Skab cash-flow optimering med eksportmomsordningen

I en tid, hvor mange virksomheder har øget fokus på cash-flow optimering, udnytter en del eksportvirksomheder ikke muligheden for øget likviditet gennem eksportmomsordningen.

Som navnet indikerer retter eksportmomsordningen sig mod virksomheder med eksportomsætning, hvilket i den her sammenhæng både omfatter salg til andre EU-lande og lande uden for EU. Eksport forbindes oftest med salg af varer, men eksportmomsordningen omfatter også ydelser.

Ordningen er en støtteordning indført af den danske stat til de danske virksomheder, og den findes ikke i andre EU-lande. Ordningen er opdelt i to dele, som hver især giver en likviditetsmæssig fordel.

Periodisk likviditet

For at anvende ordningen skal din virksomhed lade sig delregistrere, så den får et ekstra momsregistreringsnummer (et eksportnummer). For begge momsnumre vil der skulle indsendes en ordinær momsangivelse. Eksportomsætningen faktureres herefter i to led, hvilket vil sige, at der faktureres fra det ”normale” momsnummer til eksportnummeret og herefter fra eksportnummeret til kunden i udlandet.

Ved det første salg mellem de to egne momsnumre opkræves der moms, mens der som altid ved salget til den udenlandske kunde ikke opkræves moms. Der vil herefter være salgsmoms, som skal afregnes på momsangivelsen for det ”normale” momsnummer, som modsvares af købemoms, der kan fratrækkes på momsangivelsen for eksportnummeret. Da salget fra eksportnummeret til de udenlandske kunder sker uden moms, vil din virksomhed altid have et momstilgodehavende (negativ moms), da der kun er købsmoms.

Den likviditetsmæssige fordel opstår nu ved, at din virksomhed indsender sin momsangivelse for eksportnummeret tidligst muligt, og dermed får den negative moms udbetalt hurtigst muligt, mens den venter med at betale salgsmomsen i det ”normale” momsnummer længst muligt. For virksomheder, der afregner moms månedsvist, betyder det i praksis, at likviditeten er tilgængelig i ca. 14 dage hver måned (og muligvis også mere).

Rentefrit lån

Hvis din virksomhed har ladet sig delregistrere, er der også mulighed for at opnå et rentefrit lån fra SKAT, som beregnes på baggrund af eksportomsætningen i eksportnummeret. Det rentefri lån består i, at din virksomhed får forskudsvist udbetalt 3/52 del af den årlige negative moms i eksportnummeret. Der er ingen forpligtelser bortset fra, at din virksomhed årligt skal regulere det rentefrie beløb alt efter, om eksportomsætningen har ændret sig.

For virksomheder, der afregner moms månedsvist, vil det beløbsmæssigt betyde, at for hver million i eksportomsætning pr. måned får virksomheden omkostningsfri adgang til en likviditet på 250.000 kr. pr. måned i ca. 14 dage.

For hver million kroner i eksportomsætning kan der opnås et rentefrit lån på 14.423 kroner.

Kontakt

Søren Bech
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3343
Email
Jørgen Rønning Pedersen
Partner, PwC
Tlf: +45 8932 5577
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube