Historien om Danmarks største private busselskab

For fire år siden eksisterede virksomheden slet ikke. I dag er Umove Danmarks største private busselskab. CXO Magasinet fortæller her den usædvanlige historie om etableringen og udviklingen af en virksomhed med nu 1.000 ansatte. Bestyrelsesformand for Umove og medstifter af Artha Kapitalforvaltning fortæller om op- og nedture undervejs.

For knap fire år siden kom tidligere Arrivadirektør Johnny Hansen på besøg hos Jan Severin Sølbæk og Artha Kapitalforvaltning. Han ville starte et busselskab, og han søgte investorer til et projekt, der skulle blive til et ambitiøst og stort busselskab i Danmark.

Jan Severin Sølbæk er medstifter og partner i Artha, og han modtager og gennemgår årligt omkring 100 forretningsplaner og investerer i meget få af dem. Men her stod det hurtigt klart, at denne henvendelse var værd at bruge mere tid på.

“Vi er finansielle købmænd og eksperter i at vurdere potentialet i en investering. Ved virksomhedsinvesteringer er management meget væsentligt for, om investeringen bliver god eller dårlig, for det er ledelsen, der skal drive forretningen. Og her var vi ikke i tvivl om, at man i ledelsen var meget skarpe. Der var ingen huller i deres viden, de havde en gennemarbejdet plan, og vi var meget rolige med, at de også ville være i stand til at udføre planen,” siger Jan Severin Sølbæk.

“Noget andet vi blev opmærksomme på, var forretningsmodellen for busselskabet. Den var båret af langvarige kontrakter, som typisk indgås for 10-12 år ad gangen. Når vi ser på en investeringsmulighed, vurderer vi, hvilke risici der er. Det, der var interessant for os her, var netop de lange kontrakter. De betyder, at der er cashflow i virksomheden, og penge kan man arbejde med, bl.a. til at nedbringe risici,” siger Jan Severin Sølbæk, der besluttede sig for, at Artha Kapitalforvaltning ville gå videre med investeringen.

Der blev derfor foretaget en grundig beskrivelse af projektet, som så blev sendt ud til en række kunder i Arthas netværk. Og kun ganske kort tid efter, at den investeringscase, der senere skulle gå under navnet Umove, blev sendt ud til netværket, var kapitalen på plads.

“Når vi leder efter samarbejdspartnere rundt omkring i verden, så kan vi godt lide, at de investerer med egne penge, for det gør vi selv. Vi skal allesammen have hånden på kogepladen, for så ved vi, at vi er på samme hold hele vejen igennem,” siger Jan Severin Sølbæk, som har siddet som investor og bestyrelsesformand, siden Umove blev etableret i 2013. Nogle af de investorer, der gik med dengang, har også haft sæde i bestyrelsen i samme periode.

Ikke alt gik som planlagt

Med alle investorer på plads var planen klar til at blive eksekveret. Og Umove lagde meget offensivt fra land. Selskabet blev stiftet i 2013, og allerede 1. november 2013 overtog man aktierne i Holger Danske Busselskab med datterselskabet Fjord-Bus, der kørte for Movia i hovedstadsområdet. Ganske kort tid efter overtog man aktierne i en anden af Movias entreprenører, nemlig De Hvide Busser.

“Umove fik muligheden for at overtage de to selskaber, som begge var i den situation, at der ikke var så lang tid tilbage af deres kontraktporteføljer. Vi købte med de to investeringer en omsætning på cirka 200 mio. kr. i håbet om, at vi ville genvinde kontrakterne ved det kommende udbud,” lyder det fra Jan Severin Sølbæk.

Udvikling eller afvikling

Sådan skulle det dog ikke gå. Umove tabte udbuddene og mistede i slutningen af 2014 omtrent halvdelen af omsætningen fra den ene dag til den anden. Et hårdt slag for selskabet, og Jan Severin Sølbæk erkender, at resultatet af de tabte udbud gav både direktion, bestyrelse og investorer noget at tænke over.

“Det var absolut ikke det, vi havde håbet. På det tidspunkt i processen – og det gælder sådan set alle processer, hvor tingene ikke udvikler sig som man håber – skal man som investor tage en beslutning om, hvorvidt man vil fortsætte eller trække sig ud. Om man skal afvikle eller udvikle. Vi besluttede at sætte os sammen med ledelsen og analysere på, hvorfor vi havde tabt udbuddene, og hvad vi kunne gøre for at vinde de næste. Vores fælles konklusion var, at Umove generelt var konkurrencedygtig, og at setuppet var rigtigt,” siger Jan Severin Sølbæk.

Vendepunktet i 2015

Den konklusion skulle vise sig at holde stik. Kort tid efter – mere præcist i februar 2015 – vandt Umove sine første udbud og fik dokumenteret, at samarbejdet fungerede. At strategien var rigtig. En vigtig sejr for Umove, der med det pågældende udbud fordoblede omsætningen og vandt mere end det tabte tilbage.

“Det gav os blod på tanden, og jeg havde efterfølgende en god dialog med Johnny Hansen om strategien og muligheden for vækst gennem opkøb. Jeg sagde til Johnny, at vi som investorer og som bestyrelse var klar til at tage skridtet videre og forsøge at blive et af Danmarks største private trafikselskaber,” fortæller Jan Severin Sølbæk.

Ganske få uger efter – i marts 2015 – blev Umove tilbudt at købe busselskabet Bent Thykjær, der havde kontrakter med Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik og Sydtrafik.

“Det var det store vendepunkt. Fra at have tabt halvdelen af vores omsætning stod vi få måneder efter med en virksomhed med 1.000 medarbejdere og en omsætning på over en halv milliard kroner,” siger Jan Severin Sølbæk.

Et interessant opkøb

De forskellige selskaber fortsatte til at begynde med under deres gamle navne indtil 1. november 2015, hvor Umove blev det officielle navn for alle aktiviteter. Rent formelt fortsatte Fjord-Bus som datterselskabet Umove Øst A/S, der også overtog De Hvide Bussers aktiviteter, mens Bent Thykjær tilsvarende blev til Umove Vest A/S.

Den voldsomme vækst gjorde, at der nu blev holdt øje med den nye aktør på markedet. Ikke bare fra de andre bus- og trafikselskaber, men også potentielle købere havde lagt mærke til Umove.

“På ganske kort tid var vi nu en af de største aktører på markedet. Vi var begyndt at få noget opmærksomhed. Der havde tidligere i processen været kapitalfonde, som havde kigget på Umove, uden at det blev til mere, men efterhånden som interessen blev ved med at dukke op, så besluttede vi som investorer, at nu kunne godt være tidspunktet, hvor vi skulle sælge vores andel, så Umove kunne få en ny ejer ind i stedet for Artha. Det har aldrig været nogen hemmelighed, at Artha ikke skulle være en del af ejerskabet for altid,” lyder det fra Jan Severin Sølbæk.

Det lykkedes. Umove er netop blevet solgt for et større trecifret millionbeløb til kapitalfonden CUBE. En fond med speciale i infrastrukturinvesteringer og hovedsæde i Luxembourg. De oprindelige investorer i Umove – herunder Arthas kunder – har fået et afkast på investeringen på 155 pct. Den nye ejer købte i slutningen af marts 2017 85 pct. af aktierne i Umove. I forbindelse med købet løftede Umove sløret for, at man ikke ønsker at ændre i ledelsen, og samtidig fremgik det, at man vil udvikle Umove i bustrafikken, men også den skinnebårne trafik.

For Jan Severin Sølbæk og Artha er Umove nu endnu en vellykket investering. Og for ledelsen og Umove fortsætter rejsen mod nye mål.

“Det har været en spændende rejse med Umove. Vi er stået af bussen, men vi er glade for, at turen fortsætter med en ny kapitalstærk partner i CUBE, der kan fortsætte virksomhedens store visioner for selskabet og dets dygtige medarbejdere,” slutter Jan Severin Sølbæk.

Der havde tidligere i processen været kapitalfonde, som havde kigget på Umove, uden at det blev til mere, men efterhånden som interessen blev ved med at dukke op, så besluttede vi som investorer, at nu kunne godt være tidspunktet, hvor vi skulle sælge vores andel.

Jan Severin Sølbæk, medstifter og partner, Artha Kapitalforvaltning

Om Artha Kapitalforvaltning

  • Artha Kapitalforvaltning er kapitalforvaltningens svar på en specialbutik. Ud fra det helt klassiske ønske om risikospredning investerer Artha i 11 såkaldte aktivklasser. Det gælder investering i aktier, stats- og virksomhedsobligationer, alternative investeringer, hele virksomheder i stil med kapitalfondene, vindmølleparker og meget mere.
  • “Det har egentlig været naturligt for os at udvide vores investeringsområder, når vores netværk kom med interessante projekter, og vi synes, det passede til vores kompetencer,” siger Jan Severin Sølbæk.
  • Artha Kapitalforvaltning er interessant for den klassiske investor, der sætter pengene i værdipapirer, men også den, der ønsker at deltage mere aktivt i værdiskabelsen i form af eventuelt ejerskab af virksomhed eller ejendomme, kan finde passende investeringer i samarbejde med Artha.
  • “Vi har rundet otte mia. kr. under forvaltning, hvilket betyder, at vi får tilbudt mange interessante projekter. Selvfølgelig er der investeringsprojekter, vi ikke er store nok til, men vi har gode erfaringer med at rejse kapital til de projekter, vi mener er spændende,” forklarer Jan Severin Sølbæk.
  • Artha Kapitalforvaltning har benyttet PwC som finansiel rådgiver i forbindelse med salget af Umove til CUBE.

Kontakt

Christian F. Jakobsen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3049
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube