtigere, end mange kan følge med til, har erhvervslederne et stort ansvar. De skal spille en markant rolle i opgaven med at bevare sammenhængskraften i samfundet.

Det siger topchefen i Nykredit, Michael Rasmussen, der indimellem selv kæmper med at forklare nødvendige konsekvenser af udviklingen. Fx når han må sige farvel til medarbejdere.

”Verden forandrer sig med hastige skridt i disse år, og det udfordrer vores samfund. I sådan en periode er det utrolig vigtigt, at vi holder sammen og arbejder for at få alle med. Det er klart, at den, der kan flytte sig nok skal klare sig. Men det er ikke alle, der kan det. For bagsiden af mønten – det hastige udviklingstempo – er, at nogen ikke kan følge med. At nogen desværre risikerer at blive efterladt på perronen. Her har vi som samfund et stykke arbejde at gøre. Og jeg er, om ikke pessimistisk, så realistisk. Det bliver svært. Men som erhvervsleder har man et stort ansvar for at bidrage med det, man kan, for at få alle med – også selvom det til tider kan blive svært,” siger Michael Rasmussen.

Bag den accelererende udvikling ligger, som han ser det, en sum af forandringer i samfundenes og virksomhedernes vilkår. Det være sig regulering, kapitalkrav, digitalisering, ændret kundeadfærd, lave renter osv. Sammenholder man det med en øget geopolitisk spænding og usikkerhed, er der ingen vej udenom, at man som sektor – og virksomhed – klart forholder sig til, hvordan man navigerer i sådan en verden, mener han.

”Det er svært at skelne de enkelte forandringer fra hinanden og vurdere nettovægten af dem. Men én ting er sikkert, og det er, at forandringerne er kommet for at blive, og at tempoet i både dem og usikkerheden kun er for opadgående,” siger koncernchefen.

Den store ledelsesudfordring

For både erhvervslederne generelt og for sig selv ser han derfor lige nu en kæmpemæssig ledelsesopgave – nemlig at tilpasse virksomheden til at kunne klare sig under evigt foranderlige vilkår. Her bliver kunsten at kunne flytte sig, være mere fleksibel og mere agil samt at kunne reagere hurtigt. Og lige så vigtigt bliver det, at man samtidig bevarer virksomhedens DNA, siger han og nævner, at det for Nykredits vedkommende bl.a. gælder den fortsatte evne til at udføre sin kerneforretning – at låne penge ud i hele landet til hver en tid – uanset hvad der måtte ramme.

Den helt overordnede forudsætning for at lykkes med sådan et kunststykke er dog, at man kender sig selv, mener Michael Rasmussen. Derfor har det været en central øvelse i Nykredit at definere den værdimæssige platform, som al nødvendig udvikling baserer sig på, og som bidrager til at få alle ledere og medarbejdere med på rejsen.

”I en virksomhed med 166 år på bagen, hvor man er udsat for en enorm påvirkning fra skiftende rammebetingelser, er man nødt til at være meget opmærksom på medarbejderne. Dilemmaet er, at man er nødt til at gøre det hele på én gang. Og det er en stor ledelsesmæssig udfordring at tilpasse sig en omskiftelig verden og samtidig definere et sikkert værdimæssigt grundlag samt tegne en farbar vej frem for medarbejdere og for kunder,” siger Michael Rasmussen.

 • Store forandringer kræver dygtige ledere, der er trænet i forandringsledelse.
 • Der er behov for en pause i regulatoriske indgreb overfor finanssektoren.
 • Digitalisering er en væsentlig driver.

Forandringer kræver dygtig ledelse. Vi investerer meget i at styrke vores ledelseskraft, for det er en af nøglerne til at lykkes med den transformation, vi er igennem.

Michael Rasmussen, CEO, Nykredit

Michael Rasmussen om:

De hastige forandringer:

Verden forandrer sig med hastige skridt i disse år, og det udfordrer vores samfund. I sådan en periode er det utrolig vigtigt, at vi holder sammen og arbejder for at få alle med.

Den aktuelle ledelsesudfordring:

Dilemmaet er, at man er nødt til at gøre det hele på én gang. Og det er en stor ledelsesmæssig udfordring at tilpasse sig en omskiftelig verden og samtidig definere et sikkert værdimæssigt grundlag samt tegne en farbar vej frem for dine medarbejdere og for dine kunder.

Regulering:

Man kan godt blive ved at øge kravene til finanssektoren. Men bagsiden af mønten er, at man risikerer at hæmme væksten. Derfor er det utrolig vigtigt at finde balancen. Så lige nu bør vi fra dansk side i internationale sammenhænge argumentere for at stoppe op og først vurdere effekten af den myriade af regler, der er indført, inden man vedtager flere.

Om Michael Rasmussen

 • Født i 1964, oprindelig uddannet cand. polit. fra Københavns Universitet i 1990.
 • Siden 2013 koncernchef og CEO hos Nykredit.
 • Fra 2000-2013 bankdirektør i Nordea. Fra 2008 medlem af koncerndirektionen i Nordea. Fra 2011 desuden landechef.
 • Fra 1996-1999 adm. direktør for Unibank Sverige.
 • Bestyrelsesformand i Finans Danmark og Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU). Bestyrelsesmedlem i Copenhagen Business School.

Skal være en mere lønsom forretning

Forvandlingen af bank- og realkreditkæmpen har stået på siden 2013. Og ifølge Michael Rasmussen er det blevet et grundvilkår i finanssektoren, at man hver eneste dag – både i det store og det små – skal søge efter forbedringer og besparelser. Det er ikke et arbejde, man kan sætte en slutdato på.

En konkret forandring har været, at man for lidt over et år siden annoncerede, at man planlægger at børsnotere Nykredit for at sikre en mere fleksibel adgang til kapital. En anden forandring er, at man har været nødt til at kigge på lønsomheden af kerne forretningen.

”Vores hovedprodukt, realkredit, har historisk ikke været lønsomt i forhold til privatkunder. Så pengene har vi tjent på vores finansafkast. Og her er problemet nu, at vi, bl.a. på grund af det lave renteniveau, ikke længere kan tjene penge nok. Derfor har vi været nødt til at justere forretningsmodellen, så vores kerneforretning – at låne ud – bliver mere rentabel,” forklarer Michael Rasmussen.

Den lange kulturrejse

Så mange forandringer på én gang fordrer, at alle virksomhedens ledere er med på den. Derfor har topchefen også igangsat et større ledelsesprojekt og sendt sine underordnede chefer ud på det, han kalder en kulturrejse. Bl.a. blev alle ledere sidste år sendt på akademi, hvor de trænede i forandringsledelse. Og dette bliver fulgt op af endnu et akademi i år.

”Forandringer kræver dygtig ledelse. Vi investerer meget i at styrke vores ledelseskraft, for det er en af nøglerne til at lykkes med den transformation, vi er igennem. Vi er nødt til at sikre, at vores ledere er med på de nye spilleregler. Det vil sige, at de skal være med på fortællingen om Nykredit og have et mindset, der får os til at flytte fødderne hurtigere,” siger han.

Det gælder også om at få medarbejderne med – og kunderne. Som med lederne handler det også her ”om at kunne pege på en sikker vej frem for medarbejderne og vise dem, hvorfor vi er her, og hvor vi skal hen. For kan vi ikke det, kan vi jo heller ikke forvente, at de får kunderne med undervejs,” betoner han.

Vigtigt med bred politisk opbakning

På spørgsmålet om, hvorvidt sektoren har brug for hjælp fra politikerne i internationale sammenhænge, er svaret et klart ja fra Michael Rasmussen, der udover at være koncernchef i Nykredit også er formand for Finans Danmark. Han skynder sig dog at tilføje, at de danske politikere både herhjemme og i EU gør alt, hvad de kan inden for de rammer, de har. Og eftersom meget besluttes i fx Bruxelles, Basel og Frankfurt, når det handler om regulering af finanssektoren, er det, de danske politikere bedst kan gøre – og gør godt, efter hans mening – at påvirke overalt, hvor de kan komme af sted med det.

Noget andet han er taknemmelig for, er, at den hjemlige finansielle forligskreds er meget bred, hvilket sikrer den finansielle sektor et stabilt udgangspunkt og er med til at gøre, at man faktisk på hele det danske kapitalforvaltningsområde har en international konkurrencekraft. Det har også sikret, at man har kunnet skabe nogle meget attraktive produkter og på den måde fået skabt arbejdspladser i Danmark og sikret, at danskernes opsparinger er vokset. Hans opfordring til politikerne er derfor to: at de vedbliver at sikre level playing­ field – muligheden for at konkurrere på lige vilkår mellem forskellige aktører – og dernæst at de fastholder de brede forlig, som sikrer gode rammebetingelser til gavn for vækst og beskæftigelse.

Som sådan er Nykredit-chefen ikke kritiker af regulering. Men omvendt ser han grund til at tænke sig om, for som han siger:

”Man kan godt blive ved med at øge kravene til finanssektoren. Men bagsiden af mønten er, at man risikerer at hæmme væksten. Derfor er det utrolig vigtigt at finde balancen. Så lige nu bør vi fra dansk side i internationale sammenhænge argumentere for at stoppe op og først vurdere effekten af den myriade af regler, der er indført, inden man vedtager flere. For reglerne skal jo virke både i lav- og højkonjunktur. Og er vi sikre på, at de også virker, når krisen rammer igen?” spørger Michael Rasmussen.

Når det er sagt, ved han godt, at der ligger flere opstramninger i kortene i EU-regi – hvilket dog bare gør det endnu vigtigere, at politikerne arbejder for at bevare balancen.

Digitalisering minimerer fejl

Endnu et af de ledelsesmæssige dilemmaer han som topchef befinder sig i, handler om nødvendige besparelser på den ene side og lige så nødendige investeringer i digitalisering på den anden.

”Jeg ser digitalisering som en af de helt store drivere for os. Udadtil i forhold til at opfylde kundernes ønsker. Men også indadtil, fordi det muliggør, at vi kan effektivisere virksomheden. Og her handler det jo ikke mindst om at simplificere processer for færre omkostninger og med færre fejl,” siger han og peger på, at Danmark på mange måder har været et foregangsland, når det handler om digitalisering i finanssektoren. Og han ser også en konkurrencefordel for Danmark, hvis sektoren forstår at navigere og udvikle sig i digitaliseringens tidsalder.

Men først skal selskaberne hver for sig tune ind på fremtiden. Og i Nykredit er man godt i gang med den rejse.

Om Nykredit

 • Etableret i 1851. Siden 1985 under navnet Nykredit (fusion af Forenede Kreditforeninger og Jyllands Kreditforening).
 • Omsætning/toplinje/forretningsindtægter: 11.711 mio. kr. Koncernresultat 2016 før skat: 6.708 mio. kr.
 • Antal medarbejdere: ca. 3.650 (omregnet til heltidsansatte).
 • Markedsleder på realkreditområdet: markedsandel på bestanden af realkreditudlån på ca. 40,6 pct.
 • Blandt Danmarks største banker: 7,2 pct. markedsandel (bankudlån).
 • Hovedaktiviteter: realkredit og bank. Øvrige aktiviteter: forsikring, leasing, pension, investering og ejendomsmæglervirksomhed.

Kontakt

Christian F. Jakobsen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3049
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube