Crowdfunding er fremtidens kapital og markedsføring

At få succes med sin virksomhed kræver mere end en god idé. Det kræver også en solid forretningsplan og kapital, når projektet skal ud over rampen. Få indsigt i fire overordnede kategorier af crowdfunding og bliv klogere på, hvordan du kommer sikkert i gang. Crowdfunding er nemlig værd at overveje – både i forhold til finansiering og markedsføring af din virksomhed.

Mød eksperten bag artiklen, der giver dig gode råd til arbejdet med crowdfunding.

Brian Rønne Nielsen
Partner, SMV, PwC,
Email

For ganske få år siden var mulighederne for at rejse kapital i Danmark enten at overbevise banken eller en ekstern investor om, at den gode idé faktisk også var noget, man kunne tjene penge på i det lange løb. Når den hurdle så var forceret, kunne man give sig i færd med at overbevise kunderne og markedet om det samme.

Siden da er crowdfunding kommet på banen og har vendt mange ting på hovedet. Først og fremmest måden at rejse kapital på, men også når det gælder måden at validere sit produkt og dokumentere sit marked på. Det er ikke længere bankrådgiveren, der afgør, om du kan rejse penge til dit projekt, og markedet skal ikke længere afvente, at pengene bliver rejst, før produktet kan vise sig at være levedygtigt.

Tallene for de danske crowdfundede projekter taler deres tydelige sprog: 2016 har været et rekordår for dansk crowdfunding, hvor de danske projekter har rejst mere end 46 mio. kr. Det er en stigning på over 250 % i forhold til 2015.

Vælg formen efter dit formål

Uanset om du er ude efter kapital, markedsføring eller begge dele, er variationerne over temaet mange, men overordnet set er der fire kategorier af crowdfunding:

1. Donationsbaseret

Donationsbaseret crowdfunding er ganske enkelt et bidrag til et projekt, som typisk bliver givet over en platform på nettet. Formen er mest kendt til velgørende projekter, og giverne får typisk intet produkt eller finansielt udbytte for deres bidrag.

2. Rewardbaseret

Reward-crowdfunding bruges til at søge finansiering til færdigudvikling og første produktion af et produkt eller projekt mod udveksling af en belønning (en ”reward”). Som regel fastsætter projektindehaveren i forbindelse med sit projekt et beløb som mål og en tidsgrænse for at nå målet. Metoden minder grundlæggende om et almindeligt varesalg bortset fra, at forbrugeren investerer i produktet, inden det reelt er sat i produktion. Risikoen ligger hos giver, og bliver produktet aldrig udviklet eller produceret, må pengene ses tabt uden krav på kompensation.

3. Lånebaseret

Via lånecrowdfunding kan en virksomhed eller privatperson låne fra en gruppe personer gennem en platform. Det enkelte lån er opdelt i flere mindre andele, hvor hver långiver modtager afdrag og renter i forhold til deres andel af det samlede lån.

Særligt for denne form for crowdfunding er, at långiverne ønsker et finansielt afkast i form af renter på lånet. Som udgangspunkt er der ingen begrænsninger på, hvem der kan låne penge ud. Derimod skal alle låntagere gennem en kreditvurdering, som typisk bliver foretaget af platformen.

4. Egenkapitalbaseret (crowdinvestering)

Ved crowdinvestering kan alle interesserede investere i virksomheden til gengæld for ejerandele i virksomheden. Crowdinvestering minder derfor på mange måder om investering i unoterede aktier.

Denne form for crowdfunding er indtil videre relativt begrænset i Danmark, da den kræver, at selskabet er et A/S, for at der kan foretages kapitalforøgelse gennem aktiecrowdfunding.

Kom godt i gang – og vær opmærksom på skat og moms

Crowdfunding er værd at overveje, både hvis du skal finansiere din virksomhed, men i høj grad også, hvis du skal markedsføre den. Faktisk peger flere iværksættere bag de helt store danske crowdfundingsucceser på, at den største fordel ved at crowdfunde er muligheden for at få testet sit produkt.

Den viden og promovering, du kan opnå, kan ikke alene skabe grundlaget for at få sat en virksomhed i søen; den kan også bruges til at validere virksomheden og danne grundlag for fx at kunne låne flere penge i banken til at udvide efterfølgende.

Uanset baggrunden for at anvende alternativ finansiering, så er det vigtigt at holde sig for øje, at de penge, man får ind, vil have en skattemæssig effekt, og at man kan blive omfattet af gældende regler for moms og lønsumsafgift ved rewardbaseret crowdfunding. Derfor er det også vigtigt at sætte sig grundigt ind i reglerne og tage højde for skat, moms og lønsumsafgift i budgettet, så man ikke ender med et underfinansieret projekt. Tilsvarende kan det være afgørende at få valgt en passende virksomhedsform at drive sin forretning igennem – både hvis du er iværksætter, og hvis du er i færd med at udvide gennem crowdfunding.

Kontakt

Brian Rønne Nielsen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 9165
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube