Godt nok er ikke godt

I en geopolitisk usikker verden er det så meget desto vigtigere, at virksomhederne bliver skarpe på mål og midler. I PFA er det blevet til en 2020-strategi, hvormed pensionsselskabet vil drible uden om farerne og sætte selskabet i førerposition via bl.a. effektiviseringer og innovation.

En ny strategi, en slankere direktion, færre medarbejdere og justeringer i måden, man hidtil har drevet forretning på. Det er alt sammen led i PFA’s nye plan for at bevare sin topplacering i en verden, hvor det at være en benhård finansøkonom, der er superskarp på tal og cashflow, langt fra er nok til at sikre fremtidige pensionister et godt liv.

”Vi kan ikke forudsige verden og ikke dæmme op for udviklingen. Men vi kan gøre vores virksomheder mere adrætte og modstandsdygtige, så vi kan udnytte væksten dér, hvor den kommer. Derfor er der behov for, at PFA har en mere tydelig retning,” forklarer Allan Polack, der har brugt sit første år som CEO i pensionsselskabet på at gennemgå det med tættekam og i efteråret kom op med en plan, der blev døbt ’2020-strategien’.

Planen indebærer, at PFA i løbet af de næste fire år skal nå målet om ikke blot fortsat at være markedets største, men også have de mest tilfredse kunder og kunne sikre dem det bedste afkast på deres pension. Det er lettere sagt end gjort i vores globaliserede verden, hvor økonomiske og politiske revolter har sat dagsordenen. Og er der noget, der bekymrer topchefen i PFA er det da også især ét forhold: den geopolitiske situation.

”Vi er en nation og en økonomi, som er enormt afhængig af, at der er et velfungerende globalt marked. Det er der ikke lige nu. Og det er jeg bekymret for konsekvenserne af. Vi kan bare ikke gøre andet end at prøve at forstå, hvad det er, der sker,” siger Allan Polack.

Hans bekymring er tosidet. Politisk lurer faren for, at verden atter opdeles i blokke. Og økonomisk risikerer vi at få sat den globale økonomi og de frie markedskræfter over styr.

”Helt konkret kan jeg godt frygte, at den stærke, globale økonomi og det velfungerende marked, vi har fået skabt de seneste årtier, bliver en parentes i historien,” siger han.

Større risici nødvendige

Den geopolitiske situation til trods er der ikke noget, der truer væksten i PFA. I hvert fald ikke på kortere sigt. For væksten følger dem, der hurtigst omstiller deres virksomhed til de nye markedsmuligheder. Og det er netop, hvad PFA forsøger med sin 2020-strategi, som blev fremlagt sidste år. I første omgang førte den til omstruktureringer i ledelsen og senest til afskedigelse af 63 medarbejdere, hvorom Allan Polack siger:

”Vi har over for vores kunder en pligt til at sikre, at PFA hele tiden er omkostningseffektiv og tilpasset det meget konkurrenceudsatte marked, vi er en del af. For at leve op til den forpligtelse har vi truffet den vanskelige, men nødvendige beslutning at reducere antallet af ansatte.”

Bag den nye strategi ligger nogle megatrends, som er udviklet netop på baggrund af den globale politiske og økonomiske situation. Og den første og væsentligste er her renteniveauet.

”Vi befinder os i en situation med ekstremt lave renter. Og det vil helt sikkert fortsætte en rum tid endnu med store konsekvenser til følge for os som pensionsselskab. Det gør vores arbejde med at investere og skabe de bedste afkast til kunderne vanskeligere. Og det betyder igen, at vi er nødt til at løbe større risici end nogensinde,” siger Allan Polack.

Et af PFA’s svar på udfordringerne er at investere flere penge i illikvide aktiver med lav risiko såsom ejendomme og infrastruktur. Og ift. ejendomme er der samtidig sket et skift fra passive investeringer til mere aktive, hvor selskabet involverer sig dybt i ombygninger og udbygninger og derfor er langt mere interesseret i byplanlægning og urbanisering, både herhjemme og i udlandet. Et andet svar på udfordringerne er at risikostyre meget strammere end hidtil. I PFA udregner man i dag en VAR-risiko (value-at-risk) på alle sine aktiver hver for sig og samlet som en aggregeret risiko, der fortæller, hvor meget man i værste fald kan tabe. Det indførte man i fjerde kvartal sidste år, og derfor har man – i modsætning til mange andre – kunnet styre gennem de turbulente første par måneder i år på komfortabel vis.

En anden trend bag den nye 2020-strategi handler om teknologi og digitalisering, hvor Allan Polack ser flere muligheder end trusler. For PFA’s vedkommende består mulighederne i at kunne knytte kunderne tættere til sig. Især fordi mange af selskabets komplekse pensions- og forsikringsprodukter er nemmere at forstå i en elektronisk version, som han siger. På den måde gør digitaliseringen det samtidig lettere for virksomheden at imødekomme kundernes krav om øget brugervenlighed, tilgængelighed og forståelighed, lige som de hidtidige one-size-fits-all-løsninger nemmere vil kunne erstattes af mere individuelle pensionstilbud. Det tror topchefen, at PFA kan komme rigtig langt med, når man for alvor kan begynde at målrette tilbuddene efter, hvad der er relevant for den enkelte kunde.

Mere modstandsdygtig

  • Hurtig omstilling er en forudsætning for vækst.
  • I dag skal man være klar til at løbe større risici.
  • Pensioner og forsikringer skal gøres langt mere individuelle.

Professionalisme betyder, at der ikke er nogen, der må være bedre end os. Det er et hårdt krav. Men jeg holder fast på, at godt nok ikke er godt.

Allan Polack, CEO, PFA

Fakta: Om PFA

  • Forvalter i alt ca. 400 mia. kr.
  • 1 mio. kunder.
  • 1.300 medarbejdere.
  • PFA blev i 1917 dannet af en række arbejdsgiverorganisationer som et uafhængigt selskab med det ene formål at sikre medarbejdere og familier en tryg økonomisk fremtid. I dag er PFA vokset til at have ca. 1 mio. kunder fra en lang række af Danmarks største virksomheder og organisationer.

Mål for PFA’s 2020-strategi:

PFA skal være nummer ét, når det drejer sig om at sikre den bedst mulige købekraft for kunderne, når de går på pension. Det risikojusterede afkast skal være det højeste i sektoren, når afkastet måles over fem år. Målt på tre års sigt skal PFA løbende være i top tre. Fokus er på det mere langsigtede afkast, så PFA har ikke mål for det enkelte år.

Pensionen som et fast holdepunkt

Endnu en trend, som det, ifølge Allan Polack, er vigtigt for PFA at forholde sig til, går på adfærdsændringer. Det har at gøre med, hvordan hver enkelt af os reagerer på en verden præget af hastige forandringer, og hvor hele verden flyder sammen i globalisering. Det giver mindre at holde fast i. Og hvem kan vi i øvrigt stole på?

”I den situation er det vigtigt, at noget af det helt basale – såsom hvad jeg skal leve af, når jeg bliver gammel – ikke er i fare for at forsvinde. Derfor skal kunderne kunne have tillid til os; både i forhold til de økonomiske værdier og til, hvad vi siger,” konkluderer Allan Polack.

For at blive dette faste holdepunkt i kundernes tilværelse strømliner og målretter PFA lige nu ikke alene sine produkter, men også sin kommunikation og sit brand. Fortællingen er, at pensionsselskabet har 100 år på bagen og dermed er en stabil størrelse, der vil stå sikkert på sine ben også fremover, og hvor overskuddet, som det altid har gjort, vil fortsætte med at blive ført tilbage til kunderne.

En af de helt store forandringer, som pensionsselskabet lige nu bruger mange kræfter på at rette sig ind efter, handler om, at vi bliver ældre. Demografien ændrer sig med andre ord voldsomt i øjeblikket. Og hvor nogle ville sige, at det er skidt for pensionsselskaberne, fordi pengene snart vil begynde at fosse ud af kasserne, ser Allan Polack modsat et vækstmarked.

”Det er rigtigt, at vores marked modnes, og der kommer et stort pres på vores udbetalinger. Se bare på ATP, som allerede betaler flere penge ud, end man får ind. Men i stedet for at se problemet, ser vi den store gruppe ældre, der er tæt på pensionsalderen, som et vækstmarked for os. De er en central kundegruppe, som vi skal gøre meget ud af at råde rigtigt i forhold til nedsparing: hvordan de bedst bruger deres penge i tider, hvor den offentlige forsørgelse er på nedtrapning. Vi skal have fundet ud af, hvad de lægger mest vægt på i deres alderdom, og så skal vi blive i stand til at give dem det,” siger PFA’s topchef.

Andre bekymringer

Som andre CEO’er i PwC’s Global CEO Survey deler Allan Polack bekymringen for den geopolitiske situation med et stort flertal af topchefer rundt om i verden. Til gengæld skiller han sig ud på en række andre områder, der giver panderynker hos toplederne. Han ser således fortrøstningsfuldt på adgangen til arbejdskraft, den teknologiske udvikling, konsekvenserne af cybercrime og regulering.

”Jeg tør næsten ikke sige det. Men overregulering bekymrer mig ikke. Det er rigtigt, at vi er gået fra for lidt regulering før finanskrisen og til for meget regulering i dag. Men vi er nødt til at forstå, at man ikke kan slippe en sektor, som er så vigtig en del af infrastrukturen i vores samfund, totalt fri. Der er nødt til at være nogle rammer for, hvad pensionsselskaberne kan og ikke kan tillade sig. Det betyder ikke, at jeg er vild med alle de regler, der gælder. Der er altid noget, der kan gøres bedre. Men det holder mig ikke vågen om natten,” siger Allan Polack.

Kontakt

PwC
Tlf: +45 3945 3945
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube