Moms på eksterne uddelinger – er det relevant?

En lang række fonde har traditionelt set ikke beskæftiget sig med moms på eksterne uddelinger. Momsforhold er blot med til at bestemme størrelsen på den uddeling, man skal foretage. I forbindelse med uddelingen bliver modtager bedt om at oplyse, i hvilket omfang man har ret til fradrag for moms, hvorefter uddelingen tilpasses den reelle udgift hos modtageren.

Spørgsmålet er blot: Kan man stole på, at modtager har sørget for at få taget det korrekte fradrag? Eller kan man hjælpe modtager til at øge sit momsfradrag, så uddelingskronerne rækker længere?

Momsreglerne for modtagere (almenvelgørende institutioner mv.) er komplekse, og fradragsretten for moms kan bevæge sig fra alt mellem 0 og 100 %. Ofte er flere typer af fradrag i spil på samme tid – og det er vores erfaring, at det er relativt små ting og detaljer, der afgør, om en modtager går fra fx intet til delvist fradrag eller fra delvist til fuldt fradrag. For fonden er det altså relevant at få en større sikkerhed for, at modtager har styr på fradragsretten. Især hvis modtager angiver ikke at have fradrag.

Afgørende for, om der er fradragsret hos modtager til fx et projekt, er, om projektet udelukkende er finansieret af tilskudsmidler, eller om der også er andre indtægter i projektet. Er projektet udelukkende finansieret af tilskud, er der ingen fradragsret. Hvis projektet derimod – foruden tilskud – også er finansieret af momspligtige indtægter (fx varer eller ydelser, som er et produkt af projektet), så bevæger vi os over imod den fulde fradragsret, da man under visse betingelser ser bort fra tilskud, når man opgør fradragsretten.

Moms på uddelinger er derfor relevant, og medmindre man har tilstrækkelige midler til alle de eksterne uddelinger, man gerne vil støtte, så bør det overvejes, om det er nødvendigt at støtte omkostninger til moms, der måske – hvis man var opmærksom i planlægningen – kunne trækkes helt eller delvist fra hos modtager.

Fondshåndbogen 2017

Fondshåndbogen 2017 stiller skarpt på fondsret, regnskab, skat og moms. Ud over en beskrivelse af reglerne indeholder bogen eksempler og opstillinger, der illustrerer brugen af reglerne. Der er også tilføjet beskrivelser af eksisterende praksis.

Bogen er målrettet de, som arbejder med erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde.

Download Fondshåndbogen

Kontakt

Sandra Erichsen
Director, PwC
Tlf: +45 8932 5654
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube