Digitalisering skaber vækst, men fortsat svært at låne penge

SMV’erne oplever en digitaliseringsbølge, som skaber positiv udvikling i vækst og lønsomhed. Der er dog stadig mange SMV’er, der har svært ved at få opfyldt deres kapitalbehov. Det viser en ny måling fra PwC’s erhvervspanel Puls.

Mulighederne i den digitale udvikling er for alvor gået op for SMV’erne. Et flertal af dem investerer langt mere i digitalisering end tidligere. Og de høster i stigende grad frugterne af disse investeringer i form af øget vækst og større lønsomhed. Ifølge en ny pulsmåling fra PwC arbejder 88 % af SMV’erne med digitalisering. Nogle mere end andre, men de fleste med det formål at effektivisere driften og for at styrke deres salg og markedsføring med webshop, brug af sociale medier mv. Et tredje udbredt område for digitalisering er produkter og ydelser. Netop på disse tre områder har flere virksomheder investeret over 20 % mere end i forrige regnskabsår. En af dem, der har investeret meget, er Ralf Dujardin, direktør for Dansk Brandteknik i Søborg:

”I dette og det foregående år investerer vi massivt i digitalisering. Vi har netop fuldstændig opdateret og professionaliseret alle vores hjemmesider, og vi har udbygget vores intranet. Og i samarbejde med Alexandra Instituttet har vi gennemført et stort digitalt udviklingsprojekt, som nu skal kommercialiseres,” siger han og fortsætter:

”Digitalisering er blevet en integreret del af hverdagen for alle og udvikler sig hele tiden. Og i virksomhederne skal vi være med, fordi vi er nødt til at være der, hvor kunderne søger information. digitaliseringsbølge værdi Samtidig giver digitaliseringen nye muligheder for at skabe løsninger til gavn for kunderne.”

Hos Forlaget Birmar i Kolding har Lars Stig Duehart fået et helt nyt syn på digitalisering og har måttet erkende, at heller ikke forlaget kommer uden om det.

”Så nu går vi faktisk all-in og har besluttet at digitalisere alt, hvad vi overhovedet kan. Vi lægger stadig mere ud på nettet – så papiret forsvinder. Den trykte bog forsvinder også. Og al vores kommunikation er også digital. Vi har virkelig fået øjnene op for mulighederne, og investerer stort i det. Vi vil gerne ud i verden med vores ydelser, og så bliver vi nødt til at være på forkant. I øvrigt er jeg sikker på, at det hele også gavner vores vækst og indtjening.”

Digitalisering skaber vækst

Effekten for virksomheden kan også aflæses i pulsmålingen, som viser, at det nye fokus på digitalisering i høj grad er med til at drive en øget vækst og skabe lønsomhed blandt SMV’erne. Især digitaliseringen af salg og markedsføring er en effektiv vækstmotor, med digitalisering af ydelser eller produkter lige i hælene.

Det betaler sig med andre ord at investere i digitalisering. Pulsmålingen viser, at det er særligt lønsomt at fokusere sine investeringer i digitalisering på kundevendte projekter. Og dermed er der grobund for, at endnu flere SMV’er sætter strøm til deres forretning for at styrke konkurrencekraften og dermed mulighederne for vækst.

Hos en af verdens mest digitaliserede virksomheder, Google, har man også længe slået på, at der er behov for endnu mere fokus på digitalisering i virksomhederne:

”Vi står i en ekstraordinær situation for dansk erhvervsliv, hvor den manglende digitalisering betyder, at 5,6 millioner danskere køber for mere i udenlandske netbutikker end 2,5 milliarder internetbrugere på verdensplan køber for i de danske. Det er derfor, at uddannelse og træning er så vigtigt,” siger Jesper Eiby Christoffersen, Head of Marketing i Google Danmark.

Digitalisering forankret i toppen

Noget tyder på, at SMV’erne har forstået budskaberne – og at de også godt ved, hvordan de bedst får fart i udviklingen. I pulsmålingen peger de især på tre områder som afgørende for at lykkes med digitaliseringsinitiativer. For det første at arbejdet med digitalisering prioriteres af virksomhedens ledelse og beslutningstagere. For det andet at virksomheden har de rette digitale profiler/kompetencer, og for det tredje at ressourcerne er til stede, så digitaliseringsinitiativerne kan prioriteres og gennemføres. Dermed er der næppe nogen tvivl om, at de har ambitioner om at skabe vækst med digitalisering.

Disse konklusioner hænger i øvrigt fint sammen med PwC’s Digital IQ Survey, der viser, at de danske ledelser i høj grad tager ejerskab på strategiarbejdet med digitalisering. Sammenlignet med deres internationale konkurrenter kan de danske virksomheder dog blive endnu dygtigere, når det kommer til at føre digitaliseringsstrategierne ud i livet og måle på effekten af dem.

Svært at låne penge

Erkendelsen af digitaliseringens værdi er således ikke længere det, der bremser væksten i SMV’erne. Alt for mange har dog stadig svært ved at lykkes med at skaffe den nødvendige kapital, og det hindrer alt andet lige vækst på både kort og langt sigt. Det gælder bl.a. Niels Olsen, der er kølemontør med eget el-firma i Risskov:

”Jeg fik nej i banken, da jeg søgte om penge til at starte for mig selv og skabe et lille firma. Der var fuldstændig lukket. I banken lød det, at hvis jeg ikke stillede sikkerhed, var der ingen penge. Helt generelt oplever jeg, at ingen investorer har tiltro til, at der er plads til flere håndværkere. Jeg oplever bestemt ikke en øget udlånslyst i bankerne. Det tror jeg kun, eksportvirksomhederne gør.”

Heller ikke Pernille Hansen, ejerleder af et cateringfirma i Ringsted, fik ja, da hun søgte kapital:

”Jeg havde en god forretning og havde brug for kapital til at komme videre. Men svaret var nej, uanset hvem jeg spurgte. Det var træls, da kunderne jo var der. Men ingen tør låne ud til cafe- og restaurationsbranchen. Den har et dårligt ry og er for usikker, mener investorerne. Og konsekvensen var, at jeg måtte lukke cafeen og køre videre kun med lidt catering.”

Og de to virksomhedsledere er ikke de eneste. Pulsmålingen viser, at næsten fire ud af ti, som har søgt finansiering det seneste år, har fået afslag. En af grundene hertil kan være, at over halvdelen af virksomhederne, ifølge målingen, har svært eller meget svært ved at danne sig et overblik over, hvad der kræves for at lykkes med at få adgang til finansiering. Hvad det er, kan man dog få nogle signaler om fra de virksomheder – seks af ti – som har fået ja til at låne penge. De peger først og fremmest på en klar forretningsstrategi og en gennemtænkt plan for håndtering af risici som afgørende faktorer for et tilsagn. De skal med andre ord sætte sig ind i forventninger fra långivere eller finansieringskilder og målrette deres kapitalansøgninger nøje. Og det vil igen sige, at de skal have helt styr på både strategi, risici og budgetter, så de kan levere en detaljeret og overbevisende business case.

Dette understøttes af Danske Banks topchef, Thomas F. Borgen, som fastslår, at projekterne skal være bæredygtige og fornuftige, men at de tider er forbi, hvor bankerne ikke vil låne penge ud, og at bankernes udlån netop nu er på samme høje niveau som i 2007, hvor der var fuldt blus under dansk økonomi:

”Danske banker har aldrig haft så stor udlånskapacitet som nu. Og vi låner meget gerne penge ud. Det er det, vi lever af. Men vi holder fast i, at projekterne skal være bæredygtige og fornuftige af hensyn til både kundens fremtidige økonomi og vores egen risikotagning,” siger han.

Alternativer til bankerne

Spørger man virksomhederne, hvor de primært får opfyldt deres kapitalbehov, er svaret også entydigt bankerne. Næsten syv af ti SMV’er, der har søgt og opnået finansiering i det forgangne år, har satset på banken, mens realkreditinstituttet tegner sig for 14 procent. Men om noget, har finanskrisen dog vist, hvor vigtigt det er, at virksomheder har adgang til flere forskellige finansieringskilder. Pulsmålingen viser således, at SMV’erne har fået øjnene op for, at der er andre steder at gå hen end banken i jagten på at få opfyldt et kapitalbehov. Først og fremmest i Vækstfonden og IFU eller til Business Angels.

Sammenlagt viser den seneste pulsmåling således, at SMV’er i dag er langt mere opmærksomme på, at de skal forberede sig grundigt for at kvalificere deres lånebehov. Kan de det, tøver finansieringskilderne til gengæld ikke. Omvendt er der altså stadig for mange, der ikke lykkes med at overbevise långiveren om et projekts succes.

Om PwC’s pulsmåling

Knap 400 erhvervsledere har givet deres svar via et online-survey i perioden fra den 6/12 2015 til 15/1 2016.

Erhvervspanelet Puls er et uafhængigt panel, som består af 5.000 erhvervspersoner. Fire til seks gange om året præger de dagsordenen ved at svare på spørgsmål om aktuelle samfundsemner, hvor de fx giver deres bud på, hvad der skal til for at sikre vækst, deres holdning til ny lovgivning eller reformtiltag samt deres syn på udfordringer og muligheder i relation til erhvervslivet.

Kontakt

PwC
Tlf: +45 3945 3945
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube