E-handel: Det skal du være opmærksom på

E-handel er en nem måde at sælge til kunder i hele verden. Når man starter en internetbutik, støder man ofte på udfordringer om markedsføring, oversættelse af den eksisterende hjemmeside, sikkerhed mv. Spørgsmål om skat, moms, told og afgifter er måske ikke altid det første, man tænker på ved opstart af e-handel, men det er mindst lige så vigtigt for at opnå et setup, der både er økonomisk, praktisk og kundevenligt. Få et indblik i et udsnit af de væsentligste spørgsmål her.

Skattemæssige forhold

Et selskab hjemmehørende i Danmark beskattes som udgangspunkt af de samlede indtægter fra ind- og udland. Dette gælder også for selskaber, som driver e-handel. Selskabet skal derfor opgøre sine samlede indtægter fra ind- og udland efter danske principper og afregne skat i Danmark.

Selskabet bliver først skattepligtigt i andre lande på tidspunktet for etableringen af et fast driftssted eller et selvstændigt selskab i udlandet, som blandt andet kan sørge for salget i det pågældende land eller salg til andre lande.

Fast driftssted

Hvis et selskab anses for at have et fast driftssted i udlandet, skal der efter visse særlige regler afregnes skat i det pågældende land af de indtægter, som kan henføres til det faste driftssted.

Som udgangspunkt anses en hjemmeside i sig selv ikke for at kunne udgøre et fast driftssted. I visse særlige tilfælde kan en server, på hvilken den pågældende hjemmeside er lagret, dog udgøre et fast driftssted for selskabet. I den forbindelse har det blandt andet betydning, om selskabet har en form for rådighed (ejerskab, leasing) over serveren og selv betjener den pågældende server, hvor hjemmesiden er lagret.

Etablerer danske selskaber et varelager i udlandet eller lejer sig ind hos et lagerhotel, hvorfra varer håndteres og sendes til kunder i ind- og udland, udgør varelageret som udgangspunkt ikke et fast driftssted for selskabet. Foretages der derimod indgåelse af aftaler direkte via varelageret, og dermed beslutning om køb og salg, kan varelageret udgøre et fast driftssted for selskabet.

Vi gør opmærksom på, at andre forhold end de ovenfor beskrevne kan være relevant i forbindelse med vurderingen af et fast driftssted.

Hvad skal du huske?

  • Fakturakrav
  • Portoomkostninger
  • Afgiftsbetalinger
  • Returvarer
  • Outsourcing af den daglige administration
  • Registreringspligter (moms, afgifter og told) i andre lande

Moms, afgifts- og toldmæssige forhold

Salg til danske kunder ved e-handel skal tillægges dansk moms. Dette uanset om det er privatkunder eller erhvervskunder. Ved salg til udenlandske erhvervskunder skal der derimod ikke tillægges moms. Dog skal der tillægges dansk moms ved salg til privatpersoner i andre EU-lande, medmindre man er momsregistreret i det pågældende EU-land. Samtlige EU-lande har en grænse for, hvor meget man må sælge til privatkunder på årsbasis, uden at der indtræder momsregistreringspligt. Grænserne er forskellige, men som tommelfingeregel kan man gå ud fra, at såfremt det forventede salg til privatpersoner i det pågældende EU-land ikke overstiger 250.000 kr. årligt er der ikke pligt til at lade sig momsregistrere, og der kan således faktureres med dansk moms. Det er dog muligt frivilligt at lade sig registrere inden grænsen på 250.000 kr. årligt overstiges, for derved at kunne nøjes med at betale den (ofte) lavere udenlandske moms i stedet for den danske.

Reglerne om salg til private kunder kaldes EU’s fjernsalgsregler. Reglerne gælder kun varer, der sendes direkte til den private forbruger. Hvis man har lager i et andet EU-land, skal man være momsregistreret i dette land, og man kan så bruge fjernsalgsreglerne ud fra dette land.

Udenlandske momsregistreringer kan give anledning til udfordringer. Det er vigtigt at imødekomme disse upfront for at undgå unødige omkostninger og administration.

Fakturaregler

Sælgeren skal følge det lands moms- og afgiftsregler, der gælder for salget. Hvis salget skal faktureres med dansk moms, er det derfor de danske fakturaregler, der gælder. Hvis sælgeren derimod er lokalt momsregistreret i købers land og fakturerer med lokal moms i dette land, skal sælgeren følge det pågældende lands fakturaregler.

I EU er fakturareglerne stort set harmoniserede. Fakturareglerne i ikke-EU-lande er derimod ikke harmoniserede og kan variere fra land til land. Det kan derfor være nødvendigt med en særskilt undersøgelse i hvert relevant land.

Momsfri porto (porto-udlægsordningen)

Porto til Post Danmark er momsfrit og kan derfor viderefaktureres til kunder efter en særlig praksis. Denne praksis forventes imidlertid ophævet i løbet af 2016, hvorfor vi ikke omtaler den nærmere her.

Husk afgifterne

I Danmark er der afgifter på en lang række forskellige varer. Afgiften skal betales, når varen importeres, produceres og/eller sælges i Danmark. Der er fx afgift på visse typer emballage, batterier, chokolade, spiritus, nødder, kaffe og te.

Det vil ofte være nødvendigt at undersøge i hvert relevant land, om de solgte varer er pålagt andre afgifter end moms og told. Virksomheder, der sælger afgiftspligtige varer til kunder uden for Danmark, kan som udgangspunkt få godtgjort de tidligere betalte afgifter, uanset hvem der har betalt dem til SKAT. Reglerne for afgiftsgodtgørelse kan variere fra land til land.

Returvarer

Håndtering af returvarer kan fylde meget i e-handel, da køber ikke har set varen før købet. Ved returnering af varer skal man være opmærksom på at få korrigeret salgsmomsen. Hvis en lokal repræsentant i købers land samler returnerede varer og sender dem retur, eller eventuelt sælger dem igen på det lokale marked, skal man også tage højde for den korrekte momsbehandling i købers land og eventuel fakturering mellem sælger og repræsentant.

Når varen sendes retur fra et ikke-EU-land, er der mulighed for at undgå toldbehandling. Som udgangspunkt er det et krav, at sælger skal dokumentere, at der er tale om returvarer og ikke nyindførte varer.

Kontakt

Søren Bech
Partner, TAX
Tlf: +45 3945 3343
Email

Jørgen Rønning Pedersen
Partner, TAX
Tlf: +45 8932 5577 3665
Email

Joan Faurskov Cordtz
Director, Moms, told & afgifter
Tlf: +45 3945 9463
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube