Stærk iværksætterkultur kræver samlet indsats

Iværksætterkulturen har det på mange måder godt i Danmark, men der er stadig langt til målet. Flere stærke iværksættere kræver nemlig koordineret positiv opmærksomhed på området, og her kan iværksætterugen – Global Entrepreneurship Week – gøre stor forskel.

Iværksættervirksomheder, solgt i den trecifrede millionklasse, trækker jævnligt beundrende overskrifter i danske medier, et stigende – og stadigt yngre – antal borgere bytter det sikre job ud med eget CVR-nummer, og det er i det hele taget blevet moderne at være entreprenant. Sådan lyder de gode nyheder fra ”Iværksætterdanmark” her godt to måneder før, den internationale iværksætteruge/Global Entrepreneurship Week (GEW) til november sætter emnet på dagsordenen med arrangementer i hele landet. Samtidig præger en lang række udfordringer drømmen om den ægte iværksætterkultur.

Og de dårlige nyheder, ja, de er velkendte: for få nye virksomheder overlever, og endnu færre bliver store. Kapitaljagten er for svær, bøvlet stadig for bøvlet, skatten for høj, osv.

Men det positive er, at Danmark faktisk gennem de seneste cirka ti år har udviklet sig til at være noget, der ligner et iværksætterland. En udvikling, der, ifølge en række kendte iværksættere, ikke mindst skyldes udbredt positiv opmærksomhed om fænomenet.

”Iværksætterkulturen i Danmark har det egentlig helt okay. Især når vi taler om antallet af nye virksomheder, der starter, eller hvis vi taler om anerkendelsen af at løbe en risiko. I den forbindelse er der altså god grøde,” siger en af landets mest kendte firmastartere, Jubii-medstifter, forfatter og foredragsholder Martin Thorborg.

Fra arbejdsløs til stjerne

”At være iværksætter i dag er jo at være rockstjerne, hvis du sammenligner det med for nogle år siden, hvor det nærmest blev opfattet som et andet ord for at være arbejdsløs,” fortsætter han, men slår også fast, at alt langt fra er godt, og at det fortsat – og måske endda i højere grad end nogensinde før – er afgørende at kæmpe for flere danske iværksættere, der kan øge konkurrenceevnen i en global, digitaliseretog disrupted fremtid.

Martin Thorborg fremhæver bl.a. den klassiske problematik, at alt for mange af de dygtigste danske entreprenører meget hurtigt dropper andedammen for i stedet at prøve lykken i det store udland, hvilket han selv i øvrigt gjorde gennem en årrække i forbindelse med virksomheden Spamfighter.

En udvandring, som det nok er utopi at bremse fuldstændigt, men som samtidig risikerer at blive en kæmpe udfordring, hvis iværksætteri i Danmark i alt for høj grad er uattraktivt i forhold til eksempelvis England eller USA.

”Spørgsmålet er, hvor meget samfundet kan gøre, og hvad der egentlig skal til for at sikre, at vi får flere vækstsucceser. Dér tror jeg ikke, at der findes quick-fix-modeller. Men til gengæld er det ikke til diskussion, om vi skal tage kampen op, for det er bare helt fuldstændig afgørende for vores samfund, at vi får flere og bedre iværksættere,” siger Thorborg.

Iværksætterkulturen i Danmark har det egentlig helt okay. Især når vi taler om antallet af nye virksomheder, der starter, eller hvis vi taler om anerkendelsen af at løbe en risiko. I den forbindelse er der altså god grøde.

Martin Thorborg, iværksætter

Fakta: Om Global Entrepreneurship Week

  • I og omkring uge 46 afholder Danmark for niende gang Global Entrepreneurship Week (GEW).
  • Ugen er en del af en verdensomspændende begivenhed, hvor 160 lande i hele verden forsøger at fremme entreprenørskab og vækst.
  • Ugen sætter i Danmark fokus på iværksætteri som karrierevej, udvikling af iværksættervirksomheder til vækstvirksomheder samt iværksætteri i uddannelsessystemet.
  • Det sker blandt andet med arrangementer, workshops, foredrag, webinarer, netværksmøder og konkurrencer i hele landet.
  • Det er Ivækst – der er et samarbejde mellem PwC, Codan, ASE og Google – som er vært for GEW, og i 2016 vil der være særligt fokus på, hvordan iværksættere og virksomheder kan få endnu mere glæde af at tænke og agere digitalt.
  • Læs mere på gew.dk

Idé-magere i høj kurs

Heldigvis er både offentlige instanser, politikere og ikke mindst store danske virksomheder gået offensivt ind i det arbejde. Og som nævnt ikke uden resultater. Både konkrete i form af flere nye iværksættere, spin off-virksomheder og produkter, men også mere symbolsk i form af den øgede opmærksomhed om mulighederne for at starte selv. Det forklarer en af Danmarks mest erfarne forskere i innovation og iværksætteri, professor Torben Bager fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU.

Han understreger, ligesom Martin Thorborg, vigtigheden af, at danskerne fastholder og udvikler evnen til at tænke og arbejde entreprenant. Samtidig slår han fast, at der er grund til optimisme.

”Iværksætterlysten afhænger, som al anden aktivitet i samfundet, af konjunkturerne. Det går naturligt op og ned. Men når man ser iværksætteri i et 10-15 års perspektiv, så ser jeg absolut et positivt billede. Iværksætteri er i bred forståelse blevet langt mere in, også blandt de veluddannede. Der opstår hele tiden nye miljøer, og de er igen med til, at tendensen spreder sig ud i landet,” siger professoren, der ligeledes peger på, at en række af de største danske virksomheder i høj grad har taget iværksætteri til sig – både med sponsorater, konkurrencer og nye innovative afdelinger, hvor arbejdet netop tilrettelægges efter entreprenante principper.

”For mange virksomheder er det blevet en måde at positionere sig selv på, både i udviklingen af nye produkter og ikke mindst i indsatsen for at tiltrække de bedste medarbejdere,” siger han.

En reel karrierevej

Torben Bager fremhæver samtidig betydningen af den samlede indsats for mere iværksætteri, hvilket bl.a. iværksætterugens flere hundrede arrangementer i hele landet er udtryk for.

”At holde en iværksætteruge handler selvfølgelig først og fremmest om at skabe opmærksomhed – både hos politikerne og hos de mennesker, der har lyst til det, men måske ikke tidligere har tænkt iværksætteri som en mulig karrierevej,” siger han og fortsætter:

”Men selv om selve ugen måske ikke fører mange nye virksomheder med sig, så kan man kalde opmærksomheden det langsigtede fundament for, at det kan lade sig gøre. Dertil kommer så de mere håndgribelige indsatser for at understøtte de lovende idéer, virksomheder eller brancher, der findes,” siger han.

Det er niende gang, at Danmark er med på den internationale GEW-vogn, og arrangementet har i år ”Digitalisering og Agilitet” som overordnet tema. Samtidig er der i år – i modsætning til tidligere, hvor Erhvervsstyrelsen (via finansloven) har stået som arrangører – tale om et primært privatarrangement, faciliteret af nonprofit-virksomheden Ivækst og sponseret af en række store danske virksomheder og institutioner.

Den udvikling glæder en af de unge og succesfulde iværksættere, der har valgt at stille op som såkaldt GEW-ambassadør: Casper Blom, der i sin tid blev kendt for at sælge (mange) brugte golfbolde online, ser nemlig det private initiativ som helt afgørende i kampen for flere iværksættere.

”Jeg synes overhovedet ikke, at GEW tidligere har været dårligt, men min erfaring siger bare, at jo mere privat, desto bedre bliver det. Det offentlige har en tendens til at gøre alting mere overordnet og dermed mindre konkret, og for mig handler iværksætterugen netop om konkrete råd og inspiration til at starte selv,” siger han.

Et spørgsmål om inspiration

Casper Blom arbejder i dag med en række digitale start ups – bl.a. Chili Security, der laver sikkerhed til smartphones, og han ser digitaliseringstemaet som oplagt. Både fordi han har erfaring på området, og fordi den digitale verden i høj grad motiverer unge iværksættere.

“Der er rigtig mange, der går derude og overvejer iværksætteri, ikke mindst blandt de unge, der har det digitale som grundvilkår. Men der skal noget til for at tage springet,” siger Casper Blom og fortsætter:

“Jeg kan bidrage med motivationen og min gode historie om at opbygge en succesfuld virksomhed. Samtidig føler jeg faktisk, at jeg får rigtig meget igen i form af inspiration og nye netværk.”

GEW understøtter iværksætteri på flere niveauer, og i løbet af uge 46 vil der være arrangementer målrettet både børn og unge, nye iværksættere samt de mere etablerede små og mellemstore virksomheder med mod på vækst.

Ens for hele den brede målgruppe er, at ugen har overordnet fokus på evnen til at skabe nye services, nye markeder, innovative forretningsmodeller og bedre produktivitet i både virksomheder og samfundet som helhed. Kort sagt: en uge i iværksætterkulturens navn.

Jeg kan bidrage med motivationen og min gode historie om at opbygge en succesfuld virksomhed. Samtidig føler jeg faktisk, at jeg får rigtig meget igen i form af inspiration og nye netværk.

Casper Blom, iværksætter

Kontakt

Peter Zdrinka Nannestad
Director, PwC
Tlf: +45 3945 9563
Email
IVÆKST
Læs mere
GEW
Læs mere

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube