Lundbeck satser på få sygdomme og klar rolle i samfundet

Forskydninger i demografi og vækst på nye markeder repræsenterer store muligheder for pharma-industrien. Men det stiller også høje krav til den rolle, virksomhederne påtager sig i samfundet, mener bestyrelsesformand i Lundbeck, Lars Rasmussen. Klart afgrænsede strategier og gennemtænkt kommunikation bliver afgørende.

Verdens rige befolkninger bliver ældre. Og stort set uden undtagelse skaber det udfordringer for de samfund, vi kender. Både i Danmark, i Europa og i resten af verden. Samtidig vokser befolkningstallet i udviklingslandene, og flere får adgang til basale sundhedsydelser. Selv om udfordringerne ofte får mest omtale, så åbner de demografiske forskydninger også nye muligheder. Ikke mindst for medicinalindustrien.

For med stigende alder – og øgede krav om at være selvhjulpne længst muligt – følger naturligt behovet for effektiv behandling af lidelser som demens og Alzheimer – sygdomme, der sammen med depression og skizofreni udgør grundstammen i Lundbeck.

”Når vi kigger på markedet, så må vi konstatere, at der er vækst. Det er et grundvilkår i industrien over de kommende mange år. Men det er samtidig fuldstændig afgørende, at man forstår, at det ikke er et tagselvbord,” siger Lundbecks bestyrelsesformand, Lars Rasmussen.

Han understreger, at der over tid stilles stigende krav til produkternes performance, og hvis man ikke honorerer disse krav, bliver betalingen per produkt i sidste ende yderst beskeden.

”Vi anerkender, at den demografiske udvikling grundlæggende udfordrer balancen i mange landes økonomi, og vi anerkender, at industrien kan påtage sig en rolle, der bidrager til, at patienter bliver bedre behandlet – og samfundet bedre i stand til at håndtere udfordringerne. For bestyrelsen handler det om, at strategierne tager højde for den demografiske udvikling og den deraf følgende ændring af prioriteterne i samfundsøkonomien, og det handler om, at vi som selskab evner at kommunikere en ramme for virksomheden som en del af løsningen på den udfordring,” siger han.

Lars Rasmussen slår fast, at et selskab kun er relevant, når det formår at skabe værdi, men hvad betyder det egentlig i praksis?

”Et selskab som vores kan kun skabe værdi på den lange bane, når de læger, som vælger medicin til deres patienter, har tillid til den behandling, vi tilbyder, og vi kan kun tilbyde de bedste produkter og den bedste service globalt, når talentfulde medarbejdere vælger Lundbeck,” siger Lars Rasmussen og fortsætter:

”Derfor skal vi ikke alene være mega-ambitiøse i forhold til de produkter, vi udvikler, men vi skal være lige så ambitiøse i forhold til den måde, vi driver hele selskabet på. Vi skal formå at vokse mere end markedet, så vi tager markedsandele, og vi skal formå at drive en profitabel virksomhed, som sammenligner sig med de bedste.”

På den baggrund lægger bestyrelsen i Lundbeck vægt på, at udviklingen sker med opbakning fra både myndigheder, læger og almindelige gere, og den opbakning fordrer, at selskabet bliver set som en bidragsyder til løsning af nogle af samfundets vanskelige opgaver, lyder det.

Geografi slår disruption

Egentlig irriterer det Lars Rasmussen at tale om højtflyvende ”megatrends” og diffuse globale udfordringer. For selv i bestyrelseslokalet, hvor linjerne i sagens natur ellers er store, er virkeligheden konkret. Derfor understreger bestyrelsesformanden også, at ”megatrends” i hans øjne er ekstremt branchespecifikke.

”Når man kigger på verden, som den ser ud i dag, tænker man jo umiddelbart, at digitalisering og disruption må være den helt afgørende trend i alle virksomheder, og det er der måske også noget om i den virksomhed, hvor jeg har min daglige gang som adm. direktør (Coloplast A/S, red.). Men det er faktisk ikke mit billede af pharma,” siger Lars Rasmussen.

”Selvfølgelig kommer vi alle sammen til at leve i en verden, der fungerer anderledes, og der er eksempelvis mange, der mener, at der om få år er gratis internet til alle. Det påvirker alle, der driver forretning. Og det er også, mener jeg, en mulighed for alle, der driver forretning. Men i et bestyrelsesperspektiv i Lundbeck er det ikke det, der fylder mest.”

Han slår fast, at digitalisering – herunder datasikkerhed og udnyttelse af nye kommunikationskanaler – er grundlæggende pligtstof i alle bestyrelser. Men det vigtigste tema skal – i bogstavelig forstand – findes et helt andet sted.

”Det, der virkelig betyder meget lige nu i pharma, det er forskydning af værdien i markederne,” siger han.

”Går man bare få år tilbage, fyldte det europæiske marked virkelig meget for Lundbeck, og denne betydning er i dag fuldstændig overtaget af USA. Dernæst betyder emerging markets meget for væksten, mens Europa vækstmæssigt er meget mindre vigtigt på grund af et ekstremt prispres de seneste år.”

 • Lundbeck skal være en del af løsningen på de demografiske udfordringer.
 • Værdi skabes igennem produkter og service.
 • Nødvendigt med opbakning fra myndigheder, læger og borgere.

Går man bare få år tilbage, fyldte det europæiske marked virkelig meget for Lundbeck, og denne betydning er i dag fuldstændig overtaget af USA.

Lars Rasmussen, bestyrelsesformand, Lundbeck

Lars Rasmussen

 • Født i 1959, uddannet smed fra Aalborg Værft, Akademiingeniør fra Aalborg Universitet og EMBA, SIMI.
 • Har siddet i bestyrelsen for Lundbeck siden 2013 og som bestyrelsesformand siden marts 2016.
 • Bestyrelsesmedlem hos William Demant og Axcel Industriinvestor.
 • Adm. direktør for Coloplast siden 2008.
 • Har arbejdet for Coloplast siden 1988, hvor han startede som ingeniør. Indtrådte første gang i direktionen for Colopast som divisionsdirektør for kontinensområdet. Han har også besiddet positionerne som koncerndirektør for produktion og koncerndirektør for salg og marketing.

Lundbeck

 • Virksomheden blev stiftet i 1915 af Hans Lundbeck og udvikler, producerer og sælger lægemidler mod demens (herunder Alzheimer), Parkinson, skizofreni og depression.
 • Lundbeck har forskningsanlæg i Danmark, Kina og USA. Produktionen foregår i Kina, Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck beskæftiger i dag omkring 5.000 personer fordelt på 55 lande og omsætter globalt for cirka 15 mia. kr.
 • I 2013 kom knap halvdelen af Lundbecks indtjening fra Europa, 17 pct. fra USA og 27 pct. fra resten af det internationale marked. Det billede er dog under forandring. USA er nu i førersædet, og emerging markets får stigende betydning.

Lars Rasmussen om

Nye markeder og demografiske forskydninger som global trend og indflydelsen herfra på:

 • Strategi:
  Lundbeck arbejder efter en fokuseret strategi med fire klart definerede sygdomsområder. Det skaber et stærkt grundlag for dels at kommunikere klart med både myndigheder, læger og patienter, og dels for at rekruttere de nødvendige, kvalificerede medarbejdere. Samtidig åbner den fokuserede strategi mulighed for bedre at målrette søgningen efter relevante kompetencer i ledelse og bestyrelse, hvor den globale udvikling løbende skaber behov for nye kompetencer.
 • Bradpositionering:
  Den demografiske udvikling betyder, at markedet for Lundbecks produkter vokser, men det må aldrig opfattes som et tagselvbord, og industrien som helhed har en vigtig opgave i at påtage sig en central rolle i løsningen af verdenssamfundets udfordringer. Det er samtidig industriens ansvar at formidle den vigtige rolle, som den rent faktisk spiller. Alle seriøse virksomheder arbejder selvfølgelig målrettet med deres brand og hvordan det opfattes, men i sidste ende er det et spørgsmål om medarbejdernes engagement og viden, for det er i det daglige møde mellem medarbejder og kunde, at brandet skal stå sin prøve.
 • Stakeholder-relationer:
  USA er fortsat det vigtigste marked, men nye markeder i Asien og Latinamerika får stigende betydning – bl.a. fordi truslen fra patentudløb er lav grundet manglende tillid til uoriginale produkter. Det stiller krav til højt compliance-fokus i bestyrelsen, der skal kende mekanismerne på de forskellige markeder, så strategien inddrager både myndigheder, læger, patienter og deres
  pårørende. Igen er det afgørende, at industrien evner at byde ind med reelle bud på løsninger, som er effektive.

Tillid er afgørende

I Lundbeck er de nye markeder hovedsageligt Kina samt Syd- og Latinamerika, hvor tilgangen til medicin og de mekanismer, der præger markedet, er helt anderledes end i både USA og Europa.

”Den trend, der er i markedet i Europa og USA med, at så snart et produkt går ud af patent, så bliver det overtaget af generiske producenter; det ser man ikke på samme måde i emerging markets,” forklarer Lars Rasmussen og henviser til den række af fødevare- og medicinskandaler, der med bl.a. farlige kopiprodukter har rystet Asien.

”Det betyder konkret, at hvis man som borger har mulighed for det i disse markeder, så køber man det originale produkt, uanset om der er patent bag eller ej, og derfor har patentudløb ikke samme negative effekt for afsætningen.”

Dermed kræver forskellige markeder forskellige forretningsmæssige tilgange – ligesom der i bestyrelsesperspektiv er et vigtigt compliance-element som følge af store regionale og nationale forskelle på lovgivningen. Både på fremadstormende nye markeder og på de gamle er fællesnævneren dog klinisk relevans og tillid, forklarer bestyrelsesformanden.

”Der er i dag enormt mange mennesker, som er relativt dårligt behandlet for deres lidelse, og dér er det opgaven at se på konsekvenserne for den enkelte og den enkeltes familie. Som industri skal vi evne at hjælpe og samtidig forklare, hvordan betalingen står mål med den hjælp, man giver,” siger han og understreger forretningsrationalet i den formel: ”Målet er at tilbyde et produkt, hvor der er en mærkbar forskel for den patient, der bliver behandlet, og hvor der samtidig er en økonomisk benefit i samfundet. Kan man det, så får du de fleste steder opbakning til dit produkt, og så har du en forretning.”

Den klassiske udfordring i pharma er, at rationalet nemt kommer til at ligne et udbytterforhold, hvor stærke virksomheder står over for svage patienter.

”Sådan ser jeg det selvfølgelig ikke, men der er ingen tvivl om, at industrien har et stort ansvar for at forklare, hvordan ligningen går op og tydeliggøre den rolle, industrien rent faktisk spiller. Det bliver også en væsentlig diskussion at have i bestyrelseslokalet,” siger Lars Rasmussen.

Efterlyser læger

Varetagelsen af en balanceret opfattelse af industrien er ligeledes afgørende i bestræbelsen på at fremtidssikre den forskning, der ligger til grund for Lundbeck, som har en strategi om selv at udvikle alle produkter fra grunden. Det stiller høje krav til muligheden for at rekruttere kvalificerede medarbejdere.

”I Danmark har vi en lidt speciel situation, for det er vanskeligt at rekruttere læger til industrien,” siger Lars Rasmussen.

Langt størstedelen af ph.d.erne fra medicinstudiet har således alene øje for karrieremulighederne i det offentlige.

”Det kan af og til virke, som om det er mindre nobelt at arbejde i industrien, og dér har vi en opgave med at sikre, at opfattelsen af industrien bliver mere afbalanceret på uddannelserne. For industrien tilbyder rent faktisk nogle utroligt spændende internationale karriereforløb,” siger han og forklarer, at den opgave bl.a. skal løses i regeringens ”Vækstteam for life science”, der netop er sammensat af folk fra både industrien og universiteterne.

Klarhed på alle niveauer

Også i dette arbejde er opbygning af tillid et omdrejningspunkt, og Lars Rasmussen fremhæver netop bestyrelsens vigtige opgave som garanten for, at selskabet over tid lever op til den tillid, der er afgørende hos de mange forskellige interessenter. Fra politikere og myndigheder over forskere og læger og til patienter og deres familier.

”Den opgave løser du ved at forstå de kunder, du er sat i verden for at betjene,” siger han og fremhæver i den forbindelse Lundbecks fokuserede strategi på fire sygdomsområder.

Skizofreni, demens, Parkinson og depression er således alle sygdomme med alvorlige konsekvenser, både for den enkelte og for de pårørende. Og netop fokuseringen på fire klart definerede patientgrupper øger muligheden for at eksekvere skarpt på alle niveauer. Også, lyder det, når det kommer til sammensætningen af bestyrelsen.

”Vi har fået en meget klar profil, og jo mere præcis du er på, hvem du vil hjælpe, desto mere præcist kan du målrette din søgning efter kompetencer. Det er et meget vigtigt konkurrenceparameter i en global virksomhed, og det er et ansvar, som i høj grad ligger hos bestyrelsen,” siger Lars Rasmussen.

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017

Med “Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017” ønsker vi at inspirere dig og din bestyrelse ved at stille skarpt på netop de emner, som kommer til at ligge højest på bestyrelsens agenda i 2017. Publikationen, der i år er digital, fungerer også som et solidt fagligt opslagsværk og indeholder en række konkrete og praktiske værktøjer, du kan bruge i dit daglige bestyrelsesarbejde. Værktøjerne tager udgangspunkt i henholdsvis bestyrelsens agenda, vederlagsudvalgets agenda, nomineringsudvalgets agenda og revisionsudvalgets agenda.

Download Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017

Kontakt

Lars Baungaard
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3308
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube