Selvangivelsen for indkomståret 2016

Fra og med indkomståret 2016 er det slut med den forlængede frist for indberetning af selvangivelsen. Det har særlig betydning for selskaber med forskudt regnskabsår, da tidspunktet fra regnskabsårets afslutning til indberetning typisk har været lang.

Hvornår får din virksomhed en restskat?

Selskaber og fonde har for indkomstårene 2014 og 2015 haft udsættelse med hensyn til indsendelse af selvangivelsen indtil 1. september året efter. Man har dermed først skullet indberette selvangivelsen for 2015 senest den 1. september 2016, uanset hvornår selskabets indkomstår er udløbet for indkomståret 2016.

Har selskabet fx haft et regnskabsår, som er sluttet den 30. juni 2015 eller 31. december 2015, har man i begge tilfælde skullet indberette selvangivelsen senest den 1. september 2016 i TastSelv Selskabsskat.

Baggrunden for udsættelsen har været, at selskaber og fonde for indkomstårene 2014 og 2015 har skullet indberette tidligere foretagne skattefri omstruktureringer samt skattemæssige underskud til fremførsel til senere indkomstår – det være sig underskud i den skattepligtige indkomst og kildeartsbestemte underskud – altså underskud, som kun kan modregnes i overskud fra samme ”kilde”, som fx underskud ved salg af fast ejendom.

Ingen generel udsættelse fra og med indkomståret 2016

Fra og med indkomståret 2016 er der ikke mere en generel udsættelse med indberetning af selvangivelsen. Så gælder de almindelige regler for indberetning af selvangivelsen på højst 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Slutter regnskabsåret fx den 30. juni 2016, skal selvangivelsen indberettes inden den 31. december 2016. Slutter regnskabsåret den 31. december 2016, skal selvangivelsen indberettes senest søndag den 2. juli 2017. Da den 1. juli 2017 falder på en lørdag, forlænges fristen til om søndagen den 2. juli 2017. Slutter regnskabsåret den 31. marts 2017, er fristen for indberetning udskudt til senest den 1. august 2017.

Der er dog som altid mulighed for at anmode om henstand med indberetning af selvangivelsen, når særlige omstændigheder taler for det.

Hvis selskabet ikke indberetter til tiden, skal der betales et skattetillæg på 200 kr. for hver dag, fristen overskrides. Dog højst 5.000 kr. SKAT beregner skattetillæg for hvert af de selskaber i en sambeskattet enhed, der ikke har indberettet selvangivelsen til tiden. Det maksimale skattetillæg på 5.000 kr. opgøres altså pr. selskab. Det samlede skattetillæg opkræves på administrationsselskabets årsopgørelse.

Årsopgørelsen for indkomståret 2015 bliver udsendt med digital post i oktober 2016.

Kontakt

Søren Bech
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3343
Email
Jørgen Rønning Pedersen
Partner, PwC
Tlf: +45 8932 5577
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube