Det kræver eksekvering at gøre Danmark til vindernation

Danske ejerledere har en unik evne til at skabe resultater gennem eksekvering. Få tingene gjort. Drømme indfriet. Eksekveringskraften gør forskellen på succes og fiasko og er ofte vigtigere end meget andet. Det samme gælder i det politiske arbejde, der danner grundlaget for udarbejdelsen af de optimale rammevilkår for dansk erhvervsliv. Det er handling frem for tale, der skal til.

PwC har i pulsmålingen ‘Danmark i vækst – erhvervslivets input’ spurgt erhvervslederne om, hvad der skal til, for at Danmark bliver en teknologisk vindernation. Og erhvervslederne sender et klart signal til politikerne om, at det er afgørende vigtigt, at Danmark kæmper for at være med i førerfeltet, når det gælder digitalisering. Et stort flertal (72 pct.) svarer, at det bør være en ambition for Danmark at være blandt de førende i verden inden for digitalisering. 42 pct. oplever, at Danmark allerede hører til blandt de førende, mens hver tredje (33 pct.) mener, at Danmark ikke har den nødvendige digitale førerposition (25 pct. svarer ‘ved ikke’).

Der er ingen tvivl om, at den accelererende digitale og teknologiske udvikling kommer til at præge udviklingen af vores erhvervsliv og samfund. De danske virksomheder og Danmark som helhed kommer dog kun til at kunne høste frugterne af det enorme potentiale, der ligger i de nye digitale teknologier, hvis man fra politisk side formår at bidrage til en realisering af erhvervslivets ønsker til en digital omstilling, og hvis virksomhederne også fortsat selv tager ansvar for at få igangsat arbejdet med deres digitale omstilling.

Ifølge erhvervslederne skal Danmark sikre den førende position inden for digitalisering i fremtiden ved i høj grad at formå at tilpasse lovgivningen til den digitale virkelighed (46 pct.) og sikre en optimal digital infrastruktur (46 pct.). PwC’s pulsmåling viser også, at der er et behov for at fokusere særligt på SMV’erne. Hele 40 pct. af de små virksomheder svarer, at de slet ikke forventer at foretage investeringer i de nye teknologier og/eller digitalisering i løbet af de næste tre til fem år mod blot 1 pct. af de store virksomheder og 7 pct. af de mellemstore.

Det er naturligt, at de store virksomheder går foran, men det er afgørende, at der i regeringens planer for et digitalt Danmark og erhvervsliv er tiltag, der gavner SMV’ernes udvikling. De udgør en stor del af dansk erhvervsliv, og der ligger bl.a. en klar opgave i at løfte kendskabet til de nye teknologier som 3D-print, kunstig intelligens, robotics m.fl.

Erhvervslivet har hermed givet opskriften til at gøre Danmark til en teknologisk vindernation videre til regeringen og erhvervsminister Brian Mikkelsen, og det er positivt at se, at ministeren lytter til erhvervslivets ønsker.

Som inspiration og hyldest til ejerlederens eksekveringsevne har vi valgt at dedikere en stor del af dette CXO Magasin til nogle af de ejerledere, der skaber resultater igennem eksekvering.

En stor tak til alle, som har taget sig tid til at stille op til interview og har givet os et værdifuldt indblik i deres overvejelser, beslutninger og handlinger. Det er vi i PwC taknemmelige for, og vi giver hermed inspirationen videre.

Rigtig god fornøjelse.

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, PwC

Kontakt

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør, PwC
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube