Fokus på kapital- og finansieringsstruktur øger værdien af din virksomhed

Det er vigtigt for alle selskaber at have den rigtige kapital- og finansieringsstuktur, der understøtter og afspejler selskabets strategi og forretningsplan, og som sikrer langsigtet værdiskabelse og dermed afkast til aktionærerne. Derudover er det vigtigt, at der i selskabets finanspolitik er klare mål for likviditetsberedskab, styring af arbejdskapital og risikoafdækning mv.

PwC anbefaler, at ledelsen i SMV-selskaber løbende påser, at selskabet har en tilpasset kapitalstruktur, der er i overensstemmelse med kreditorernes og aktionærernes forventninger. Samtidig er det vigtigt, at selskabets finansieringspolitik sikrer et fornuftigt likviditetsberedskab til udvikling af selskabet, og samtidig har fokus på minimering af de løbende finansieringsomkostninger. På de følgende sider gennemgår vi de væsentligste pointer.

Arbejdskapital

 • Som udgangspunkt vurderes det, at et SMV selskab kan reducere bindingen i arbejdskapital med ca. 20 %. Det kan ske ved nedbringelse af debitorer og lagre, samt forøgelse af kreditorer.
 • Optimering af interne processer i virksomheden er også et vigtigt område at tage fat i, da det ikke involverer kunder eller leverandører.
 • Udover forbedring af likviditeten, og dermed værdiforøgelse af virksomhedens værdi, har vi erfaret, at aktiv styring af arbejdskapitalen medfører færre renteomkostninger, færre tab på debitorer, færre lagernedskrivninger og besparelse af personaleomkostninger.
 • Nedbringelse af binding i debitorer ved etablering af general factoring-ordning, hvor selskabets debitorer sælges løbende, kan også være en mulighed.
 • Salg af enkelte fakturaer, der fx kan ske igennem Dansk Faktura Børs, er en anden mulighed.
 • De to sidstnævnte finansieringsformer er rentemæssigt fornuftige alternativer til kassekreditrenten.

Lånefinansiering

 • Bankerne er åbne for nye forretninger, men specielt SMV-segmentet oplever stadig træghed og øgede krav til sikkerhedsstillelse, hvorfor øvrige finansieringsmuligheder hele tiden bør overvejes.
 • Realkreditfinansiering er stadig den mest attraktive finansieringsform, og der hvor der kan opnås den billigste og længste finansiering. Det er vigtigt hele tiden at vurdere, om belåningsgrundlaget kan øges, og om prissætningen (bidraget) er markedskonformt.
 • Er selskabet eksportør eller underleverandør til eksport, bør du overveje at involvere EKF – Danmarks Eksportkredit. Med en eksportkaution kan du få en kredit i banken til betaling af materialer, lønninger og leverandører.
 • Vækstfonden kan stille lån til rådighed, som kan understøtte dine vækstplaner.
 • Danmarks Grønne Investeringsfond er et nyt alternativ, som sammen med din bank stiller finansiering til grønne omstillinger af samfundet. Kan også anvendes, hvis du er leverandør af bæredygtig teknologi, som du gerne vil fremme.
 • Crowdfunding – der matcher kapitalsøgende virksomheder med långiver – har fortsat en meget beskeden markedsandel i Danmark, men vækster pænt som et alternativ for mindre virksomheder.

Egenkapital / ansvarlige lån

 • Den rigtige struktur er meget afgørende for at skabe langsigtet værdi.
 • Kapitalfondene er igen blevet aktive og udviser interesse for at komme med ansvarlig kapital til veletablerede virksomheder, som har et vækstpotentiale.
 • Business Angels, fondsmæglerselskaber og private investorer udviser stigende interesse for investering i mindre selskaber med potentiale og nye produkter.
 • Vækstfonden er også på markedet med ansvarlige lån til udvikling af selskabernes ambitioner.

Likviditetsberedskab

 • Et fornuftigt likviditetsberedskab i form af frie midler eller uudnyttede trækningsrettigheder kan bestemt tilrådes, finanskrisen in mente.
 • Det anbefales, at trækningsrettigheden er committed, selv om det koster lidt. I den sammenhæng bør det sikres, at eventuelle covenants har et fornuftigt head room, så faciliteten ikke bliver slettet ved førstkommende uforudsete hændelse.

Kontakt

Steen Søborg Andersen
Partner, Financial Services
Tlf: +45 3945 3736
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube