Ledelse er aldrig sort eller hvidt

Skåret ind til benet er der ikke noget, der hedder ejerledelse. Det mener Niels Thorborg, som i spidsen for sit eget voksende 3C-imperie dog selv er et af de bedste eksempler på, at de små forskelle, han alligevel ser på den ejerledede og den ikke ejerledede virksomhed, kan gøre en enorm forskel.

En virksomheds succes baserer sig på god ledelse – uanset om den er ledet af sin ejer eller af en ansat direktør. Punktum. Og så behøvede historien sådan set ikke at være længere. For se bare på Mærsk, Jysk, Grundfos, Danfoss og Lego. Hvem kan egentlig afgøre, om de er ejerledede eller ej?

Sådan spørger koncernchef og ejer af 3C Holding, Niels Thorborg, som ikke mener, at forskellen på ejerledelse og anden ledelse skal opfattes som et sort eller hvidt billede. For overlappet er meget stort og forskellene så små, at han helst karakteriserer dem som detaljer.

”Mange familieejede virksomheder har administrerende direktører i toppen, uden at du kan se forskel på, om det er som ejerleder eller som ansat direktør. I det perspektiv er der ikke noget, der hedder ejerledelse. Succes baserer sig grundlæggende på god ledelse. Og den er ikke forskellig fra, om det er ejeren eller en ansat, der driver virksomheden,” mener Niels Thorborg.

Selv sidder han på 30. år i spidsen for sit eget 3C Holding, der står bag L’EASY, Inspiration, D:E:R m.fl. Hans økonomiske eventyr startede, da han var 21 år og læste HA i Odense og ved siden af stiftede VaskRent med en gammel varebil og seks vaskemaskiner. Syv år senere blev grundstenen til L’EASY lagt.

Men succesen kom ikke af sig selv. Den skyldes bl.a., at han fra starten drog fordel af nogle af de få forskelle, som han så mellem ejerledelse eller ej:

”Når man både er ejer og øverste leder, har man gode muligheder for at vokse hurtigere. Både fordi man kan tillade sig at tænke mere langsigtet, og fordi der er kort fra tanke til handling.”

Typisk er der ikke mange ejerledere, der kun er ledere i fire-seks år, sådan som det ofte gælder for ansatte direktører. Og netop i denne tidshorisont ligger muligheden for at tænke anderledes langsigtet. Det kan være en stor konkurrencemæssig fordel – især koblet med muligheden for at tage hurtige beslutninger, som også er en unik mulighed for ejerledede virksomheder. Bl.a. fordi de processer, der styrer beslutningerne i børsnoterede virksomheder, er reguleret af love og vedtægter, som ikke i samme grad gælder i den familiedrevne virksomhed. Dermed mener Thorborg også, at ejerens intuitive holdning til nogle ting har en større indflydelse, fordi han kan tænke længere og handle hurtigere.

Højt at flyve, dybt at falde

Selv er Niels Thorborg blevet en af Danmarks rigeste på den gode idé, han fik som ung. Rigere end mange andre virksomhedsledere – især end dem, der er ansatte ledere. Men en forrygende succes følges dog hele tiden af risikoen for en lige så gebommerlig fiasko. Og heri ligger endnu en forskel på ejerlederen kontra den ansatte direktør – nemlig forholdet mellem succes og fiasko.

”De succesfulde ejerledere har nogle indtægtsvilkår, som er meget anderledes end de ansatte lederes. De kan komme til at tjene mange flere penge. Bagsiden af den medalje er, hvis det går galt. I sådan en situation kan den ansatte leder få et direktørjob et andet sted, mens ejerlederen står i en helt anden situation, som indebærer en betydelig risiko – for eksempel for at måtte gå fra hus og hjem. Hans risikomoment er altså større. Det skal man gøre sig meget klart, når man vælger selv at sætte sig i stolen – og blive i den,” siger Niels Thorborg.

Et af hans budskaber til ejerlederne lyder således også, at de aldrig nogensinde må tage en risiko, der kan true helheden. Det kan være fristende for mange ejerledere, fordi succesen – også personligt økonomisk – kan blive så meget desto større. Men faren er, at risikoen kan true virksomhedens eksistens, hvis den bliver for stor. Inden man tager en afgørende beslutning, bør enhver ejerleder, efter Thorborgs mening, derfor altid spørge sig selv: Hvad sker der, hvis det her går gruelig galt? Kan det true hele virksomheden?

”Man kan leve med, at en beslutning koster et dårligt regnskabsår eller måske lukning af en del af virksomheden. Men ingen kan leve med at sætte hele virksomhedens eksistens på spil – og så fejle,” siger han.

Forskellen på at være leder og ejerleder

  • Hele hånden på kogepladen.
  • Større forskel på succes og fiasko.
  • Hele familien med.
  • Længere tidshorisont.
  • Hastighed i beslutningerne.
  • Mere intuition.

Om Niels Thorborg:

  • Født: 1964.
  • Koncernchef og ejer af 3C Holding (L’EASY, Inspiration, D:E:R, Nørgaard Mikkelsen, Hesehus, Odense Sport & Event, KommPress m.fl.).
  • Bestyrelsesformand i Odense Sport & Event.
  • Personlig formue i 2015: 5,8 mia. kr. (kilde: Berlingske Business Magasin).

Hvis ikke jeg kan være en mindst lige så god leder som en, der tilfældigvis ikke ejer 3C, så skal jeg jo ikke være leder. Så enkelt er det.

Niels Thorborg, koncernchef

Bestyrelsen er vigtig

Dette specielle forhold mellem succes og fiasko for ejeren kalder han også ’at have hånden på kogepladen’. For går det galt, har det ofte særdeles alvorlige konsekvenser, ikke blot for ejeren som leder, men også for resten af hans familie. Som oftest har ejerlederen jo pantsat alle sine egne værdier, påpeger Thorborg, der også selv har prøvet at brænde nallerne, men dog aldrig sådan, at han har overvejet at slippe tøjlerne. Det er især i starten, at dette med ’hånden på kogepladen’ er en belastning. Over tid bliver man jo i stand til at sørge for, at den risiko ikke er til stede, lyder analysen.

Af samme grund mener 3C-ejeren, at det bør være en selvfølge, også for en familieejet virksomhed, stor eller lille, at have en bestyrelse, som kan holde topchefen på rette spor – ejer eller ansat. Og det skal ikke bare være en ’tantebestyrelse’, bestående af én selv, ens hustru og ens advokat, men en dybt professionel bestyrelse, der kan udgøre det andet ben i ledelsen.

”Der er et stort spænd i, hvad familieejede virksomheder gør i dag – fra ingenting over bestyrelser med mindre eller større betydning til den rent professionelle bestyrelse. I min egen virksomhed har jeg altid haft en professionel bestyrelse, og det har haft meget stor og positiv betydning for vores udvikling. At have professionelle og kompetente mennesker til at komme med deres syn på tingene er en enorm fordel. Samtidig kan de udfordre lederen og være gode sparringspartnere. Og det kan i rigtig mange situationer udgøre forskellen på succes og fiasko. Du får et stærkere beslutningsgrundlag, hvorved du kan undgå at tage de forkerte beslutninger og lave fejl,” siger Niels Thorborg.

Og forskellene er flere. Men lighederne altså endnu flere mellem ejerledelse og anden form for ledelse, siger koncernchefen og understreger sin pointe om, at der i princippet slet ikke er noget, der hedder ejerledelse, og at hele diskussionen herom er fuldstændig forfejlet.

”Hvis ikke jeg kan være en mindst lige så god leder som én, der tilfældigvis ikke ejer 3C, så skal jeg jo ikke være leder. Så enkelt er det,” lyder det fra Niels Thorborg.

Kontakt

PwC
Tlf: +45 3945 3945
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube