Tillid er afgørende i en verden i stadig forandring

Verdens største toplederundersøgelse, PwC’s Global CEO Survey, viser i år, at virksomhederne befinder sig i et forretningsmiljø, der bliver stadigt mere komplekst og sværere at forudsige og navigere i. Overregulering giver fortsat anledning til størst bekymring og nævnes af 79 pct. af toplederne som en trussel, mens geopolitisk usikkerhed følger lige efter og nævnes af 74 pct.

Men alt i alt viser undersøgelsen også, at de danske topledere er optimistiske i forhold til fremtidens vækstskabelse – og det gælder i særlig grad, når de ser længere frem. Således forventer hele 97 pct. af de danske CEO’er vækst i deres egne virksomheder over en tre-årig tidshorisont.

Undersøgelsen viser, at væksten bl.a. skal komme gennem den rette håndtering af den hastige teknologiske udvikling, der i disse år skaber de største forandringer for erhvervslivet og samfundet som helhed, ligesom virksomhederne oplever øgede forventninger fra en bredere stakeholderkreds. Derudover skærper toplederne deres fokus på bl.a. nærmarkederne, driftseffektiviseringer, talent- og kulturudvikling samt branding.

Research fra PwC’s Strategy& viser, at verdens mest succesfulde virksomheder formår at samle alle disse tiltag i en strategisk såkaldt capability-drevet tilgang til værdiskabelse. En tilgang, der forener brand og identitet med eksekvering, tilpasning og forretningsmæssig værdiskabelse. Gennem fem handlingstiltag formår de mest succesfulde virksomheder at transformere deres forretning frem mod en stadig mere unik markedsposition.

Virksomheden skal:

  1. have en klar identitet, som har afsæt i den værdiskabelse og -position, den bringer til markedet.
  2. have identiteten som det centrale omdrejningspunkt i dens strategi og tilrettelægge alle aktiviteter omkring denne.
  3. definere sin kultur og anvende den som eksekveringskraft.
  4. foretage tilpasninger og driftseffektiviseringer, så de støtter op om virksomhedens identitet og strategi.
  5. anvende sine capabilities til at sætte retningen for den fremtidige værdiskabelse.

Denne tilgang sikrer ikke alene virksomhederne en lønsomhed, som er mindst dobbelt så høj som konkurrenternes, den bringer dem ligeledes i stand til at opbygge tillid til såvel interne som eksterne stakeholdere. Og tillid er den mest værdifulde valuta for at drive succesfuld forretning i en verden i stadig forandring.

Tak til statsministeren og de mange CXO’er, der har delt deres synspunkter og erfaringer i denne udgave af CXO Magasinet. Og en særlig tak til de mange erhvervsledere, som gør det muligt for os på 19. år at udkomme med PwC’s Global CEO Survey. Vi sætter meget stor pris på, at I tager jer tid til at bidrage. Inspirationen er hermed givet videre.

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, PwC

Kontakt

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube