8 gode råd: Sådan styrker du digitaliseringen i din virksomhed

Efter en årrække hvor banebrydende løsninger og nye produkter har været forankret omkring opstartsvirksomheder, nye sociale medier og apps, er digitalisering for alvor ved at etablere sig i danske ejerledede virksomheder som et væsentligt konkurrenceparameter.

PwC har gennemført en undersøgelse af virksomheders forståelse, anvendelse og udnyttelse af digitalisering. Globalt har mere end 2.000 private virksomhedsledere, der repræsenterer både store og små virksomheder, deltaget. Her giver vi dig de væsentlige konklusioner og anbefalinger.

Erkendelsen af, at digitalisering er relevant og nødvendig for danske ejerledede virksomheder rejser to væsentlige spørgsmål: Hvordan anvender virksomheder digitalisering, og hvordan realiseres gevinsterne?

Hvordan anvendes digitalisering?

PwC’s globale undersøgelse belyser forholdet mellem digitalisering og gevinstrealisering. En væsentlig konklusion er, at mindre virksomheders fokus på digitalisering nu for alvor ændrer sig fra anvendelse af teknologi og understøttelse af interne arbejdsgange til optimering af kunderelationer samt til at øge produktværdien.

Med andre ord er hovedsigtet med virksomhedernes digitalisering ændret fra mest at være centreret om effektivisering af virksomhedens drift til en fokusering på at sikre markedspositionering og derved på at øge omsætning. Dermed ikke sagt, at it-projekter til optimering af den interne drift opgives, men der fokuseres både på en forbedring af bund- og toplinje.

8 principper for succesfuld digitalisering:

 1. Ejerlederen er sponsor for digitaliseringen. Virksomhedens ejerleder skal gå i front. Rollen kan ikke uddelegeres, men skal forankres hos virksomhedsejeren.
 2. Den digitale projektleder er klædt på i forhold til de strategiske mål. Digitalisering kræver, at den ansvarlige driver eller projektleder har indsigt i virksomhedens strategiske retning og i de ambitioner, der skal realiseres.
 3. Virksomhedens mål og digitaliseringsplan er kommunikeret. Digitalisering kræver ofte forandringer, hvorfor klarhed mellem forretningsmæssige og digitale mål skal være klare og godt kommunikeret.
 4. Find nye idéer uden for virksomheden. Investér tid i at opsøge og analysere idéer, løsninger og koncepter. Lad dig inspirere af andre produkter, brancher og konkurrenter.
 5. Digitale investeringer skal give forretningsmæssige fordele. Skab sammenhæng mellem digitale investeringer og forretningsmæssige mål og synliggør gevinster i form af øget omsætning og øget værdi for kunderne.
 6. Udnyt data fra hele virksomheden til at drive værdiforøgelse. Digitalisering er mere end marketing og websites. Anvend og udnyt data fra hele værdikæden som grundlag for mulige digitale løsninger.
 7. Planlæg en indsats for cybersikkerhed. Kortlæg virksomhedens modenhed for it-kriminalitet og datasikkerhed og udarbejd om nødvendigt en plan, der kan styrke jeres position.
 8. Udarbejd en digitaliseringsplan for 1 år ad gangen. Digitale opgaver og indsatser skal samles i en enkelt plan, som forankrer ansvar, mål og resultater det første år.

Hvordan realiseres digitalisering?

I PwC hjælper vi fx med at vurdere virksomheders digitale modenhed. Ved fastlæggelse af digital modenhed er følgende spørgsmål relevante at besvare:

 • Hvad er vores nuværende anvendelse og kapacitet for digitale løsninger?
 • Hvilke ambitioner og muligheder findes der hos ejerlederen, hos kunder eller samarbejdspartnere?
 • Hvilke konkurrencemæssige trusler og muligheder er i spil?
 • Hvilke midler har vi til rådighed, internt som eksternt?
 • Hvilke forretningsprocesser skal tilpasses?

Vi ser mange forskellige veje til at komme i gang med digitalisering af virksomheden, og vi har sammensat de væsentlige principper, som kendetegner succesfulde virksomheders arbejde med digitalisering.

Kontakt

Esben Toft
Partner, Consulting, Digital Transformation
Tlf: +45 3945 3450
Email

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube