DrengeAkademiet hjælper hundredvis væk fra kanten og ind i fællesskabet

DrengeAkademiet har hjulpet flere hundrede drenge med faglige udfordringer og uudnyttet potentiale til øget selvtillid og højere karakterer – og er begyndt at udbrede metoderne til folkeskolen. Projektet er søsat og drevet af LøkkeFonden.

Mange flere drenge end piger klarer sig dårligt i skolen og modtager specialundervisning, og mange flere drenge er i risiko for ikke at få en uddannelse og for i bedste fald kun at få en løs tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er den virkelighed, som Løkke Fondens DrengeAkademiet skal rette op på.

I 2012 løb DrengeAkademiet af stablen som pilotprojekt for 25 udsatte drenge på 14-16 år med faglige og personlige udfordringer. De rev to uger ud af feriekalenderen og tog på sommercamp. Siden 2013 har akademiet kørt permanent med omkring 100 deltagere hver sommer, så over 400 drenge nu har gået på akademiet.

Bedre til dansk

Denne sommer blev DrengeAkademiet holdt på Flakkebjerg Efterskole på Vestsjælland. Blandt deltagerne var Deniz Kücükavci, der går på Kildegårdskolen i Herlev og har tyrkiske rødder.

”Jeg var ikke så god til dansk, og en af mine lærere sagde under en skole-/hjem-samtale, at DrengeAkademiet måske kunne være en god idé for mig. Det har også været meget lærerigt for mig. Tingene fungerede mere professionelt end i skolen, og vi havde ikke kun én lærer. Før troede jeg ikke så meget på mig selv og gad ikke så meget i skolen, men nu har jeg fået mere selvtillid,” fortæller Deniz Kücükavci.

Også fagligt har der været tydelige fremskridt for Deniz Kücükavci, der går i 8. klasse:

”Jeg er blevet bedre til dansk, og jeg læser også mere end før, når jeg ikke er i skole. Jeg kan godt lide at læse om historie, fx Anden Verdenskrig. Jeg har altid interesseret mig meget for nyheder, men før kiggede jeg tit bare på over skrifterne på mobilen. Nu læser jeg flere af artiklerne og følger meget mere med i, hvad der sker.”

Den styrkede selvtillid og det øgede engagement hos Deniz Kücükavci er præcis, hvad DrengeAkademiet vil opnå: Formålet er dels at give drengene øget selvtillid og bedre selvindsigt, dels at hæve deres faglige niveau i stavning, læsning og matematik.

Positiv psykologi

Drengene kommer fra hele landet og søger selv ind på akademiet, måske på opfordring fra en lærer, som det skete for Deniz Kücükavci. Drengene deltager to uger i sommerferien med program fra tidlig morgen til sen aften – med både skolefag, fysiske aktiviteter og personlig læring. Gennemgående forsøger akademiet at styrke syv karaktertræk, der kan ruste drengene i skolen og i deres videre tilværelse: selvkontrol, engagement, vedholdenhed, social intelligens, taknemmelighed, optimisme og nysgerrighed.

”Mange af drengene har lidt nederlag i skolen og måske andre steder. En stor del af vores indsats handler derfor om at indgyde dem selvtillid og at hjælpe dem til at opnå små sejre. Vi arbejder helt grundlæggende med positiv psykologi. Af de syv karaktertræk er de to vigtigste måske optimisme og vedholdenhed, så drengene tør tro på, at tingene kan lade sig gøre, og så de ikke længere giver op, når de møder modstand,” siger Jeanette Duus, projektleder i LøkkeFonden og master i positiv psykologi.

Fakta: DrengeAkademiet

  • To ugers sommercamp for 100 drenge på 14-16 år med vægt på faglige færdigheder og personlig udvikling. Forløbet omfatter individuelt tilpasset undervisning og fysiske aktiviteter
  • Indsatsen skal styrke syv karaktertræk hos drengene: selvkontrol, engagement, vedholdenhed, social intelligens, taknemmelighed, optimisme og nysgerrighed.
  • Drengenes færdigheder løftes to-tre læringsår i stavning, læsning og matematik.
  • Drengene får logbøger og styrkeprofiler, så de selv, lærere og forældre bagefter kan bygge videre på resultater og indsigt fra campen. Drengene får tilknyttet en mentor i ét år efter campen.

Jeg er blevet bedre til dansk, og jeg læser også mere end før, når jeg ikke er i skole.

Deniz Kücükavci, skoleelev

Fakta: LøkkeFonden

  • LøkkeFondens formål er at afhjælpe Danmarks “drengeproblem” – alt for mange drenge går i specialklasser og har udfordringer med at læse.
  • LøkkeFondens egne projekter henvender sig til drenge i alderen 13-25 år, som har et fagligt efterslæb eller er i risikozonen for ikke at få en uddannelse eller et arbejde.
  • LøkkeFonden er stiftet af Lars Løkke Rasmussen, og fondens initiativer finansieres af bidrag fra blandt andre Danfoss, DSV, Falck, Bella Center, Coca-Cola, Danish Crown, Irma, ISS og PwC.

Læs mere på www.loekkefonden.dk

Jeg var meget indadvendt, men er blevet mere smilende og social.

Buster Emil Hartig, skoleelev

Løft i karakterer

Fagligt er ambitionen at løfte niveauet med, hvad der svarer til to-tre klassetrin eller læringsår, og drengene gennemfører test både ved start, midtvejs og afslutningen af sommercampen. En ekstern metodeforsker validerer resultaterne, og ved 2015-akademiet blev drengene i gennemsnit løftet med hele 3,97 læringsår i læsning samt 1,63 læringsår i stavning og 3,26 læringsår i matematik.

”Mange af drengene har fra starten et stort efterslæb, men på DrengeAkademiet kan vi sætte målrettet ind og tilpasse læringen og undervisningsmetoderne efter deres individuelle behov. Vi hjælper dem med at genskabe troen på sig selv og med at opnå personlig selvindsigt,” lyder forklaringen fra Jeanette Duus.

Mentorer fra erhvervslivet

Hverken for Deniz Kücükavci eller de øvrige drenge slutter forløbet, når de to uger er overstået på akademiet. Der bliver udarbejdet logbøger og styrkeprofiler, så hver enkelt dreng, hans forældre og hans lærere ved, hvilke læringsmetoder der er mest effektive for netop ham. Drengene får desuden tilknyttet en frivillig mentor det følgende år.

Tiltagene skal sikre, at drengene fastholder fremskridtene, når dagligdagen vender tilbage. Ifølge evalueringsrapporten for 2013-2015 peger resultaterne på ”en positiv langtidseffekt i forhold til skoleåret efter sommeropholdet”.

Årsagen er, at stort set alle drenge har oplevet ”et positivt vendepunkt, både fagligt og personligt, med hensyn til både læring og trivsel”, og så godt som alle ”forbedrer i 9. klasse deres faglige præstationer markant i forhold til 8. klasse”.

Mentorerne indgår i LøkkeFondens netværk. Fonde og virksomheder bidrager med penge, erhvervsfolk deltager som mentorer, formidler praktikpladser og skaffer fritidsjob, og forskere og praktikere udvikler og afholder DrengeAkademiet og andre projekter.

Fonden blev oprettet af Lars Løkke Rasmussen i 2012 med det formål at bidrage til at løse ”Danmarks drengeproblem” og ”bringe drenge væk fra kanten og ind i fællesskabet”, som det hedder på fondens hjemmeside.

Vil udbrede viden

Et vigtigt element er, at de afprøvede metoder på DrengeAkademiet og den indhøstede viden bliver formidlet i fagkredse.

”Vi har en vision om, at de metoder, vi udvikler, bliver spredt til folkeskolen og til kommuner, så vi lægger stor vægt på at formidle vores erfaringer. Vi tilbyder også forløb til kommunerne, og eksempelvis har København for anden gang gennemført LøkkeFonden KøbenhavnerAkademi med 100 drenge og deres lærere fra 13 skoler. Forløbet har givet drengene et personligt og fagligt løft og lærerne et kompetenceløft i vores læringsmetoder, så det er udbredelse, når det er optimalt,” siger projektleder Jeanette Duus.

Med afsæt i DrengeAkademiet bliver kommuner tilbudt intensive læringsforløb på 14 dage. Andre tilbud er intensive læringsforløb i skoler med hele klasser eller kompetenceforløb for lærere og pædagoger med fokus på at styrke de syv karaktertræk hos eleverne for at skabe trivsel.

LøkkeFonden udsender løbende nyhedsbreve, rapporter og evalueringer fra sine projekter, og i august udgav fondens uddannelseschef og tre tilknyttede konsulenter bogen ”DrengeAkademiet – Synlig læring i sprint”.

Projekt på to hjul

DrengeAkademiet fik i 2014 følgeskab af Challenge, et program rettet mod lidt ældre drenge på 16-21 år. Her er slutmålet, at 30-40 drenge i samlet flok gennemfører cykelløbet ’Rundt i Danmark’ over fem dage – og inden da har fuldført tre måneders træning, så de er blevet rustet til etapeløbet og har fået styrket fysik og selvtillid. En af trænerne er den tidligere Tour de France-rytter Michael Sandstød.

Ligesom ved DrengeAkademiet er formålet at øge drengenes selvtillid, og så skal de hjælpes i gang med en uddannelse. Her træder netværket af erhvervsfolk og virksomheder ofte til med praktikpladser, kontakter og mentorer.

Blandt deltagerne sidste år var nu 18-årige Buster Emil Hartig, der bor i Valby. Han havde nået at gå på hele seks forskellige skoler.

”Jeg har lært rigtig meget på Challenge. Jeg var meget indadvendt, men er blevet mere smilende og social. Og så har jeg fundet ud af, hvad jeg vil.”

Buster Emil Hartig er blevet vild med cykler. Han er gået i gang med den knap fire år lange erhvervsuddannelse som cykelmekaniker, i øjeblikket med undervisning på den tekniske skole TEC i Hvidovre. Indimellem har han fritidsjob i en cykelbutik, hvor den tidligere meget indadvendte dreng betjener kunder. Sidste sommer kørte han de 600 Challenge-kilometer over fem dage, og de mange timer på landevejen gav godt sammenhold og socialt fællesskab mellem drengene. Den cykelbegejstrede fondsgrundlægger, Lars Løkke Rasmussen, deltager i det omfang, det er muligt.

Fondshåndbogen 2017

Fondshåndbogen 2017 stiller skarpt på fondsret, regnskab, skat og moms. Ud over en beskrivelse af reglerne indeholder bogen eksempler og opstillinger, der illustrerer brugen af reglerne. Der er også tilføjet beskrivelser af eksisterende praksis.

Bogen er målrettet de, som arbejder med erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde.

Download Fondshåndbogen

Kontakt

Kim Füchsel
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3216
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube