FinanceLab: Laboratoriet for de dygtigste finansstuderende

Fremtiden ligger hos en af de store danske eller internationale virksomheder i finansverdenen. I dag studerer de, men med blikket fast rettet mod en topstilling i den finansielle sektor. Kampen mod fordomme og jantelov er hård. Vejen til sejr hedder FinanceLab.

Organisationen for studerende målrettet den finansielle sektor hedder FinanceLab og holder til på Copenhagen Business School. Arne Jacobsens ’Ægget’ er det eneste symbol på velstand og overskud i et mødelokale, der ellers på alle måder er temmelig studentikost. De seks unge mennesker om bordet er da også studerende inden for normal arbejdstid, men i fritiden – og ofte også i deres studiejobs – er de godt i gang med at eksekvere på en ambition om en stilling i en af de mest kompetitive og højest lønnede brancher: finanssektoren.

”En af grundtankerne bag FinanceLab er at dyrke den studieeksklusivitet, man har i USA, hvor de fleste universiteter har elitære, karriereorienterede studenterorganisationer. Det har vi ikke rigtigt i Danmark, og det er ærgerligt,” fortæller Christoffer Tejs Knudsen, bestyrelsesmedlem i FinanceLab.

For et topjob i en international bank eller et investeringsselskab i London er ikke for hvem som helst. Og det er ikke nok, at du er stærk fagligt; du skal også have mod til at sætte ord på, hvor sej du er, uden hensyntagen til de 5.000 andre, der kæmper om den samme stilling. Derfor giver det dyb mening allerede i studietiden at dyrke fællesskaber med ligesindede, ambitiøse studerende og derigennem etablere forbindelser til fremtidens drømmejob. Og svaret på, hvorfor de seks unge studerende er villige til at lægge mellem fem og tyve timer om ugen på det frivillige arbejde med FinanceLab, bliver da også sagt som med én tunge: ”Karrierefremme”.

”FinanceLab er et stort og stærkt netværk, der også rækker ud over uddannelserne og ind på arbejdsmarkedet. Der sidder tidligere FinanceLab-medlemmer i chefstillinger mange steder, hvilket giver os et rigtig godt afsæt til en fremtidig ansættelse qua vores engagement,” fortæller formanden, Jakob Ambrosius Garff, og fortsætter:

”Vi er en af de største og helt sikkert den mest professionelle af klubberne herude (på CBS, red.), og vi har en kø af mennesker, der gerne vil engagere sig i vores arbejde på den ene eller anden måde. For det giver point i omverdenen at være med her.”

Om FinanceLab

 • FinanceLab er landets største studenterorganisation, målrettet den finansielle sektor og investment banking.
 • Organisationen har hovedsæde på Copenhagen Business School, men har medlemmer fra og arbejder sammen med studerende fra DTU, Københavns Universitet og Aarhus Universitet.
 • Formålet er, gennem arrangementer, praktisk arbejde og netværk, at fremme studerendes kendskab til arbejdet i den fi nansielle sektor og fungere som bindeled mellem uddannelserne og erhvervslivet.
 • FinanceLab ledes af en bestyrelse på ti personer og driver et ’investment panel’ på ligeledes ti personer, der foretager faktiske investeringer på børsmarkederne. Organisationen har knap 3.000, der er tilmeldt mailinglisten, og 5.000 medlemmer i Facebook-gruppen.
 • I næste semester lanceres forventeligt FL100; et forum for de absolut bedste studerende – og dermed de mest attraktive kandidater – med interesse for og viden om finansielt arbejde.

FinanceLabs bestyrelse:

 • Jakob Ambrosius Garff (formand)
 • Christoffer Tejs Knudsen (bestyrelsesmedlem)
 • Winni Jensen (bestyrelsesmedlem, marketingansvarlig)
 • Katrine Bonnerup (bestyrelsesmedlem)
 • Malte Kruse (bestyrelsesmedlem, Investment Panel)
 • Christoffer Pasieczny (bestyrelsesmedlem)

Endnu mere elitær

FinanceLabs sponsorer – nogle af de væsentligste aktører fra den finansielle sektor – får adgang til at afvikle arrangementer og til at kommunikere med organisationens medlemmer. Årligt arrangerer FinanceLab en studietur til finansverdenens navle i London, der for cirka halvdelen af de deltagende resulterer i et internship hos nogle af branchens mest attraktive virksomheder.

Fokus lige nu hos FinanceLab ligger derfor i høj grad på at gøre organisationen endnu mere attraktiv og anvendelig for de fremtidige arbejdsgivere.

”Vi er ved at introducere FL100, der skal være for de bedste 15 procent af landets studerende; også selvom vi måske ikke engang selv kan leve op til kravene. På den måde kan vi eksklusivt invitere de dygtigste til at søge en stilling hos eksempelvis Citigroup og på den måde spare arbejdsgiveren for en masse tid med at læse ansøgninger fra uegnede kandidater,” forklarer formanden og fortsætter:

”Det vil højne vores anseelse endnu mere hos arbejdsgiverne og give de bedste studerende adgang til de mest attraktive stillinger først.”

I øjeblikket er det bestyrelsen, der screen er ansøgerfeltet – altså vurderer kvaliteten af sine medstuderende – før en ansøgning eller et CV ryger afsted til en potentiel arbejdsgiver. Det betyder naturligvis, at der ikke sjældent ryger nogen i sving et.

”Sådan er gamet,” siger Christoffer Tejs Knudsen og trækker lidt på skuldrene.

Men det er ikke fordi, at bestyrelsesmedlemmerne ikke tager deres ansvar alvorligt. Og det ansvar er ikke kun over for deres medstuderende, men i høj grad også over for det omdømme i omverdenen, det har taget FinanceLab ti år at opbygge og har givet foreningen adgang til så prominente sponsorer som Morgan Stanley, Deutsche Bank og J.P. Morgan.

”Vi skal jo ikke jokke meget i spinaten, før Goldman Sachs ikke gider snakke med os mere. Vores arv er et erhvervsliv, der sætter lighedstegn mellem FinanceLab og dygtige og kompetente mennesker. Det må vi ikke gå på kompromis med – ligesom vi ikke må gå på kompromis med kvaliteten af arrangementer, vi tilbyder vores medlemmer og medstuderende,” siger bestyrelsesmedlem Malte Kruse.

Kontakt

Louise Petersen
Human Capital, PwC
Tlf: +45 3945 3509
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube