Erhvervsminister Brian Mikkelsen: Digitalisering er en topprioritet

Rammevilkår for erhvervslivets digitalisering skal forbedres. Og politikerne er klar til at gøre, hvad de kan, lyder det i dette interview med erhvervsminister Brian Mikkelsen, der også var hovedtaler på PwC-konferencen med overskriften ’Danmark i vækst – ambitioner og eksekvering af digital omstilling’.

En ny pulsmåling fra PwC, ’Danmark i vækst – erhvervslivets input’, viser, at mange erhvervsledere ikke opfatter Danmark som blandt de førende lande, når det gælder digitalisering. Men flertallet mener, at vi bør være det. Over halvdelen svarer, at det direkte er vigtigt for deres virksomhed, at Danmark er førende. Hvilke tanker gør ministeren sig herom?

“Digital vækst står højt på min og regeringens dagsorden. Danmark har gennem en årrække været et af de mest digitaliserede samfund i verden. Danske virksomheder har bl.a. været gode til at digitalisere og automatisere en række funktioner og arbejdsprocesser, og Danmark er også langt fremme på digitaliserede offentlige services. Men der er også tegn på, at Danmark falder tilbage. Nu ser vi en ny bølge af digitalisering. Og her skal Danmark også være med i front, så vi udnytter de nye digitale muligheder til at skabe mere vækst og velstand for danskerne.”

Et af hovedbudskaberne i pulsmålingen fra PwC er, at den digitale udvikling går hen over hovedet på de fleste mindre virksomheder, og at der dermed er fare for, at erhvervslivet knækker over på midten: de store kontra de små/mellemstore. Er det noget, der giver anledning til bekymring?

“Det er klart, at vi har en udfordring, hvis disse virksomheder ikke får udnyttet de digitale muligheder. De små og mellemstore virksomheder udgør en stor og vigtig del af dansk erhvervsliv, og med tiden er det de små virksomheder og de spændende iværksættere, der vokser sig op. Så vi skal fremtidssikre den del af erhvervslivet og sørge for, at der er en fødekæde af nye virksomheder, som kan skabe fremtidens vækst. Derfor vil jeg gøre flere ting.

For det første har vi nedsat Digitalt Vækstpanel. For det andet vil vi udarbejde en strategi for Danmarks digitale vækst. For det tredje har vi, sammen med en række erhvervsorganisationer, etableret Erhvervspartnerskab for avanceret produktion. Og endelig er det vigtigt, at virksomhederne har de relevante kompetencer til at udnytte mulighederne. Det er noget, som jeg og resten af regeringen har stort fokus på. Og det vil vi bl.a. drøfte sammen med arbejdsmarkedets parter i det partnerskab for fremtidens arbejdsmarked, som vi går i gang med, når overenskomsterne er helt i hus.”

For at Danmark kan komme højere op i den digitale topliga, peger virksomhederne i pulsmålingen især på behovet for, at lovgivningen tilpasses den digitale udvikling, og at vi får en optimal infrastruktur. Er der politiske initiativer på vej i disse retninger?

“Jeg er meget enig i, at der skal være gode vilkår for erhvervslivet på de ønskede områder. Vi lægger i regeringen op til en ambitiøs og flerstrenget indsats og er allerede i gang med konkrete tiltag. Vi vil for eksempel etablere en teknologipagt, som er en bred alliance for at fremme de digitale og teknologiske kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Vi lægger også op til at etablere forsøgsområder, hvor afprøvning af ny teknologi tillades. Konkret har vi lige fremlagt et lovforslag, der åbner for kontrollerede forsøg med selvkørende biler i Danmark. Men der er ingen tvivl om, at der er mange ting at tage fat i. Og det er et arbejde, vi skal fortsætte i mange år.”

Erhvervslivet vil gerne øge vækst og produktivitet. Spørger man, hvad der skal til, svarer de: Væk med unødig regulering, at uddanne ift. efterspørgsel og gode rammer for iværksætteri. Er der initiativer på vej fra ministeren, som kan imødekomme virksomhedernes ønsker her?

“Vi skal tage hånd om disse udfordringer. Regeringen vil generelt lempe byrderne for erhvervslivet med 6 mia. kr. inden 2025 og gennemføre et eftersyn af den finansielle regulering. Jeg er også optaget af, at vi skal indrette lovgivningen, så den tager højde for den digitale omstilling. Som en lille, åben økonomi vil Danmark under alle omstændigheder mærke konsekvenserne af den digitale omstilling, men vi har selv muligheder for at gøre os til vindere i den digitale omstilling – og det skal vi selvfølgelig gøre.”

Indsatsen for øget digitalisering:

Udvalg, råd, paneler og partnerskaber

  Det digitale Vækstpanel
 • Kommer med anbefalinger til regeringen i løbet af foråret. Formand er Niels B. Christiansen, adm. direktør i Danfoss. (Det hed tidligere produktionspanel 4.0)
 • Virksomhedsråd for it-sikkerhed
 • Skal komme med konkrete anbefalinger til at styrke it-sikkerhed og ansvarlig datahåndtering i danske virksomheder.
 • Iværksætterpanelet
 • Nedsættes snart. Skal komme med anbefalinger til, hvordan flere iværksættere kan vokse sig store og skal forholde sig til, hvordan ny teknologi, robotter og kunstig intelligens bedst udnyttes.
 • Disruptionrådet, Partnerskab om fremtidens arbejdsmarked
 • Nedsættes snart. Skal drøfte, hvordan teknologien påvirker arbejdsmarkedet, og hvordan man kan fastholde et dynamisk arbejdsmarked med ordentlige forhold uden social dumping.
 • Teknologi-pagt
 • Erhvervsministeren ønsker at nedsætte en teknologipagt efter hollandsk forbillede, hvor uddannelsessystem, politikere og erhvervsliv samarbejder om at øge unges interesse for tekniske og digitale uddannelser.
 • Erhvervspartnerskab for avanceret produktion
 • Det skal udmønte sig i flere midler til små og mellemstore virksomheder, som kan bruges til at afdække potentialet i ny digitaliserings- og automationsteknologi samt til implementering heraf.
 • Partnerskab om åbne offentlige data
 • Det består af Open Data DK, KL, Danske Regioner og Erhvervsstyrelsen og skal fremme udbredelsen og den erhvervsmæssige udnyttelse af åbne offentlige data.
 • Partnerskab om smart city
 • Formålet er at fremme anvendelsen af smarte digitale løsninger og udnyttelsen af data i udviklingen af byer. Partnerskabet består af Digitaliseringsstyrelsen, KL, Danske Regioner og Erhvervsstyrelsen.

Annoncerede strategier og planer i regeringsgrundlaget:

  Strategi for Danmarks digitale vækstudspil
 • Erhvervsministeren vil præsentere en samlet strategi for Danmarks digitale vækst, der skal bringe Danmark i front ift. at udnytte nye teknologiske muligheder og understøtte digitale vækstvirksomheder og dansk erhvervslivs digitale omstilling.
 • Deleøkonomisk strategi
 • Fremlægges i 2017 og skal indeholde initiativer, så Danmark bedre udnytter det deleøkonomiske potentiale.
 • Teknologiske forsøgsområder
 • Regeringen vil tillade afprøvning af ny teknologi i begrænsede geografi ske områder og på udvalgte områder som fx transport, miljø og erhverv.

Kontakt

Lars Baungaard
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3308
Email
Esben Toft
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3450
Email
Jesper Vedsøe
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 9144
Email
Pernille Stokholm Bøg
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3579
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube