Teknologi og lokal tilstedeværelse skal balancere i en foranderlig verden

Danske bestyrelser mener fortsat, at de hastige teknologiske fremskridt er den megatrend, der vil få størst indflydelse på virksomhederne de kommende år, men de ser i stigende grad også ændringer i den økonomiske magtbalance få større effekt på strategien. Som en konsekvens investeres der i tilstedeværelse og branding, især på lokalmarkedet og på nye markeder.

Det er hovedkonklusionen i PwC’s Board Survey 2017, der understreger, at teknologien er central, men også, at den ikke kan stå alene i mødet med kunder og nye markeder. Digitalisering af ydelser og services er et effektivt og nødvendigt værktøj til at omstille forretningsmodellen og nå ud til mange, men forudsætningen for succes ligger stadig, ifølge Board Survey 2017, i tilstedeværelsen og kunderelationerne og dermed i brandpositioneringen. Derfor fokuseres betydelige ressourcer på at være tæt på og relevant på det lokale marked. Det er således ”Etablering af nye lokalafdelinger”, der hos 50 pct. af erhvervslederne og bestyrelserne topper listen over områder, hvor man forventer at øge investeringerne med mere end 20 pct. sammenlignet med sidste år. Derefter følger investeringer i ”Ekspansion på nye markeder” (valgt af 39 pct.) og ”Ny teknologi” (valgt af 31 pct.).

Den forstærkede indsats på tilstedeværelse på både nye og eksisterende markeder afspejler sig også i, at megatrenden ”Ændringer i den økonomiske magtbalance” er den af de fem overordnede megatrends (hastige teknologiske fremskridt, den økonomiske magtbalance, demografiske forandringer, urbanisering og klimaforandringer), som flest bestyrelser ser som både en mulighed og en trussel (valgt af 49 pct.). De hastige forandringer øger naturligvis uforudsigeligheden, og det påvirker virksomhedernes fokus og nødvendige investeringer. Brexit er bare ét aktuelt eksempel på en udvikling, som ændrer de vante forhold for mange virksomheder. Valget af Donald Trump er et andet, der højst sandsynligt vil ændre vilkår og muligheder på – for mange – et eller flere afgørende markeder. Dertil kommer usikkerheden omkring Italien samt nærtstående valg i Holland, Tyskland og Frankrig. Alt sammen forhold, som påvirker virksomheder, bestyrelser og erhvervslederes strategier og prioriteringer i disse år – ligesom også befolkningens sammensætning med flere ældre, øget tilstrømning til byerne og klimaforhold.

Derfor er det også helt afgørende, at regeringen nu får prioriteret erhvervslivets vilkår og rammer ved at få sat fornyet skub i en 2025-plan og herunder den digitale vækstplan, som fortsat lader vente på sig. Der er behov for visioner og ambitioner for Danmark og erhvervslivet for at opretholde en stærk konkurrencekraft, et stærkt erhvervsliv og dermed arbejdspladser og velfærd.

En meget stor tak til alle de bestyrelsesformænd og CEO’er, som i dette nummer af CXO Magasinet har bidraget og stillet op til interview og givet os et værdifuldt indblik i deres overvejelser, beslutninger og fokusområder. Det er vi i PwC dybt taknemmelige for. Inspirationen er hermed givet videre.

Rigtig god fornøjelse.

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, PwC

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017

Med “Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017” ønsker vi at inspirere dig og din bestyrelse ved at stille skarpt på netop de emner, som kommer til at ligge højest på bestyrelsens agenda i 2017. Publikationen, der i år er digital, fungerer også som et solidt fagligt opslagsværk og indeholder en række konkrete og praktiske værktøjer, du kan bruge i dit daglige bestyrelsesarbejde. Værktøjerne tager udgangspunkt i henholdsvis bestyrelsens agenda, vederlagsudvalgets agenda, nomineringsudvalgets agenda og revisionsudvalgets agenda.

Download Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017

Kontakt

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør, PwC
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube