Når kunsten giver nye perspektiver

Folkeskolen er ikke længere, hvad den har været. Eleverne skal kunne tænke kreativt, ud af boksen og anskue verden fra flere fronter – og det skal kunsten bidrage til.

I den nye folkeskole placeres undervisningen i andre rammer og kontekster. Folkeskolen bliver mere åben, mere dynamisk og mere kreativ, end den folkeskole, vi kender fra tidligere, og bl.a. kunsten kommer til at spille en væsentlig rolle.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) har bevilget 3.850.000 kr. til et ’Laboratorium for kreativ læring’ på kunstmuseet ARKEN syd for København, og det skaber mange gode muligheder, mener Lise Sattrup, leder af ARKEN Undervisning.

”I samarbejde med 15 skoler fra Høje Taastrup, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby og Greve har vi fået muligheden for at udarbejde modeller til, hvordan man kan arbejde med Åben Skole i fremtiden. I løbet af tre år udvikler vi undervisningsforløb i partnerskaber med lærere fra de fem kommuner. Forløb, der giver eleverne mulighed for at arbejde tværfagligt og kreativt. Det havde på ingen måde været muligt for ARKEN at bidrage til udviklingen af Åben Skole uden den markante støtte, vi har fået,” forklarer hun.

Kunst skaber tanker

De enkelte forløb tilrettelægges med afsæt i museets udstillinger og skolernes faglige ønsker og foregår som et samarbejde mellem flere faglærere og museet. En skole fra Ishøj gennemgik et forløb på 14 lektioner fordelt på skolen og museet, hvor udgangspunktet var Martin Bigums værker. Men det var ikke kunstneren, der egentlig var omdrejningspunktet.

”Den måde, vi tænker undervisning på, er ikke, at eleverne skal lære om kunstneren. De skal lære af kunsten. Derfor skulle eleverne arbejde med at koble Bigums værker med kollektive og personlige, visuelle erindringer,” forklarer Lise Sattrup og tilføjer:

”Kunsten kan udfordre og få os til at stille spørgsmål til ting, vi tager for givet. Derved har kunst et særligt kreativt potentiale. Vi glæder os til at dele vores erfaringer og skabe nogle retningslinjer, så Den Åbne Skoles kreative potentialer kan udfolde sig, ikke blot på Vestegnen, men også nationalt,” afslutter hun.

Læs også:

Fakta: Laboratorium for kreativ læring

ARKEN modtog 3.850.000 kr. til ’Laboratorium for kreativ læring’, der har til hensigt at undersøge og udvikle potentialer for kreativ læring i Åben Skole. Projektet udvikles i samarbejde med fem vestegnskommuner og 15 folkeskoler over en periode på tre år. Konkret udvikles 120 undervisningsforløb af 10-16 lektioner, der foregår både på skolen og på museet, samt 36 seminarer for lærere. ’Laboratorium for kreativ læring’ afsluttes med udvikling af modeller for Åben Skole samt en række anbefalinger til praksis.

Fakta: A.P. Møller Fonden – Folkeskoledonation

A.P. Møller Fondens folkeskoledonation på 1 mia. kr. skal bidrage til en endnu bedre folkeskole i Danmark. Med donationen ønsker Fonden at bidrage til at højne elevers læring og trivsel ved bredt at støtte opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere samt udvikling af undervisningsmetoder og hjælpemidler.

Fondshåndbogen 2017

Fondshåndbogen 2017 stiller skarpt på fondsret, regnskab, skat og moms. Ud over en beskrivelse af reglerne indeholder bogen eksempler og opstillinger, der illustrerer brugen af reglerne. Der er også tilføjet beskrivelser af eksisterende praksis.

Bogen er målrettet de, som arbejder med erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde.

Download Fondshåndbogen

Kontakt

Kim Füchsel
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3216
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube