Modtager af C20 Regnskabsprisen: Jesper Brandgaard, CFO, Novo Nordisk

Transparens er det bedste værktøj

Med C20 Regnskabsprisen 2016 anerkendes Novo Nordisk for sin bestræbelse på at sætte nye standarder i udformningen af årsrapporten. Bagved ligger bl.a. en bevidst indsats, som begyndte med en klar definition af målgruppen, fortæller CFO Jesper Brandgaard.

Da Jesper Brandgaard tiltrådte som Novo Nordisks CFO i 2000, gav han klart udtryk for, at det ikke var nok for selskabet at kunne sammenligne sig med andre nordiske selskaber. Målet skulle være at bruge hele den globale farmaindustri som benchmark og stræbe efter den absolutte top. Og lød det jubeloptimistisk, er det i dag en kendsgerning, at det danske medicinalselskab kan måle sig med de bedste og største af slagsen i verden – helt ned på afdelingsniveau.

Dette er til dels muliggjort af, at Jesper Brandgaard lagde fra start med at få skabt et grundlag og en ensartet systemplatform, der sikrede transparens og gjorde benchmarking muligt, både indadtil og udadtil. Begge dele som forudsætning for at drive selskabet frem i kraft af løbende forbedringer og øget værdiskabelse.

”De mest holdbare mål er dem, som de enkelte ledere selv sætter. Og min overbevisning er, at hvis CFO’en kan skabe transparens på alle områder og stiller en værktøjskasse til rådighed, så skal hver enkelt leder nok forstå at sætte de ambitiøse mål og få sin afdeling til at bevæge sig fremad,” siger han.

Når Jesper Brandgaard skal beskrive sin rolle som CFO, hiver han gerne billedet frem af viceværten, der går rundt i brun kittel med kost i hånden og fejer og rydder op de steder, hvor der er sandet til.

”Mit fokus er hele tiden på, hvor vi kan gøre det bedre. Er der noget, vi ikke gør godt nok, ser jeg det som mit ansvar at sørge for, at vi gør det bedre fremover,” som han siger.

Men vicevært-rollen er kun en af de fire CFO-roller, han har defineret for sig selv. De øvrige går ud på at være ’guardian of values’, finansiel analytiker og kommunikator over for investorerne og internt i virksomheden. Alt sammen med det formål at sikre, at virksomheden bruger sine midler ordentligt, effektivt og respektfuldt over for kunderne, og så det samtidig giver økonomisk mening for investorerne.

”Disse elementer vil en stærk CFO-rolle altid have i sig. Jeg ser dem ikke ændre sig stort fremover, om end de nok vil svinge i vægt i forhold til, hvad der er vigtigt, afhængigt af den agenda, som vilkårene i omverdenen sætter,” siger Jesper Brandgaard og spår, at vi i fremtiden kommer til at se flere CFO’er med MBA-baggrund, som med i bagagen har erfaringer fra direkte driftsledelse, fordi det er forudsætningen for at kunne udfylde de mange roller og være en god sparringspartner for CEO’en.

Nye ambitioner med årsrapporten

Et af de mere synlige beviser på nye tider i Novo Nordisks finansdepartement med Jesper Brandgaard ved roret er årsrapporten. Var den før fyldt med regnskabstal og komplicerede noter, som ikke sagde de fleste ret meget, har han bevidst satset på at gøre den mere tilgængelig. Det er sket ved først og fremmest at definere kernemålgruppen – hvor valget faldt på ’den oplyste private investor’. Samtidig er det redaktionelle ansvar for den danske version af årsrapporten flyttet fra afdelingen for Corporate Sustainability til kommunikationsafdelingen og er i dag resultatet af et teamwork, hvor IR deltager som en vigtig spiller. Resultatet af ændringerne er, at årsrapporten i dag kun rummer et summarisk overblik over regnskabet og i stedet for tal bruger tekst, grafer og billeder til at beskrive forretningen, og hvor den er på vej hen.

Noget af det, Jesper Brandgaard er særligt glad for, er hele noteapparatet, som i dag ikke i samme udstrækning rummer rigoristiske skemaer og tal, men er blevet gjort mere informativt. Og særligt på ét område er noterne forfremmet til at udgøre en egentlig delrapport af årsrapporten. Det handler om de oplysninger, som der i realiteten altid har været størst interesse for, nemlig ledelsens og bestyrelsens aflønning.

”Vi har på flere områder forsøgt at hæve standarden i årsrapporten og synes langt hen ad vejen, at vi er lykkedes. Derfor er jeg også stolt af Regnskabsprisen og håber, at vi kan være til inspiration for andre,” siger han.

Vi håber, at vores årsrapport kan være med til at etablere en ny standard med enkel og direkte kommunikation til en klart defineret målgruppe og ved at give det overblik, som har størst interesse for brugerne.

Jesper Brandgaard, CFO, Novo Nordisk

Om C20 Regnskabsprisen

Uddeles til den C20-virksomhed, hvis årsrapport udmærker sig særligt inden for tre udvalgte temaer, og som kan skabe inspiration for andre virksomheder.

Kontakt

Henrik Steffensen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3214
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube