Afstanden fra succes til fiasko bliver stadigt mindre

Digitaliseringens og disruptions indvirkning på for retningsmodellen , produktionsflowet og kunderelationen er centrale elementer, som er med til at forandre vilkårene for virksomhederne. Derfor skal der være styr på kompetencerne i alle led, ligesom man i toppen skal være klar til at rykke hurtigt.

Uanset om vi taler Egmont eller Nykredit, kræver det en større indsats i dag at holde sig på toppen. For udviklingen haster af sted og fordrer knivskarp ledelse, uanset om du sidder som CEO eller bestyrelsesformand.

Og det er her, vi finder Steffen Kragh. Som topchef i Egmont og formand for Nykredit. Og spørger man ham, hvad der definerer udviklingen lige nu, er han ikke i tvivl. Det gør teknologien. Alle steder. For med den opstår der med øget hastighed nye muligheder på den ene side og på den anden en øget global konkurrence.

”Der skal ikke meget til at vende op og ned på succes og fiasko. Derfor er det i bestyrelserne i dag vigtigt, at vi hele tiden spørger os selv, om der er risiko for, at der kommer andre mellem vores produkt/service og slutforbrugeren. Er der nogen, som er i stand til at lave en smartere model end vores? Det er disruption, og den skal helst ikke ske,” siger Steffen Kragh, CEO i Egmont og formand for bestyrelsen i Nykredit, og peger på de tre væsentligste forhold, som skal op at vende, når man taler om den teknologiske udvikling: Det ene er forretningsmodellen. Det andet er produktionsflowet. Og det tredje er kunderelationen.

Således skal man allerførst tænke nøje igennem, om ens branche fortsat er den samme, og hvad det er for en forretning, man driver fremadrettet.

Er du fx bank, handler din forretning måske i virkeligheden om finansiering af folks drømme. Og med dette som udgangspunkt begynder man at betragte sin forretning på en anden måde, hvilket er det, der skal med i overvejelserne, mener Steffen Kragh.

I forhold til produktionsmodellen skal der også tænkes nyt hele tiden. For med teknologien opstår der mulighed for at digitalisere arbejdsstrømme og bryde dem op i delelementer – hvilket bl.a. giver lejlighed til at outsource meget mere.

Samtidig gør teknologien det muligt at indsamle brugerdata fra kunderne, hvorved man får et helt andet og bedre grundlag for at udvikle forretningsrelationen og følge med globaliseringen. Dette tredje element – kunderelationen – handler om, at man i kraft af digitaliseringen kan komme i direkte dialog med kunderne, ligesom man kan bruge den kunstige intelligens til at forstå sine kunder og kundesegmenter meget bedre, udvikle nye services og tilbud til dem.

Øget global konkurrence

Det benytter Egmont sig af, når man streamer tv, fordi man derigennem kan optimere kundernes oplevelse. I bankverdenen kan man udnytte teknologien til at finde gode løsninger, som fx kan hjælpe kunderne til at få et bedre økonomisk overblik. Når forbrugerbehov på denne måde smelter sammen med teknologien, så sker de markante ryk i udviklingen, påpeger Steffen Kragh og nævner Swipp og MobilePay som gode eksempler.

”I de virksomheder hvor jeg er, er disse tre forhold noget af det vigtige, en ledelse skal kunne. Også i bestyrelsen må det stå som et centralt punkt i forhold til den fremtidige værdiskabelse, hvilket betyder, at der mindst skal være én, som har styr på den teknologiske udvikling og dens konsekvenser. For der er ingen tvivl om, at rigtig mange forretningsmodeller bliver påvirket af digitaliseringen, og vi vil derfor se mange af dem ændre sig,” siger Egmont-direktøren.

Egmont havde før årtusindeskiftet næsten udelukkende nationale konkurrenter på sine 30 markeder. I dag er nogle af konkurrenterne globale som fx amerikanske Netflix på streaming services og Discovery Networks på sportsrettigheder, mens der konkurreres med Google og Facebook på reklamemarkedet. Og den globale konkurrence bliver ikke mindre fremadrettet. Modsat er en stor del af Nykredits forretning realkreditfinansiering, hvor vi i Danmark har et særligt dansk marked og model. Det vil imidlertid, ifølge Steffen Kragh, være en fejl ikke at se den globale konkurrence i øjnene også her. Han peger på, at især FinTech-løsninger vil øge globaliseringen, ligesom Basel-reguleringen vil det, foruden at nye store spillere som Starbucks og Apple formentlig i stigende grad vil melde sig på banen med tilbud til kunder overalt i verden, som lapper ind over de traditionelle finansielle institutioners forretningsområde.

”Lige meget om man i dag allerede er i global konkurrence eller ej, så må man være klar. Langt hen ad vejen handler det også om at undgå at blive disruptet. Det kan vi kun, hvis vi følger med den internationale udvikling på det teknologiske område og til hver en tid er i stand til at tilbyde vores kunder det samme som de globale konkurrenter,” siger Steffen Kragh.

 • Hav fokus på at sikre de rette kompetencer i alle led i virksomheden.
 • Har du den rette forretningsmodel? Hold øje med konkurrenterne – nationalt og globalt.
 • Kend dine kunder.

… rigtig mange forretningsmodeller bliver påvirket af digitaliseringen, og vi vil derfor se mange af dem ændre sig.

Steffen Kragh, CEO i Egmont og bestyrelsesformand for Nykredit

Steffen Kragh

 • Født 1964, uddannet cand.merc. og MBA.
 • CEO og koncernchef i Egmont.
 • Bestyrelsesformand for Nykredit (Nykredit Holding og Nykredit Realkredit) siden 2016.
 • Næstformand i bestyrelsen for Lundbeckfonden.
 • I Egmont-koncernen er han desuden bestyrelsesformand i bl.a. Nordisk Film og Lindhardt og Ringhof Forlag.

Egmont

 • Egmont er Danmarks største mediekoncern med aktiviteter i 30 lande og 6.600 medarbejdere.
 • Egmont står bag bl.a. Nordisk Film, TV2 i Norge, Lindhardt og Ringhof, Egmont Publishing og Zentropa (delejer).
 • Koncernen udgiver bl.a. over 700 magasiner, sender 154 timer tv om dagen, udgiver 2.200 nye bøger årligt, udgiver en film om ugen og sælger PlayStation.
 • Egmont Fonden uddeler årligt ca. 90 mio. kr. til almennyttige formål.

Steffen Kragh om

De teknologiske fremskridt som global trend og indflydelsen herfra på:

 • Strategi:
  Den teknologiske udvikling rummer både muligheder og udfordringer. For at kunne udnytte mulighederne og evne at tage kampen op med de nye globale konkurrenter, handler det om at være skarp på sin forretningsmodel, sit produktionsflow og sin kundeforståelse.
 • Bradpositionering:
  Det, der betyder noget her, er at sikre virksomhedens mulighed for at være tæt på kunderne og evnen til at løse deres behov til hver en tid.
 • Stakeholder-relationer:
  Næsten uanset hvem vores stakeholdere er, kan vi have en interessant dialog med dem og omverdenen, når vi mestrer at forstå vores kunder og deres udvikling i forhold til vores forretningsmodel, sådan at vi kan skabe nye services og produkter og indgå i en dialog om rammerne for dem.

Der skal ikke meget til at vende op og ned på succes og fiasko. Derfor er det i bestyrelserne i dag vigtigt, at vi hele tiden spørger os selv, om der er risiko for, at der kommer andre mellem vores produkt/service og slutforbrugeren. Er der nogen, som er i stand til at lave en smartere model end vores?

Steffen Kragh, CEO i Egmont og bestyrelsesformand for Nykredit

Fart på urbaniseringen

Forudsætningen for at følge med er i høj grad, at både kompetencer og kultur i virksomheden er på plads. På medarbejdersiden i Egmont har det betydet,at man er gået fra at være det, som direktøren kalder en indholdsvirksomhed til en indholds-, platforms- og softwarevirksomhed.

”I dag er omkring 15 pct. af Egmonts ansatte eksperter i teknologi på den ene eller den anden måde. Og det er et markant skift i den samlede bestand af kompetencer,” noterer Steffen Kragh og tilføjer, at der også i Nykredit på medarbejdersiden er et stigende fokus på at anvende teknologi til fordel for kunde og virksomhed.

Selv om den teknologiske udvikling påvirker alt og alle mest i disse år, ser Steffen Kragh dog også en anden tendens, som har store konsekvenser for virksomhederne – ikke mindst for Egmont og Nykredit, nemlig urbaniseringen.

Den betyder, at flere mennesker får, hvad han kalder bylivsbehov, og at der derfor skabes markante forbrugsmæssige forandringer. Bylivsbehov inkluderer et øget forbrug af film, teater, restauranter og andre kulturelle tilbud, som er centrale bl.a. for Egmonts forretning. Og her har man noteret sig en tydelig vækst, fx i koncernens biografer.

I Nykredit er konsekvenserne af urbaniseringen også godt i gang med at manifestere sig, ifølge Steffen Kragh. For når 30 pct. af al finansiering i Danmark formidles herfra, kan det ikke undgå at få betydning, at folk flytter fra land til by. Det skaber et økonomisk skift, som man i Nykredit må forholde sig til, fortæller formanden og understreger, at det stadig er koncernens mission at understøtte en solid vækst i hele landet.

Mere effektive beslutningsgange

I bestræbelserne på at tilpasse sig den hastigt forandrende omverden, der påvirker virksomhederne, er det imidlertid også af afgørende betydning, at beslutningsgangene mere end nogensinde er særdeles effektive, som Steffen Kragh ser det. Det har nok flyttet lidt på relationen mellem bestyrelse og direktion, hvor han mener, at det er udtryk for et øget fokus på kompetencer, både i bestyrelse og direktion, og at man trækker mere på hinanden.

For sig selv ser Steffen Kragh en stor fordel i, givet den hastige og ofte parallelle udvikling i uens brancher, både at kunne udfylde en rolle som CEO i en virksomhed og andre roller som bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem i andre virksomheder.

”Jeg får meget indsigt og mange input, som jeg kan bruge på kryds og tværs. Virksomhederne har dygtige ledelser, og det skaber grobund for en god og vigtig idéudvikling og -udveksling,” siger han.

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017

Med “Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017” ønsker vi at inspirere dig og din bestyrelse ved at stille skarpt på netop de emner, som kommer til at ligge højest på bestyrelsens agenda i 2017. Publikationen, der i år er digital, fungerer også som et solidt fagligt opslagsværk og indeholder en række konkrete og praktiske værktøjer, du kan bruge i dit daglige bestyrelsesarbejde. Værktøjerne tager udgangspunkt i henholdsvis bestyrelsens agenda, vederlagsudvalgets agenda, nomineringsudvalgets agenda og revisionsudvalgets agenda.

Download Bestyrelsesarbejde i Danmark 2017

Kontakt

Kim Füchsel
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3216
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube