Modtager af Dommerkomitéens særpris ved C20+ Regnskabspriserne: Jacob Aarup-Andersen, CFO, Danske Bank

Fra rapportering til værdiskabelse

CFO-rollen har de senere år været under kraftig udvikling og har rykket finansdirektøren tættere på CEO’en. Med digitaliseringen og big data får CFO’erne flere redskaber, som vil give dem endnu mere power til at bidrage med at sætte retning og drive reel værdiskabelse, mener CFO i Danske Bank, Jacob Aarup-Andersen.

Med sin økonomiuddannelse og sin fortid som investor ser CFO i Danske Bank, Jacob Aarup- Andersen, sig selv som et godt eksempel på, hvad der skal til for at kunne udfylde rollen som chef for finanserne anno 2016. For behovet har ændret sig betydeligt de senere år og har i høj grad gjort CFO’en til den strategisk tænkende businesspartner til CEO’en.

”CFO’en forventes i dag at være med til at sætte den strategiske retning og være med til at drive ikke bare planlægning og ressourceallokering, men også et rammeværk, der gør, at lederne kan tage de rigtige strategiske beslutninger,” siger Jacob Aarup-Andersen.

Mere udfordret på kompleksitet

Han ser udviklingen som et naturligt skred, fordi CFO’en har den direkte adgang til alle de data, der danner grundlag for, hvor kursen skal sættes. Det har gjort det naturligt for CFO’en at være en drivende kraft og sammen med CEO’en have den strategiske dialog om bankens retning.

Bag udviklingen er dog også den kendsgerning, at kompleksiteten i de vilkår, virksomhederne skal agere i, er steget markant. Både ift. det markedsmæssige, produktmæssige og, for bankernes vedkommende, ikke mindst det regulatoriske.

”I dag har vi et regulatorisk tryk, konkurrenter, der ændrer sig i langt højere tempo end før, digitale spillere, der kommer ind fra højre, og en makroøkonomi, der er langt mere udfordrende, end vi har været vant til. Derfor er virksomheden mere udfordret på kompleksiteten. Og det øger kravene til ledelsen, som i dag ofte også udgøres af teams, frem for af en enkelt mand,” siger Jacob Aarup-Andersen.

Klare digitale egenskaber

Skredet bag ændringer i CFO-rollen er ikke slut, som han ser det. Så mens CFO’en de senere år er gået fra at være rapporterende til at være businesspartner, vil han nu og fremover mere skulle spille rollen som ’value driver’ – altså den, der driver skabelsen af reel værdi for virksomheden.

”Det betyder, at CFO’en skal stille de rigtige redskaber til rådighed og hjælpe forretningen med at få etableret systemer og data, så lederne kan tage de rigtige beslutninger. ’Valuedrive’ er i høj grad at bruge al den information, man har, til at tage de store beslutninger om de store ressourceallokeringer, de store porteføljeallokeringer osv. – og dermed hvor vi skal rykke forretningen hen, og hvor vi kan skabe værdi for kunderne,” siger Jacob Aarup-Andersen og ser som konsekvens øgede krav til CFO’en om at være ekstremt omstillingsparat og sikre, at klare digitale egenskaber er til stede.

For den største udfordring som CFO ’going forward’ er, som finansdirektøren siger, at begynde at bruge data og big data på en helt ny måde. Evnen til at analysere bliver langt mere central for virksomhedens finansdepartement end det rent transaktionsmæssige. Og det er nøjagtig her, at Jacob Aarup-Andersens egen indsats lige nu koncentrerer sig – at blive endnu bedre til at udnytte den viden, som de enorme datamængder rummer; fordi det er her, at kimen til vækst og værdiskabelse i Danske Bank ligger.

Vi har de seneste år arbejdet for at skabe et langt bedre overblik og forbedre både sprog og visuelle elementer. Vi vil gerne inspirere til, hvordan vi løfter den samlede regnskabskommunikation hos virksomhederne.

Jacob Aarup-Andersen, CFO, Danske Bank

Om Dommerkomitéens særpris

Uddeles til en virksomhed, som har udmærket sig på særlig vis.

Kontakt

Henrik Steffensen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3214
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube