Den finansielle sektor skal gribe mulighederne

I dette nummer af CXO Magasinet sætter vi i temaet fokus på den finansielle sektor. Det gør vi, fordi netop denne sektor er præget af to afgørende tendenser – digitalisering og compliance. Tendenserne er relevante for alle virksomhedsledere uanset branche, men den finansielle sektor kan i særlig grad byde ind med inspiration og løsninger, da den befinder sig i en intens konkurrencesituation med afgørende forandringer på flere fronter.

FinTech er ved at ændre branchen udefra, og det afspejler sig i sektorens investeringslyst inden for digitalisering, som vi ikke ser helt så udpræget i andre sektorer – endnu. PwC’s undersøgelse ”Blurred Lines: How FinTech is shaping Financial Services” viser i øvrigt, at de traditionelle finansielle virksomheder globalt regner med at miste 23 pct. af deres omsætning som følge af nye FinTech-selskaber.

I takt med, at de finansielle virksomheder bliver stadigt mere digitaliserede, og flere banker i dag i højere grad minder om it-virksomheder snarere end traditionelle finansielle virksomheder, bliver rammevilkårene inden for fx digital infrastruktur også fortsat vigtigere.

Den altoverskyggende bekymring i den finansielle sektor er dog overregulering. Det svarer flere end 8 ud af 10 CXO’er inden for den finansielle sektor (mod 57 pct. af de øvrige CXO’er) i PwC’s seneste CXO Survey 2016. Og de nye regler for solvens og markedsadfærd øger da også sektorens omkostninger og skaber udfordringer med at overholde reglerne – at være compliant. Det kan fjerne ledelsens fokus på forretningen, og det er en alvorlig hæmsko for konkurrenceevnen.

Den digitale udvikling er eksponentiel, og udbredelse af nye datakilder og analyseteknikker medfører store ændringer i den måde, man kontakter kunder på og yder finansiel rådgivning på. Det kræver store investeringer inden for digitalisering, hvis man vil stå stærkt i konkurrencen.

PwC’s CXO Survey 2016 viser, at netop data og analytics ligger på en andenplads over primære investeringer i den finansielle sektor, kun overgået af kundetilfredshed, mens investeringer i deciderede teknologiske områder ikke er at finde i top 5, når vi ser på tværs af brancherne. Det handler om, at man med de rette investeringer og kompetencer har mulighed for at bruge data til at få en dybere forståelse for kundens behov og dermed til at udvikle forretningen.

Vores undersøgelser viser samtidig, at virksomhederne i den finansielle sektor har et godt overblik over, hvordan den teknologiske og digitale udvikling kommer til at påvirke deres virksomhed. Det svarer flere end 8 ud af 10 CXO’er i undersøgelsen, hvilket viser, at de har godt greb om udviklingen, og at de, ligesom størstedelen af deres ledelseskolleger i andre brancher, ser flere muligheder end trusler. Vi lever i en spændende tid, hvor det handler om at gribe mulighederne.

En meget stor tak til alle de erhvervsledere og organisationer, som har bidraget og stillet op til interview og givet os et værdifuldt indblik i deres overvejelser, beslutninger og løsninger. Det er vi i PwC dybt taknemmelige for. Inspirationen er hermed givet videre.

Rigtig god fornøjelse.

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, PwC

Kontakt

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør, PwC
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube