Konkrete politiske initiativer skal sikre digital vækst i små og mellemstore virksomheder

Hvordan sikres det politisk, at virksomhederne får de optimale muligheder i forhold til investering og digitalisering? Dette og meget andet svarer erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) på her.

Hvad er din vision for Danmark i forhold til erhvervslivets digitaliseringsagenda?

Politisk skal vi naturligvis gøre, hvad vi kan for at skabe de bedst mulige rammer for, at virksomhederne kan høste værdien af de nye teknologier og fremme et konkurrencedygtigt erhvervsliv. I 2016 vil vi se på, hvordan offentlige digitale løsninger kan gøre det nemmere at drive virksomhed. Derudover er jeg optaget af, hvordan vi i højere grad kan fremme brugen af digitalisering, automatisering og nye teknologier i erhvervslivet.

Hvordan ser de konkrete planer ud for at fremme en god digital infrastruktur i Danmark?

Generelt har vi en veludviklet digital infrastruktur i Danmark, men der er fortsat områder, hvor borgere og virksomheder ikke kan få den dækning, de ønsker. Regeringen har derfor foreslået at oprette en statslig bredbåndspulje, som rettes mod områder med meget dårlig bredbåndsdækning. Desuden vil vi fastsætte ambitiøse dækningskrav ved de kommende frekvensauktioner. Og endeligt har vi gjort det muligt at anvende Bolig Job-ordningen til udrulning af bredbånd.

Undersøgelser viser, at de faktiske skattebetalinger for danske SMV-virksomheder placerer Danmark helt nede på en 25. plads, når man ser på erhvervslivets skattevilkår i 32 europæiske lande. Er det noget, der vil blive adresseret med den kommende skattereform?

Regeringen har indført et skatte- og byrdestop, som alle virksomheder – store som små – har glæde af. Det giver virksomhederne tryghed for, at de ikke bliver pålagt nye økonomiske byrder, som belaster konkurrenceevnen. Samtidig har vi med Finansloven for 2016 bl.a. nedsat NOx-afgiften og annulleret reklameafgiften, ligesom vi vil gennemføre en erhvervsbeskatningsreform, der skal gøre beskatningen mere enkel og konkurrencedygtig. Herudover vil regeringen lette de administrative byrder for alle virksomheder med op mod tre milliarder kroner frem mod 2020.

Hvordan vil regeringen forbedre SMV’ers muligheder for finansiering?

Erhvervs- og Vækstministeriets udlånsredegørelse fra oktober 2015 viser, at det går bedre med at finansiere udviklingen af virksomhederne. Og med udspillet ’Vækst og udvikling i hele Danmark’ har regeringen taget en række initiativer, der yderligere skal forbedre adgangen til finansiering for især mindre virksomheder med vækstpotentiale. Her tænker jeg især på etablering af Dansk Vækstkapital II og Dansk Landbrugskapital.

Hvordan vil regeringen imødekomme erhvervslivets kritik af forskelsbehandling mellem land og by?

Udlånsredegørelsen viser, at det ikke er virksomheders postnummer, der afgør, om en virksomhed får ja eller nej til et lån. Det afgørende for at få et lån er, om virksomhederne har en solid forretning, der giver overskud. Prisforskellen mellem lån til solide og mindre solide virksomheder er udtryk for, at renten afspejler den risiko, som banken tager. Det er et sundt princip for en bankforretning og vigtigt for at sikre den finansielle stabilitet.

Hvor langt er man ift. at realisere anbefalingerne fra IKT Vækstteam (som kom i januar 2014)?

En stor del af initiativerne fra den brede politiske aftale om Vækstplan for digitalisering i Danmark fra februar sidste år er allerede iværksat. Det gælder for eksempel forslag om at ændre graveloven og derved give adgang til at udnytte passiv infrastruktur til udrulning af bredbånd, som blev vedtaget i Folketinget sidste forår. Andre initiativer er vi fortsat i gang med og vil se resultater af i den kommende tid. For eksempel vil der blive lanceret et sikkerhedstjek, som skal hjælpe virksomhederne med at få styr på it-sikkerheden.

Med IKT-vækstplanen er vi kommet et stykke ad vejen, men arbejdet stopper ikke her. Digital vækst er derfor også noget, vi kommer til at arbejde med i 2016.

Blandt andet vil jeg inden længe nedsætte et virksomhedsråd for it-sikkerhed, som skal se på, hvordan vi kan understøtte de små- og mellemstore virksomheders arbejde med at styrke it-sikkerheden, ligesom vi som en del af planen om vækst og udvikling i hele Danmark ønsker at igangsætte tiltag, der skal fremme avanceret produktion i små og mellemstore virksomheder.

Vækstaftale fra regeringen:

Regeringen og dens støttepartier indgik 9. februar en vækstaftale til 800 mio. kr. En fjerdedel af beløbet er afsat til at etablere bedre bredbånd. Desuden er der afsat penge til erhvervspartnerskaber for avanceret produktion, målrettet erhvervsindsats i områder præget af stærk tilbagegang, lavere færgetakster, landdistriktsvækstpiloter m.m.

Kontakt

PwC
Tlf: +45 3945 3945
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube