Gode råd til selvangivelsen – for personer og selskaber

Siden indkomståret 2014 har selskaber ligesom personer skullet selvangive digitalt til SKAT. Her får du gode råd til, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du sidder foran tasterne og giver dig i kast med selvangivelsen.

Selskaber: Det skal du være opmærksom på

Periodisering af fradrag

Selskabsskattesatsen for indkomståret 2015 udgør 23,5 %. Fra 2016 og frem vil satsen udgøre 22 %. Det er derfor vigtigt at vurdere, om alle periodiseringer af fradrag i den skattepligtige indkomst er medtaget, og om der er anvendt de mest hensigtsmæssige indkomstprincipper.

Typiske fradrag

 • Straksfradrag og opsat vedligeholdelse af bygninger.
 • Straksfradrag af software og småaktiver.
 • Fradrag for periodeafgrænsningsposter.
 • Fradrag for indirekte produktionsomkostninger og ukurans på varelageret.
 • Fradrag for udviklingsomkostninger.
 • Hensættelse til garantier samt maksimering af afskrivningsprocenter.

På indtægtssiden vil det være en god idé at vurdere principperne for igangværende arbejder. Optimeringen af den skattepligtige indkomst skal have særligt fokus for 2015.

Aktier

Kursstigninger på aktier i 2015 betyder, at mange selskaber og investeringsforeninger forventes at udlodde betydelige udbytter til sine aktionærer. Har dit selskab ikke-udnyttede aktietab, vil det ofte være en god idé at sælge aktierne fremfor at modtage udbytte. Det skyldes, at gevinst kan modregnes i sådanne tab, hvilket ikke gælder for udbytte.

Løbende indberetning af dispositioner

Visse dispositioner skal i løbet af indkomståret indberettes digitalt til SKAT. Det kan fx være skattefrie omstruktureringer.

Fristen for indberetningen er senest en måned efter vedtagelsen af omstruktureringen. Du kan dog få forlænget fristen i helt specifikke situationer. Det er dog vigtigt, at selskaber ved selvangivelsen for indkomståret 2015 angiver, at selskabet har deltaget i en skattefri eller en skattepligtig omstrukturering i løbet af indkomståret.

Gå i gang i god tid

Selvangivelsesfristen for indkomståret 2015 er udskudt til den 1. september 2016. Set i lyset af forrige års problemer med den digitale indberetning af selvangivelsen for selskaber, anbefaler vi dog, at du er ude i så god tid som muligt med selvangivelsen for indkomståret 2015 for din virksomhed.

Personer: Det skal du være opmærksom på

Befordringsfradrag

Det er vigtigt at kontrollere, at dit befordringsfradrag er opgjort korrekt. Det gør du ved at sikre, at bopæl, arbejdsplads og antal dage er angivet korrekt i befordringsberegningen. Det konkrete antal arbejdsdage indberettet skal kunne dokumenteres, såfremt SKAT anmoder om det.

Forbedringer på hus, lejlighed eller sommerhus?

Et forslag om et nyt grønt håndværkerfradrag for 2016 og 2017 er i støbeskeen. Det foreslåede fradrag er opdelt i op til 12.000 kr. pr. person for såkaldte energirenoveringer og op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser.

Fradrag som ikke automatisk indberegnes

Der findes en række fradrag, som ikke automatisk indberegnes i din årsopgørelse. I nogle tilfælde er betingelsen for fradrag, at ’modparten’ er indberettet. Det er bl.a.:

 • Renter på private lån/pantebreve.
 • Børne- og underholdsbidrag.
 • Tab på værdipapirer i udenlandske depoter
 • Småfornødenheder på forretningsrejser.
 • Donationer til velgørenhed.

Restskat

Hvis du konstaterer en restskat for 2015, er det en god idé at vurdere, om din forskudsopgørelse for 2016 bør ændres.

Kontakt

Søren Bech
Partner, TAX
Tlf: +45 3945 3343
Email

Jørgen Rønning Pedersen
Partner, TAX
Tlf: +45 8932 5577 3665
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube