Skal du lease din næste personbil

Markedet for leasing – både for private og erhvervsdrivende – er vokset betydeligt de seneste år, og der forventes en fortsat vækst. Denne udvikling gælder også premium-segmentet, herunder sportsvogne. Få indblik i reglerne for leasing og de forskellige leasingtyper, samt hvad du bør være særligt opmærksom på som privatperson og i forhold til din virksomhed.

Hvorfor lease en bil?

Hovedparten af leasede biler er i dag på forholdsmæssig registreringsafgift, også kaldet flexleasing. Det betyder, at der kun betales registreringsafgift af bilens værdi i den periode, hvor bilen har plader på – og det gør, at kapitalbindingen hos leasingselskabet er lavere end ved et traditionelt køb, hvor der betales den fulde registreringsafgift på købstidspunktet, uanset tidshorisont for anvendelse af køretøjet.

Der er en række økonomiske fordele ved leasing, men der er også en række andre fordele, der knytter sig til fleksibilitet i valg af køretøj mv.

De væsentligste økonomiske fordele ved at lease din kommende bil er:

  • Værditabet er begrænset til bilens pris uden registreringsafgift. Beskatningsgrundlag kan reduceres efter endt leasingperiode, så beskatningsgrundlag følger markedsudviklingen (for biler med en alder over 36 måneder).
  • Biler uden afgift vil nemmere kunne handles uden for landets grænser, og derved er afsætningskanalerne større end ved et traditionelt køb.
  • Forsikringspræmien vil normalt være lavere end for en tilsvarende bil på fuld afgift, da den forsikrede sum er lavere, fordi bilen ikke er tillagt registreringsafgift.
  • Ændringer i afgiftssystemet får ikke indflydelse på bilens værdi, som mange danskere ellers har oplevet ved de seneste to afgiftsomlægninger.
  • Fleksibilitet i relation til sæsonbiler: Det er muligt at have flere biler, der er indregistreret i den periode, hvor de benyttes.

De forskellige leasingtyper

Der er mange forskellige produkter på markedet. Den følgende liste er derfor ikke udtømmende.

Sæsonleasing

Sæsonleasing anvendes fx i de tilfælde, hvor leasingtager ønsker en sportsvogn i foråret og om sommeren samt en anden bil til efterår og vinter. Der tegnes ofte en 12 måneders kontrakt, hvor det aftales, hvilke perioder bilen skal være indregistreret i, og der betales kun registreringsafgift i de perioder, hvor bilen har plader på. Hvis sæsonleasingen bliver lavet som en erhvervsleasingaftale, skal virksomheden være opmærksom på, at der i perioden, hvor bilen ikke er indregistreret, vil være en betydelig risiko for, at SKAT vil anse leasingydelser i stilstandsperioden som ”ikke-erhvervsmæssige”. Det skyldes, at bilen ikke tjener noget formål for virksomheden.

Erhvervsleasing

Erhvervsleasing af biler består af både erhvervsleasing af nye biler samt brugte biler.

Erhvervsleasing af nye biler har typisk en leasingperiode på 18-36 måneder med en mulighed for forlængelse, så leasingtager opnår en reduceret leasingydelse samt reduceret beskatningsgrundlag. En erhvervsleasingaftale indgås med en virksomhed, som stiller bilen til rådighed for en medarbejder, som beskattes af fri bil efter gældende regler. Fordelen for medarbejderen ved nyvognsleasing er, at beskatningsgrundlaget opgøres som leasingselskabets indkøbspris tillagt moms og registreringsafgift – og deres indkøbspris er ofte lavere end ved et traditionelt køb. Ulempen er, at en erhvervsleasingaftale typisk er uopsigelig i en periode.

Erhvervsleasing af brugte biler er gennemgående biler, som er over 36 måneder gamle og har kørt i Danmark, eller biler som importeres fra udlandet. Erhvervsleasingaftaler udarbejdes i praksis med en varighed på over seks måneder og maksimalt 12 måneder. Efter endt leasingperiode laves der en ny leasingaftale med en reduceret leasingydelse samt et reduceret beskatningsgrundlag.

Beskatningsgrundlaget oplyses normalt ikke direkte i leasingaftalen, men efterfølgende på forespørgsel, fx med et forbehold for opgørelse mv. Du skal som leasingtager være særligt opmærksom på, om leasingselskabet opgør beskatningsgrundlaget korrekt.

Hvis leasingperioden er på over seks måneder, kan virksomheden opnå fradragsret for momsen (reduceret momsfradrag som oplyses i leasingkontrakten). Det gælder både for nyvogns- og brugtvognsleasing.

Privatleasing

Privatleasing består af både leasing af nye biler (typisk med en leasingperiode på 13-36 måneder) samt leasing af brugte biler. Det sidste er typisk biler med en alder på over 36 måneder, og hvor leasingperioden hovedsagelig er 12 måneder.

Privatleasing af nye biler er et marked, der vokser i takt med, at forbrugerne ønsker en større fleksibilitet i forhold til udskiftning af bilen samt en sikkerhed for, at der ikke kommer uforudsete omkostninger eller værditab på bilen. Desuden indeholder leasingaftalerne typisk en serviceaftale. Der betales en engangsbetaling og efterfølgende faste månedlige leasingydelser, opgjort på baggrund af årligt kørte km, indtil leasingperioden slutter. Efter 11 måneder vil man typisk kunne opsige aftalen, og herefter er der ikke flere forpligtelser i relation til aftalen.

Privatleasing af brugte biler er typisk aftaler, hvor bilerne er mere end 36 måneder gamle, og hvor det enten er biler, der har kørt i Danmark, eller biler som er importeret fra udlandet. Det gør, at man som leasingtager via de fleste leasingselskaber kan vælge en bil i udlandet, hvorefter leasingselskabet importerer bilen til Danmark og laver en leasingaftale. De fleste privatleasingaftaler af brugte biler udarbejdes med en varighed på 12 måneder. Efter 12 måneder kan leasingtager vælge at genlease den samme bil, men på et reduceret afgiftsgrundlag og derved en reduceret leasingydelse. I leasingaftalen vil der ofte være et krav om, at leasingtager afholder alle omkostninger til bilen, herunder vedligeholdelse, service osv. Der vil også være en restværdihæftelse på køretøjet, så leasingtager hæfter for eventuelt værditab på bilen.

Ved privatleasing har du som hovedaktionær eller ansat mulighed for at modtage skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel.

Splitleasing

Splitleasing er, når der bliver indgået to uafhængige leasingaftaler, hvor den ene leasingtager er arbejdsgiver, og den anden leasingtager er medarbejder. Splitleasing er kendetegnet ved, at de samlede leasingydelser + driftsomkostninger (benzin, reparationer mv.) for de to indgåede aftaler fordeles mellem arbejdsgiver og arbejdstager på baggrund af antallet af erhvervsmæssige kontra private kørte km i leasingperioden. Når splitleasingkontrakten bliver indgået, foretages der et skøn over denne fordeling. Det betyder, at førstegangsydelse, depositum, stiftelsesomkostninger mv. fordeles skønsmæssigt, fx 80/20, hvor virksomheden indbetaler 80 %, og privatpersonen indbetaler 20 % af omkostningerne.

I den efterfølgende periode skal der løbende ske en fordeling af de samlede ydelser/omkostninger inkl. førstegangsydelse, ligesom fordelingen skal ske akkumuleret over leasingperioden.

Det er vores erfaring, at enkelte udbydere ikke foretager reguleringen på denne måde. Derudover ser vi også, at leasingtager ikke registrerer antallet og/eller ikke melder antallet af kørte km ind til leasingselskabet.

Det betyder i praksis, at hvis leasingselskabet ikke modtager en kørebog fra leasingtager, så benyttes et skøn, hvilket ikke er et udtryk for det faktiske kørselsmønster. Ved manglende overholdelse af reglerne for splitleasing vil der være en betydelig risiko for, at SKAT vil underkende leasingaftalerne. Det vil medføre beskatning af fri bil hos arbejdstager – som udgangspunkt uden mulighed for at modregne allerede betalte leasingydelser.

I forbindelse med udlevering af bilen har leasingselskabet installeret en GPS-tracker i bilen, så leasingtager let kan trykke på en knap i bilen, når der køres privat/erhverv. Hos nogle udbydere går GPS-signalet direkte til leasingselskabet, der herefter laver fordelingen af de samlede omkostninger. Hos andre udbydere skal leasingtager selv indsende opgørelsen.

Vær særligt opmærksom på …

Splitleasing har de seneste år været meget efterspurgt. Det skyldes, at den private bruger af bilen undgår beskatning af fri bil mod betaling af en leasingydelse, der vil være lavere end den nettoskat, som den private bruger ellers skulle betale ud fra reglerne om fri bil. Virksomheden får en lavere leasingydelse, da den private bruger betaler en del af den samlede leasingydelse. Desuden kan virksomheden opnå fuldt momsfradrag for moms i virksomheden (reduceret momsfradrag som oplyses i leasingkontrakten). Endelig er de to splitleasingkontrakter begge leasingaftaler på forholdsmæssig afgift. Derfor opnås der samme fordele som ved anden flexleasing.

Splitleasing indebærer dog også en række risici, som leasingtager nøje bør overveje. Lovgivningen på området for flexleasing er generelt ikke særligt godt belyst, og det er reguleret af en række bindende svar og udtalelser fra skatteministeren. På toppen af det skal det tilføjes, at reglerne for splitleasing heller ikke er udførligt belyst i lovgivningen. Derfor er der en række udbydere som i dag udbyder splitleasing, men reelt benyttes underleverandører til at varetage den type aftaler. De reelle udbydere kan dermed begrænses til en håndfuld leasingselskaber.

Markedet for premiumbiler oplever også en stor vækst, og særligt i dette segment ses store forskelle i kontrakternes udformning. Det bunder i, at der er usikkerhed om, hvordan kontrakterne skal opbygges, samt at enkelte udbydere udnytter reglerne for dette.

Som leasingtager skal du være opmærksom på, at det juridiske ejerskab over bilen ligger hos leasingselskabet. Det betyder, at – i tilfælde af leasingselskabets forkerte behandling af leasingaftalen – kan dette have en mærkbar effekt på din aftale.

Læs derfor altid leasingaftalen grundigt, inden du skriver under. Og vælg en samarbejdspartner, som du har tillid til. I forbindelse med traditionel nyvognsleasing (både privat og erhverv) er det som regel nogle af Danmarks største banker, der står bag. Her vil der ofte blive anvendt en standard ”FDM-aftale” som kontraktgrundlag, så du som leasingtager kan være tryg.

Firmabiler 2017

De danske skatter og afgifter på biler er blandt verdens højeste hvilket medfører, at anskaffelse og drift af biler kan være en dyr fornøjelse. Af samme årsag er det at have firmabil til rådighed et værdsat og højt(be)skattet gode.

Download Firmabiler 2017

Kontakt

John Cederskjold Kierans
Director, PwC
Tlf: +45 3945 9112
Email

Søren Erenbjerg
Director, PwC
Tlf: +45 3945 3666
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube