Den danske fondsmodel skaber samfundsmæssig værdi

I Danmark er nogle af de største virksomheder helt eller delvist fondsejede – det gælder eksempelvis Novo Nordisk, A.P. Møller, Carlsberg, Danfoss og Lundbeck. Fondsejerskabet betyder først og fremmest, at det ligger i deres DNA at tænke langsigtet, og dermed er fokus ikke nødvendigvis på kortsigtede krav om afkast fra aktionærerne. I stedet anlægges der et bredere og mere langsigtet syn på værdiskabelse, som bl.a. også omfatter hensyn til, hvad der gavner samfundet. Fondsejerskabet har sikret, at de største danske virksomheder er forblevet danske, hvilket har været med til at bevare og udvikle væsentlige videnjob i landet. Det har været altafgørende for den velfærd, der er skabt i Danmark.

Det er unikt for den danske erhvervsstruktur, at der findes aktører, der gennem betydelige donationer – vi taler om mange milliarder årligt – kan tilføre kultur, forskning, det sociale område, natur mv. midler og investeringer, som betyder en reel forskel for velfærden i Danmark, for innovationen og for konkurrenceevnen.

Der er dog ingen garanti for, at det også kommer til at se sådan ud i fremtiden. Siden årtusindeskiftet er der kun oprettet meget få erhvervsdrivende fonde i Danmark, fordi rammevilkår som skatter og afgifter ikke længere gør det fordelagtigt at benytte sig af den fondsejerskabsmodel, som Danmark i en meget lang årrække har kunnet se samfundsnytten af. Privat fondsdannelse med erhvervsformål er derfor næsten gået i stå. Det, mener vi, har negative konsekvenser for det danske samfund og for skabelsen af fremtidige arbejdspladser – for som rammevilkårene er i øjeblikket, er der ikke tilstrækkeligt incitament til at sikre fondsmodellens relevans ved ejerskifte. En model som sikrer, at den underliggende virksomhed fortsat drives ud fra stifterens fastlagte rammer og til gavn for særlige – ofte almenvelgørende – forhold.

I dette nummer af CXO Magasinet har vi derfor valgt at give ordet til nogle af de fantastiske projekter, som alene er muliggjort gennem bidrag og donationer fra danske fonde.

  • Tag med på tur med fødevareBanken
  • Bekæmp ensomhed og hjælp udsatte unge drenge
  • Gå på kunstmuseet Louisiana og ARKEN
  • Bo sammen med studerende på Hempel Kollegiet
  • Bliv klogere på neuropati og psykiske lidelser
  • Oplev børns glæde ved sang og det engelske sprog i folkeskolen

En stor tak til alle fondene og projekterne, som har åbnet døren for os og gjort det muligt at bidrage til synliggørelsen af de danske fondes samfundsmæssige værdiskabelse. Den tror vi også, der vil være behov for i fremtiden, og vi ser frem til, at regeringen igen sikrer gode rammevilkår omkring fondsejerskabet i Danmark.

Rigtig god fornøjelse.

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, PwC

Fondshåndbogen 2017

Fondshåndbogen 2017 stiller skarpt på fondsret, regnskab, skat og moms. Ud over en beskrivelse af reglerne indeholder bogen eksempler og opstillinger, der illustrerer brugen af reglerne. Der er også tilføjet beskrivelser af eksisterende praksis.

Bogen er målrettet de, som arbejder med erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde.

Download Fondshåndbogen

Kontakt

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør, PwC
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube