Nye toldregler fra 1. maj 2016

Det nye toldkodeks skal sikre virksomhederne i EU en mere ensartet toldbehandling og forbedrede handelsmuligheder inden for EU. Det medfører dog også en del ændringer af både økonomisk og
administrativkarakter. De nye regler trådte i kraft allerede den 1. maj 2016, og flere ændringer vil følge i de kommende år, indtil det nye toldkodeks forventes helt indfaset ved udgangen af 2020.

Sikkerhedsstillelse for skyldig told

Ifølge det nye toldkodeks er det et krav, at virksomheder med bevillinger og registreringer stiller sikkerhed for både toldskyld, der faktisk er opstået og for toldskyld, der kan opstå. Det betyder, at virksomhederne skal stille sikkerhed for told på varer, der befinder sig i EU uden at være blevet indfortoldet.

Der skal med det nye toldkodeks overordnet set stilles sikkerhed i følgende situationer:

  • Ved toldangivelse af varer til fri omsætning i EU, hvis tolden ikke betales senest i forbindelse med frigivelsen af varerne.
  • Ved varer henført under toldoplag, aktiv forædling, midlertidig indførsel, end-use osv.
  • Ved henstand med betaling af told i forbindelse med efteropkrævninger.

Tidligere var det alene obligatorisk, at der skulle stilles sikkerhed i meget få tilfælde.

Revurdering af eksisterende bevillinger

De fleste eksisterende bevillinger kræver med det nye toldkodeks en revurdering af, om virksomheden lever op til de nye krav; om bevillingen skal fornyes osv. Med nogle bevillinger stilles der allerede nu nye krav, mens der for andre blot stilles nye krav, når de udløber og skal fornyes.

Fordele ved det nye toldkodeks

Foretager din virksomhed handel uden for EU, kan der være fordele at hente i det nye toldkodeks. Det være sig uanset, om der er tale om import eller eksport af varer eller ydelser. Derfor kan en gennemgang af din virksomheds handelsmønstre være en økonomisk god idé. Fx kan det vurderes, om alle muligheder for toldfritagelse bliver anvendt mv.

Uddannelseskrav til virksomhedens ansatte

En del virksomheder vil opleve, at der stilles krav om uddannelse af medarbejdere for at kunne opnå forskellige fordele i det nye toldkodeks. Mange virksomheder vil dog ikke kunne opfylde dette internt i virksomheden, og større økonomiske fordele kan af denne grund ikke opnås. Men fx vil det kunne udliciteres til andre at sørge for denne uddannelse af specifikke medarbejdere.

AEO kan løse mange udfordringer

Der er store fordele ved at være eller blive AEO-certificeret med det nye toldkodeks. Dette selvom kravene til at opnå en AEO-bevilling er mange og kan virke uoverskuelige. Med en AEO-bevilling kan din virksomhed:

  • Udnytte forenklede toldbestemmelser i det nye toldkodeks.
  • Få færre fysiske kontroller af SKAT, da virksomheden med sin AEO bevilling vil have opnået høj status.
  • Nedsætte sikkerhedsstillelsen til 0 %.
  • Opnå gensidig anerkendelse ved at være AEO-certificeret med øgede handelsmuligheder.

Kontakt

Joan Faurskov Cordtz
Director, PwC
Tlf: +45 3945 9463
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube