Sang styrker børns sociale kompetencer

Skoledagene er blevet længere, og der er dermed behov for at stimulere både højre og venstre hjernehalvdel. Gennem sang og bevægelse styrkes børnene både fagligt og socialt.

Sangen, musikken og bevægelsen får en helt særlig plads i folkeskolen, hvor musiklærerne kan se frem til et kompetenceløft. Med projektet ’Sang, bevægelse og læring’ får musik lærerne flere redskaber til at arbejde målrettet med sang og bevægelse som en grundlæggende del af deres musikundervisning, og det har en række fordele, mener Susanne Devantier Jensen, projektleder ved Sangens Hus.

”Elevernes sangglæde og det at være tryg ved sin egen stemme er vores primære fokus. Sang øger børnenes gehør og stemmens smidighed, så de frit kan udtrykke sig. Når børn synger sammen, vokser deres selvværd og sociale kompetencer. Sang, musik og bevægelse aktiverer begge hjerne halvdele, og det er påvist, at det kan bidrage til elevernes læring ved at styrke deres sproglige udvikling, undervisningsparathed, koncentrationsevne og kropsbevidsthed.”

Musik og seje håndtegn

’Sang, bevægelse og læring’, der er udsprunget af det regionale projekt ’Find din stemme’, har til formål at understøtte folkeskolens fælles mål og at omsætte teori til praksis.

”Hver musiklærer får besøg af sin egen sangkonsulent, og de aftaler sammen, hvad musiklæreren skal fokusere på for at opnå den ønskede faglige og personlige udvikling gennem forløbet. Eleverne vil mærke, at læreren har bestemte for mål med at lære en ny sang og nye bevægelser, og at der bliver stillet lidt større krav til, at det skal lyde godt, når klassen synger. Bevægelse kan også være solfa-håndtegn (tegn, der understøtter musikindlæringen, red.), som hjælper med at ramme tonerne, og som børn synes er sjove og seje at lære,” forklarer Susanne Devantier Jensen.

Mads Bille, kunstnerisk leder af Sangens Hus, tilføjer: ”For børn er den umiddelbare lyst til at bruge krop og stemme den naturlige indgang til hele det musikalske univers. Når vi synger i skolerne, træder børnene aktivt ind i et musikalsk fællesskab og ind i en væsentlig del af vores fælles kulturarv. Derfor er musikundervisningen i folkeskolen så vigtig.”

Læs også:

Fakta: Sang, bevægelse og læring

A.P. Møller Fonden har doneret 7,3 mio. kr. til ’Sang, bevægelse og læring’. Et projekt, hvor 320 musiklærere og pædagoger i 19 kommuner gennem kursusdage, metodeindøvning, sang- og stemmetræning samt personlig sparring med en sangkonsulent opkvalifi ceres over en periode på tre skoleår. Formålet er at løfte skolernes sang og musikfaglige ekspertise gennem målrettede sang- og bevægelsesaktiviteter med henblik på at understøtte elevernes læring og trivsel i de længere og mere varierede skoledage. Projektetledes af Sangens Hus.

Fakta: A.P. Møller Fonden – Folkeskoledonation

A.P. Møller Fonden uddeler folkeskoledonationen på 1 mia. kr. i to bevillingsrunder om året fra 2014 og 4-6 år frem. Indtil videre har A.P. Møller Fonden modtaget 454 ansøgninger og uddelt bevillinger til 106 projekter. På nuværende tidspunkt har fonden uddelt et samlet bevillingsbeløb på 406 mio. kr. Næste bevillingsrunde er i foråret 2017.

Fondshåndbogen 2017

Fondshåndbogen 2017 stiller skarpt på fondsret, regnskab, skat og moms. Ud over en beskrivelse af reglerne indeholder bogen eksempler og opstillinger, der illustrerer brugen af reglerne. Der er også tilføjet beskrivelser af eksisterende praksis.

Bogen er målrettet de, som arbejder med erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde.

Download Fondshåndbogen

Kontakt

Kim Füchsel
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3216
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube