Arkitektur er i dag meget mere end form

Det handler om mennesker. Med fokus på nye kompetencer og internationalisering af forretningen er Henning Larsens ærke-skandinaviske arkitektfirma de senere år fordoblet i størrelse og forvandlet til en international spiller, der konkurrerer med verdens største arkitektnavne.

Der var engang … et arkitektfirma, der hed Henning Larsens Tegnestue. I dag er navnet Henning Larsen Architects. Og den lille forskel siger reelt det hele om den forandring, som firmaet har undergået med Mette Kynne Frandsen ved tangenterne i over ti år. Det er i dag en fuldblods professionaliseret tegnestue, dobbelt så stor som før og med et forandret DNA, hvor det kreative arkitektfirma har fået eksportmuskler, så man kan arbejde med projekter så langt væk som i USA, Australien og Hongkong.

Følger man Mette Kynne Frandsens opskrift, går der en fin rød tråd fra Henning Larsen og hans kreative hoved til det moderne Henning Larsen Architects (HLA), som de senere år på mange måder har været frontløbere i den danske arkitektbranche. Opskriften har først og fremmest bestået i en internationalisering, som har medført, at virksomheden i dag har datterselskaber seks steder i verden. En anden ingrediens har været at vælge en professionel bestyrelse med eksterne kræfter, og samtidig udvikle ejerskabet med flere partnere, der kan møde kunderne internationalt.

”Med den udvikling, efterspørgslen aftegnede, var der ingen tvivl om, at vi havde behov for en langt mere strategisk og professionel tilgang til opgaven, hvis vi ville være en stor spiller på markedet og skabe vækst også i fremtiden,” siger Mette Kynne Frandsen om baggrunden for den strategi og professionalisering, hun tog fat på som ny direktør.

I processen har en ny forretningsstrategi taget form. Hvor den før var at gå efter et enkelt projekt, få nogle kreative idéer, gennemføre dem, og så gå efter det næste projekt, er tilgangen i dag meget mere strategisk med fokus på bestemte typer byggerier, nye ydelser og partnerskaber. På samme måde var arkitekten dengang helt optaget af designet og uden særlig megen dialog med nogen i øvrigt. Men i dag er godt design båret af viden og tværfaglighed – og der er kommet flere dimensioner ind i formgivningen.

”I dag skal arkitekten på et byggeprojekt i langt højere grad kunne samarbejde på kryds og tværs – med bygherren, entreprenøren, kommunen og andre aktører. Essensen af, hvad vi kan og gør, er derfor at lytte til behov, udfordringer og ønsker hos parterne, så vi bliver i stand til at forstå helheden i projektet og dernæst forankre det i et design. Det betyder, at vi er inde i langvarige processer med hyppig interaktion mellem mange mennesker undervejs. Og ofte er arkitekten den, der skal styre processen, rykke ud og være til stede. Vi har selv været med til at redefinere arkitektens rolle, så samarbejdsrelationerne og organiseringen af et projekt er kommet mere i centrum. At vi selv har været aktive i at skabe en ny rolle har været vigtigt for den succes, som vi har opnået,” siger HLA-direktøren.

Essensen af, hvad vi kan og gør, er derfor at lytte til behov, udfordringer og ønsker hos parterne, så vi bliver i stand til at forstå helheden i projektet og dernæst forankre det i et design.

Mette Kynne Frandsen, CEO, Henning Larsen Architects

Vores eksistens på markedet forudsætter, at vi kan noget andet og mere end før.

Mette Kynne Frandsen, CEO, Henning Larsen Architects

Fakta: Henning Larsen Architects

  • Arkitekt Henning Larsen grundlagde tegnestuen i sit eget navn i 1959.
  • Igennem årene har Henning Larsen Architects tegnet mange markante projekter rundt omkring i verden. Blandt de mest kendte projekter er Operaen i København, Moesgaard Museum ved Aarhus og koncerthuset Harpa på Island, der i 2013 vandt Mies van der Rohe-prisen.
  • Arkitektfirmaet har også tegnet en række fremtrædende kontorbyggerier, bl.a. Novo Nordisks nye hovedsæde i Bagsværd, Microsofts nye danske hovedsæde i Lyngby og Siemens’ globale hovedsæde i München.
  • Henning Larsen Architects er Danmarks mest internationale arkitektfirma med projekter i over 20 lande og datterselskaber i seks lande.
  • Virksomheden beskæftiger i dag ca. 300 medarbejdere.
  • I 2003 overtog Mette Kynne Frandsen posten som administrerende direktør. Hun var kommet til firmaet i 1993 og blev en del af ledelsen i 1998.
  • Henning Larsen Architects’ kontor i København har siden 2001 ligget på Vesterbro i et nedlagt varehus.

En bredere vifte af ydelser

Som en naturlig forlængelse heraf har HLA også udviklet på spannet af ydelser, så man udover kernekompetencen nu har flere, der ligger i randområdet af en traditionel arkitekturleverance. De omfatter i første række bygherrerådgivning og bæredygtighed. Således har tegnestuen været blandt de første til også at ansætte ingeniører og igennem erhvervsph.d.’ere engagere sig i forskningsprojekter, der har betydning for design og byggeri.

”Udgangspunktet for vores arbejde er tværfagligt. Vi har udviklet nye dimensioner på vores design. Designet skal selvfølgelig formmæssigt være af høj kvalitet, og det skal understøtte den enkelte virksomheds strategi eller det konkrete universitets læringsmetoder,” fortæller Mette Kynne Frandsen og nævner som eksempel et aktuelt projekt med en tilbygning til universitetet i Lund, hvor HLA-medarbejderne gør rigtig meget ud af at forstå, hvordan man på universitetet i dag indretter undervisningen, inden de begynder at tegne.

På samme måde peger hun på, at arkitektur i dag også er nødt til at rumme løsningen på fremtidens klimamæssige udfordringer. Det betyder, at HLA i dag fra starten af et projekt indtænker, hvordan man for eksempel håndterer regnvandet og gør det til en integreret del af løsningen, hvordan man optimerer ift. energiforbrug, og hvordan man arbejder kløgtigt med solafskærmning osv.

”Den del af processen har ændret sig radikalt hos os. Fra at levere designarkitektur leverer vi nu også på, hvordan man med et projekt bedst kan løse både bygherrens og byens udfordringer, og hvordan man skaber et fremtidssikret byggeri i forhold til nye løsninger på klimaproblemer og i forhold til et meget tidligt og tæt samarbejde med entreprenøren, producenten og andre aktører,” siger topchefen i Henning Larsen Architects.

Som eksempel på dette nævner hun et andet aktuelt projekt i München, hvor opgaven med at bygge et nyt hovedsæde til Siemens også handler om at forstå storbyen og dens udfordringer og sikre, at byggeriet skaber mere værdi til hele byen.

Yderligere konsolidering

Denne helhedsorienterede tilgang til arkitektur er noget af det, der har været med til at sikre tegnestuen opgave efter opgave verden rundt. Og det i en grad, så man i dag er klar til næste skridt i internationaliseringen af firmaet. Første del af strategien var at få nogle store internationale kontrakter og siden bruge de relationer, som det gav, til at sikre en lokal tilstedeværelse. Sådan fik man bygget de nuværende seks kontorer op på udenlandske adresser, og det nye mål er nu at konsolidere sig yderligere tre af disse steder foruden København.

Den nye strategi lægger således ikke op til en aggressiv vækst. For ønsket er også at minimere virksomhedens risikoprofil i en tid med store geopolitiske udfordringer.

”Finanskrisen ramte os hårdt. Derfor er det vigtigt for os at minimere vores risiko som følge af internationale økonomiske og politiske vilkår. Og det er vores nye strategi også et udtryk for, ved at vi ikke spreder os mere, men investerer mere langsigtet centrale steder, så vi i stedet kan jonglere mere med opgaverne på tværs af vores lokationer. Det er en vigtig forudsætning for vækst i usikre tider,” siger Mette Kynne Frandsen.

I dag ser hun ikke så meget HLA som et dansk firma med enkelte udenlandske kontorer, men mere som en international virksomhed med et stærkt samarbejde mellem fire centrale kontorer forskellige steder i verden. Ud over at virksomheden på den måde vil kunne tiltrække de bedste medarbejdere overalt, underbygger det samtidig et grundlæggende ønske om at kunne benytte sig af strategiske partnerskaber.

”Vores vækstmodel bygger på organisk vækst, hvorigennem partnerskaber med både globale og lokale partnere skaber den synergi, der gør os i stand til at levere superkvalitet, samtidig med at vi er konkurrencedygtige. Det gør os mere agile og fleksible i forhold til at handle, når mulighederne opstår. Men det vigtigste er måske, at vi kan fastholde vores designværdier og basere vores projekter på den faglige kultur, der kendetegner os,” siger hun.

Kontakt

Jacob Fromm Christiansen
Partner, PwC
Tlf: +45 3945 3295
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube