Opkøb, god vækst og tilfredse kunder viser vejen frem

I en af verdens største speditionsvirksomheder, DSV, koncentrerer man sig om at gøre det, man kan, og at gøre det så godt, at kunderne er tilfredse. På den måde gør man sig mindre sårbar over for tidens trends og global uro.

At gå fra sten til sten uden at få våde fødder. Så kort kan man beskrive den strategi, som en meget lille transportforretning ved navn De Sammensluttede Vognmænd fulgte tilbage i 70’erne. Dengang drømte ingen i firmaet om at nå den størrelse, forretningen har i dag. Men så ændrede noget sig…

”Vi havde god drift og tjente, efter dens tid forhold, mange penge. Derfor købte vi nogle virksomheder og fandt ud af, at vi var ret ferme til at få dem integreret. Efterhånden blev det også lidt større virksomheder, vi købte. Særligt købet af SAMSONtransport gav os en kraft, som vi blev forbavsede over, både i forhold til synergier og markedsposition. På den måde opdagede vi hen ad vejen, hvor hurtigt man kan skabe vækst, når man ikke venter på, at den alene sker organisk. Og siden har kombinationen af de to strategier været vejen frem for os,” siger Kurt Larsen, formand for DSV og manden, der om nogen har stået i front for mutationen af DSV fra at være en lille speditionsvirksomhed til at være blandt verdens fire største transportkoncerner med en omsætning på over 70 mia. kr.

Historien om DSV begynder med sammenslutningen i 1976 af ti selvstændige vognmænd. I løbet af kort tid bliver selskabet stabiliseret med 42 A-aktionærer, der får stemmemajoritet i selskabet. Det var 40 vognmænd plus CEO Leif Tullberg og koncerndirektør Kurt Larsen. Selskabet bliver børsnoteret, og med joint ventures og flere opkøber Danmarks største speditør i dag blevet en vækstkomet og en aktiedarling, hvor hverken disruption eller alverdens uro rokker ved jordforbindelsen. Ved at gøre det, den kan og gøre det godt, er virksomheden vokset ad hoc og har opnået en polstring, hvor den synes at kunne modstå selv de største udfordringer, der måtte opstå via forandringer i teknologien, magtbalancen i verden, demografi, klima, urbanisering eller andet.

Vigtigt med fingeren på pulsen

I toppen af DSV ser man sjældent grund til at stoppe helt op for at se sig omkring, men man tager ofte et kig på verden udenfor. Indtil videre er der ikke noget, der har givet anledning til andet end små skift i relation til fx strategi, brand eller stakeholdere. For det er jo ikke sådan, at ’vi pludselig skal til at markedsføre jetjagere eller sælge is’, som Kurt Larsen udtrykker det. Så de ændringer, der sker, har mere karakter af løbende småjusteringer, som skal sikre, at kursen holdes.

”Du kan sige, at vores strategi er hele tiden at have fingeren på pulsen. I direktionen bruges der mange ressourcer på at holde sig up-to-date, både på det, der sker i vores branche, og i verden udenfor. Og mange ting er også faste emner på bestyrelsens dagsorden. For eksempel den teknologiske udvikling, hvor vi selvfølgelig skal være opmærksomme og sikre os, at vi ikke overhales af konkurrenter eller noget disruption-agtigt. Men endnu har vi ikke fundet anledning til på væsentlige områder eller på en grundlæggende måde at ændre forretningen,” tilføjer han og noterer med et glimt i øjet, at strategiseminarer i DSV af samme grund kan være lidt ensformige. For de handler kun om én ting: ’hvordan holder vi liv i den vækst, som driver virksomheden frem; har vi investeret de rigtige steder; hvad kan vi i fremtiden investere i; er kunderne tilfredse osv.’.

”I virkeligheden er vores branche jo ret konservativ. Hvordan vi transporterer, hvilke typer gods vi har i vores transportmidler, og hvem kunderne er, har ikke ændret sig basalt igennem tiderne. Og så langt vi kan se, vil det heller ikke gøre det. Der tales i disse tider meget om disruption. Og det er vi selvfølgelig opmærksomme på. Men vi kan altså ikke få øje på det, der skulle kunne true os eller få os til at ændre retning,” pointerer han.

 • Vejen til vækst er at gøre det man kan – og gøre det godt.
 • Urbaniseringen vil øge behovet for DSV’s ydelser.
 • Ubemandede køretøjer kan ændre speditionsbranchen.

Om nogle år vil vi nok se tilbage på den stigende varemængde i byerne og sige: Det var godt nok meget.

Kurt Larsen, bestyrelsesformand, DSV

Kurt Larsen

 • Startede i lære som speditør i 1962.
 • Direktør i Rich. Frederiksen i 1969 (der senere blev solgt og blev til DSV).
 • Adm. direktør for Borup Autotransport i 1976.
 • Koncerndirektør i DSV i 1989 (da Borup Autotransport blev købt af DSV).
 • CEO i DSV i 2004.
 • Formand for DSV i 2008.

DSV

 • Omsætning i 2015: 70 mia. kr
 • Antal medarbejdere: 40.000.
 • DSV er verdens fjerdestørste speditør og består af divisionerne DSV Road, DSV Air & Sea og DSV Solutions.
 • DSV leverer transport- og logistikløsninger til tusindvis af virksomheder i over 80 lande, fordelt på seks kontinenter.

Kurt Larsen om

De teknologiske fremskridt som global trend og indflydelsen herfra på:

 • Strategi:
  Vi forsøger naturligvis at have fingeren på pulsen og følger med i, hvad der sker omkring os. Vi bruger ikke nødvendigvis overdrevne ressourcer på at sikre os, at vi er foran. Vi skal bare være med i udviklingen, når den starter, for ikke at blive overhalet af konkurrenter eller noget disruption-agtigt.
 • Bradpositionering:
  Af de største speditører i verden er vi de nyeste. Det gør, at vores brand er mindre kendt end de gamle speditørers. Men det er blevet betydeligt stærkere, end det var, og det styrkes stadig i kraft af tid og størrelse. Generelt bruger vi ikke mange penge på branding. Vi er jo helt klart en B2B-virksomhed, og vi har, synes vi selv, klaret os fint uden et større brandingbudget.

 • Stakeholder-relationer:
  Vi har gode og stabile relationer til både kunder, personale, aktionærer og leverandører. Vi befinder os i en meget konservativ branche. Og så længe vi bare sørger for, at kvaliteten er i orden, at virksomheden vokser, og at vi passer vores arbejde ordentligt, så er vores stakeholdere tilfredse.

Urbaniseringen har konsekvenser

At den teknologiske udvikling er den, der lige nu påvirker virksomheden mest af alle, er der dog næppe tvivl om, ifølge Kurt Larsen. Men heldigvis melder udfordringerne sig sådan, at de kan tages én ad gangen. Lige nu tales der fx meget om droner. Dem tror man i DSV ikke på vil spille nogen rolle. I hvert fald kan DSV-formanden ikke se de droner for sig, som skulle gøre virksomhedens transport i containere, fly eller lastbiler overflødig.

Til gengæld kan han godt se en motorvejskolonne med 25 robotdrevne lastbiler for sig, hvor kun den forreste er bemandet af et levende væsen. Det vil være en naturlig udvikling – om ikke lige om hjørnet, så dog en udvikling, som er både fornuftig og omkostningsbesparende.

En anden trend, der for alvor begynder at påvirke DSV nu, er urbaniseringen, som sender stadig større mængder af varer mod byerne og mindre mod de små samfund. Den udvikling passer transportørerne godt, da det er mest hensigtsmæssigt, at godset koncentreres i geografiske områder.

”Om nogle år vil vi nok se tilbage på den stigende varemængde i byerne og sige: Det var godt nok meget. Men vi vil næppe bemærke det undervejs, fordi forandringerne også her rammer os lidt ad gangen og gør, at vi kan holde kadencen og stille og roligt nå at tilpasse os de nye forhold,” siger Kurt Larsen.

Gynger og karruseller

Hæver Kurt Larsen blikket lidt, står det klart for ham, at det bedste, der kan ske for DSV de nærmeste år, er, at verdensøkonomien vokser harmonisk og skaber en øget samhandel, der kan give virksomheden mere at lave. Hvor den vokser mest, er knap så afgørende.

Med tilstedeværelse i 80 lande viser hans lange erfaring ham, at nedgang ét sted som regel bliver opvejet af fremgang et andet sted. For virksomheder, der er store og er på mange markeder, bliver mindre sårbare end dem, der er på færre markeder og derved kan rammes hårdere af forandringer.

Og udsigten til Brexit, Donald Trump som ny præsident i USA og måske Le Pen i Frankrig er heller ikke noget, der får DSV-formandens øjne til at flakke. For så langt de rækker, har verden brug for at få transporteret og distribueret gods. Og gør man det på en måde, så kunderne er tilfredse, har hverken aktionærer eller andre stakeholdere noget at frygte trods diverse forskydninger i de politiske og økonomiske magtbalancer.

Liberalisering gør større

Men har strategien i DSV igennem årene ikke ændret sig grundlæggende, har branchen som helhed til gengæld flyttet sig. Teknologi, urbanisering og klima er en del af baggrunden. Men liberaliseringen af branchen har haft de største konsekvenser, ifølge Kurt Larsen.

Liberaliserede love og regler har haft en gavnlig effekt ved at have medført bl.a. en øget fleksibilitet, en større fyldningsgrad og færre tomkilometer for lastbiler. Og at dette er en udvikling, der også har gavnet på andre parametre, kan han kun bifalde. Han tænker her på klimaet, hvor brændstoffer spiller en stor rolle.

”I DSV er vi stærkt interesserede i at forbruge mindre brændstof, fordi det sænker pris og omkostninger. Så på dette område går vores ønsker om at gavne klimaet og medvirke til en grøn udvikling hånd i hånd med vores kommercielle interesser,” siger DSV-formanden, der derfor godt kunne tænke sig et øget fokus på det, der virkelig vil batte noget på klimafronten. Det handler især om tilrettelæggelsen af varetransporten mellem landene og verdensdelene.

”Brændstoffet er en betydelig omkostning. Og jeg kan garantere, at alle aktører inden for transport gør deres absolut bedste for at optimere og få mest muligt ud af brændstoffet. Det gælder flyselskaber, rederier, vognmænd og speditører. For speditørernes vedkommende gælder, at de jo på landtransporterne kan påvirke miljøet i positiv retning ved en fornuftig og hensigtsmæssig planlægning geografisk. Og det gør de naturligvis. For det ikke alene gavner miljøet; det er også omkostningsbesparende,” lyder det fra Kurt Larsen.

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017

Med “Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017” ønsker vi at inspirere dig og din bestyrelse ved at stille skarpt på netop de emner, som kommer til at ligge højest på bestyrelsens agenda i 2017. Publikationen, der i år er digital, fungerer også som et solidt fagligt opslagsværk og indeholder en række konkrete og praktiske værktøjer, du kan bruge i dit daglige bestyrelsesarbejde. Værktøjerne tager udgangspunkt i henholdsvis bestyrelsens agenda, vederlagsudvalgets agenda, nomineringsudvalgets agenda og revisionsudvalgets agenda.

Download Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017

Kontakt

Kim Füchsel
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3216
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube