Der er kul på bæredygtigheden hos DONG Energy

Den stigende globale bevidsthed om klimaforandringer og ressourceforbrug er en driver for DONG Energy. Et rendyrket fokus på at tage ansvar for at transformere den globale energisektor i en bæredygtig retning har skabt tillid til DONG Energy på det globale marked for energi.

En af de helt store globale megatrends, der påvirker dansk og internationalt erhvervsliv, er den stigende fokusering på klimaforandringer og det globale ressourceforbrug. Det er naturgivent, at den globale klimabevidsthed har stor indflydelse på en virksomhed som DONG Energy. Den måde, hvorpå der produceres energi globalt set, er under hastig forandring, og DONG Energy er bevidst og aktivt med til at påvirke den udvikling.

Siden DONG Energy blev grundlagt i 2006, er virksomheden gået fra at være en af de mest kulintensive forsyningsvirksomheder i Europa til at være en global leder inden for vedvarende energi. Virksomheden har halveret sin CO2-udledning på ti år. Så transformationen har været omfattende. Fra sort til grøn energi. Og den er ikke overstået.

Thomas Thune Andersen, der tiltrådte som bestyrelsesformand for DONG Energy i sommeren 2014, er en rolig mand. Velovervejet. Begavet. Måske netop derfor er han bestyrelsesformand for en af Danmarks mest værdifulde virksomheder. Og også en af de mest omtalte. Det håndterer han med stoisk ro. Hans opgave er, som han selv opfatter det, at tage den arv, han har modtaget, og udføre den opgave, der er stillet, til glæde for ejerne men også for samfundet. Arven er virksomheden og de muligheder og trusler, der følger med.

“Da jeg tiltrådte som formand, var det med den viden, at ejerne havde lagt en meget ambitiøs strategi for virksomheden, og den strategi skulle føres ud i livet. Det var opgaven. En meget væsentlig del af den strategi var at prioritere. DONG Energy var en virksomhed med mange forskellige og, hver for sig, meget interessante aktiviteter, men der var et behov for at prioritere forretningen,” siger Thomas Thune Andersen.

At være en global faktor

Thomas Thune Andersen er meget præcis i beskrivelsen af sin rolle for virksomheden, som han hverken prøver at gøre større eller mindre, end den var – og er. Et af hovedpunkterne i strategien er at satse på offshore vind – havvindmøller. Strategien afspejler, at man så en mulighed for at blive globalt førende på netop dette område. Derfor skulle, om ikke alle kræfter så dog, en væsentlig del af dem bruges på at opnå den position.

“På havvindmøller så man muligheden for at blive en faktor. Ikke en spiller eller aktør, men en faktor. Man var allerede en aktør på mange områder, men på havvindmøller så man et markedspotentiale, en gunstig markedsposition og nogle kompetencer i virksomheden, som gjorde, at man stolede på, at her kunne man opnå en særlig position på det globale marked,” siger Thomas Thune Andersen.

DONG Energy befinder sig i en branche, hvor man skal være tålmodig for at få succes. Når man lever af at designe, udføre og drifte projekter i milliardklassen, er forholdet til stakeholderne også langvarige. DONG Energy designer, opfører og driver nu nogle af verdens største havvindmølleparker, primært i Vesteuropa. Den hidtil største – Hornsea Project One – vil, når den står færdig i 2020, levere strøm til tre mio. mennesker. Samlet set havde DONG Energy i 2012 opført havvindmøller nok til at levere strøm svarende til fire mio. menneskers forbrug. I dag er der opført nok til 7,5 mio. menneskers forbrug, og i 2020 er målet at nå ud til 17 mio. europæere.

Det nye DONG Energy

Thomas Thune Andersen ser den store forskel på DONG Energy, da han tiltrådte i 2014, og DONG Energy i dag i, at selskabet har udlevet den strategi, der var besluttet dengang.

“Den store forskel er, at den plan og strategi, der var for fremtiden for DONG Energy for tre år siden, den er nu leveret. Dengang havde vi en meget ambitiøs plan. Den var et ønske for virksomheden. I den efterfølgende tid har vi vist, at vi kan leve op til planen. Og når vi viser, at vi kan eksekvere den strategi, så skaber det en øget tillid hos vores stakeholdere. Ikke bare til, at strategien var rigtig, men også til, at vi har evnerne og viljen til at følge den. Det er tydeligt for markedet, at vi kan vinde udbuddene, og at vi kan eksekvere de opgaver, vi vinder. Det fører naturligt nye opgaver med sig, flere projekter, mere vækst. Mere værdi til aktionærerne – og til samfundet. Vores mål er at blive ved med at leve op til forventningerne og blive ved med at skabe værdi,” siger Thomas Thune Andersen.

 • Med havvindmøller har DONG Energy skabt en dominerende position.
 • DONG Energy er med til at accelerere overgangen til grøn energi.
 • Prisen er afgørende for bæredygtighedens succes.

Jeg tror på, at en virksomhed, der skaber værdi for samfundet, har en længere levetid. Vores virksomhed har en samfundsmæssig værdi, fordi vi er med til at accelerere en udvikling, der er til gavn for samfundet: overgangen til bæredygtig energi.

Thomas Thune Andersen, bestyrelsesformand, DONG Energy

Thomas Thune Andersen

 • Født i 1955, oprindelig uddannet fra CBS i 1979. Derudover Senior Management Programme fra Columbia University og Advanced Executive programme (ISMP), Economics fra Harvard Business School.
 • Formand for DONG Energy.
 • Formand for Lloyd’s Register Group.
 • Næstformand for VKR Holding.
 • Senior Independent Director hos Petrofac.
 • Tidligere bl.a. CEO for Maersk Oil, Danmark, CEO hos Maersk Inc., USA, CEO for Maersk Contractors, Danmark, og CEO for The Maersk Company, UK.

DONG Energy

 • DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Forretningen er baseret på at producere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa.
 • DONG Energy opererer med fire forretningsområder: Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions og Oil & Gas.

Thomas Thune Andersen om

Klimaforandringer og ressourceforbrug som global trend og indflydelsen herfra på:

 • Strategi:
  Vores strategi fokuserer på at identificere og udvikle aktivitetsområder, hvor vi har kernekompetencer og værdiskabende tilbud, der differentierer os fra vores konkurrenter. Vi er i gang med at skabe et energiselskab i verdensklasse med en vedvarende energiportefølje, baseret på førende kompetencer inden for havvind, bioenergi og energiløsninger. DONG Energy er i dag Europas hurtigst voksende energiselskab.
 • Brandpositionering:
  DONG Energy er et fokuseret energiselskab med en stærk profil inden for vedvarende energi. I dag er DONG Energy en af verdens førende inden for havvind. DONG Energy går også forrest, når det handler om at omstille kul- og gasfyrede kraftværker til bæredygtig biomasse, så varme- og strømforsyningen bliver stadigt mere miljøvenlig og fleksibel. DONG Energy er det energiselskab i Europa, der er kommet længst i omstillingen til vedvarende energi. I 2015 var 55 pct. af DONGs elproduktion baseret på vedvarende energi.
 • Stakeholder-relationer:
  Vi har mere end 25.000 forretningspartnere globalt, især leverandører. Vores program for ansvarlige forretningspartnere bidrager til, at vores partnere overholder vores forventninger, der bygger på internationale standarder for påvirkninger af mennesker og miljø. I 2015 har vi foretaget i alt 25 vurderinger af forretningspartnere over hele verden. Her identificerede vi i alt 33 væsentlige eller særligt væsentlige forbedringspunkter. Heraf er 18 allerede adresseret på tilfredsstillende vis, hvilket har forbedret vores forretningspartneres praksis.

På havvindmøller så man muligheden for at blive en faktor. Ikke en spiller eller aktør, men en faktor.

Thomas Thune Andersen, bestyrelsesformand, DONG Energy

Samfundsmæssig værdi

Samfundsmæssig værdi er et udtryk, Thomas Thune Andersen vender tilbage til flere gange, når han beskriver den rejse, DONG Energy har været på, og den strategi, han har været med til at eksekvere. DONG Energys, og hans egen, mission er at skabe samfundsmæssig værdi.

“Ét er, at man tager et samfundsmæssigt hensyn i den måde, man driver forretning på. Noget andet er at skabe samfundsmæssig værdi. Jeg tror på, at en virksomhed, der skaber værdi for samfundet, har en længere levetid. Vores virksomhed har en samfundsmæssig værdi, fordi vi er med til at accelerere en udvikling, der er til gavn for samfundet: overgangen til bæredygtig energi. Og det er klart, at vi selvfølgelig også er bevidste om, at den transformation er nødvendig – også for virksomheden – fordi det er et behov i markedet,” siger Thomas Thune Andersen.

Teknologien som driver

Det er ikke raketvidenskab, at en virksomhed, der har en plan, som man overholder, er populær – ikke bare hos aktionærerne, men selvfølgelig også hos kunderne og andre stakeholdere. Derved stiger tilliden til selskabet hos kunderne og selvfølgelig også hos aktionærerne. Selskabet bliver attraktivt for alle stakeholdere. Og det skaber mere omsætning, højere markedsværdi. Og i forfølgelsen af målet får teknologien afgørende betydning, mener Thomas Thune Andersen. Den teknologiske udvikling spiller en afgørende væsentlig rolle for at eksekvere på strategien om at reducere omkostningerne på havmølleprojekter. På fire år har DONG Energy mere end halveret omkostningerne. Og prisen skal endnu længere ned.

“Det budskab til markedet føler vi er nødvendigt, fordi vi er nødt til at sikre, at vi arbejder på, at grøn energi bliver mere konkurrencedygtig på prisen,” siger Thomas Thune Andersen.

Og hvis prisen på energi fra havvindmøllerne skal ned, så skal teknologien i alle led i værdikæden udvikles, så processerne bliver billigere og mere effektive. Den strøm, der kommer fra havvindmøller, skal kunne konkurrere med prisen på fossile energikilder. Ellers taber transformationen momentum.

Lønsom transformation

En anden væsentlig del af strategien for DONG Energy er at øge andelen af bæredygtig biomasse på kraftværkerne – altså reducere mængden af kul og skifte det ud med bæredygtige alternativer. Det konkrete mål er, at mindst 60 pct. af DONG Energysproduktionskapacitet på de danske kraftværker skal være baseret på biomasse i 2020. I 2012 kom 21 pct. af el- og varmeproduktionen fra biomasse, og i 2015 var tallet 30 pct.

“Vi konverterer vores kraftværker til at bruge bæredygtig biomasse i stedet for kul og gas, så vi kan forsyne endnu flere kunder med grøn el og varme,” lyder det.

Samtidig er der en logik i den grønne udvikling, som skal få kabalen til at gå op: Det skal være en god forretning under transformationen også. Derfor er DONG Energy og Thomas Thune Andersen også bevidste om, at der er nogle faktorer, der danner grundlag for, at virksomheden kan udvikle sig i den ønskede retning.

“Vi er bevidste om, at den transformation til renewable energy, vi er i gang med, skal være lønsom. Vi investerer hvert år 15-20 mia. kr., primært i ny vedvarende energi, og det er klart, at det kan kun ske, hvis vi kan levere et afkast, der står mål med den risiko, vi tager,” siger Thomas Thune Andersen.

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017

Med “Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017” ønsker vi at inspirere dig og din bestyrelse ved at stille skarpt på netop de emner, som kommer til at ligge højest på bestyrelsens agenda i 2017. Publikationen, der i år er digital, fungerer også som et solidt fagligt opslagsværk og indeholder en række konkrete og praktiske værktøjer, du kan bruge i dit daglige bestyrelsesarbejde. Værktøjerne tager udgangspunkt i henholdsvis bestyrelsens agenda, vederlagsudvalgets agenda, nomineringsudvalgets agenda og revisionsudvalgets agenda.

Download Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017

Kontakt

Lars Baungaard
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3308
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube