Fire meninger om vejen til øget konkurrencekraft og produktivitet

Bjarne Corydon:

Fhv. finansminister (S)

Vi må tale for det tavse flertal

Fhv. finansminister Bjarne Corydon (S) mener, at produktivitet skal højt op på den politiske dagsorden hvert eneste år. Øget produktivitet er nemlig en forudsætning for at opnå de mål, vi har for samfundet.

”Når vi diskuterer produktivitet, har vi det problem, at store grupper i samfundet har fordele af tingenes tilstand, mens de gevinster, der er ved øget produktivitet, typisk fordeler sig på hele befolkningen. De første er ofte meget højtråbende og får medvind i medierne. Vi, der argumenterer for produktivitetsfremmende tiltag, må ofte tale for det tavse flertal, der ønsker orden i økonomien og velfungerende private og offentlige arbejdspladser. At tale for det tavse flertal kræver stærkt politisk lederskab,” siger Bjarne Corydon, der i SR-regeringen var ansvarlig for opfølgningen på Produktivitetskommissionens rapport og så rapporten som nyttig i bestræbelserne på at realisere SR-regeringen vækstmål.

Bjarne Corydon tilføjer, at det spændende i de kommende år bliver, om der også er en opinion, der vil holde den nuværende regering op på, om dens politik bidrager til øget produktivitet:

”Man kan godt køre en grønthøster på to procent hen over de offentlige udgifter i en finanslov, men det afgørende er jo, om de penge, man sparer, bliver brugt på tiltag, der fremmer produktiviteten, eller om de for eksempel går til at genåbne skattehuller, som tidligere er blevet lukket.”

Jacob Jensen:

Finansordfører (V)

Vi har store planer om lettelser

At pengene i den offentlige sektor ikke altid bruges lige produktivt, er baggrunden for, at regeringen i sin finanslov gerne vil have gennemført flere forslag, som skal afhjælpe udfordringerne. Det siger Venstres finansordfører, Jacob Jensen, og nævner eksempler som gensidighedsaftaler, fjernelse af barrierer for konkurrence på opgaver i det offentlige, loft over ydelser og sænkning af skatten på arbejdsindkomst.

Han er også klar over, at den private sektor efterlyser initiativer fra regeringen, der kan hjælpe dem med at skabe øget produktivitet. Ikke mindst på skatteområdet og ift. reguleringer.

”Dem har vi allerede lagt op til at levere på. I vores regeringsprogram hedder det blandt andet, at vi vil søge opbakning til at lette administrative byrder for tre milliarder kroner inden 2020, gennemføre standard EU-implementering frem for at overimplementere, samt at vi vil søge flertal for en ambitiøs skattesænkning både i forhold til skatten på arbejde og til gavn for erhvervslivet i øvrigt,” siger han.

Johannes Andersen:

Samfundsforsker, Aalborg Universitet

Kommissioner får effekt på sigt

Lektor i samfundsøkonomi og politik ved Aalborg Universitet Johannes Andersen, der har beskæftiget sig indgående med politiske påvirkningsprocesser, mener, at Produktivitetskommissionen hører til blandt de tungere kommissioner og udvalg, hvis indsats både på kort og langt sigt kan få politisk gennemslagskraft.

”Ved at iværksætte nogle af kommissionens mindre tiltag viser man, at man tager kommissionen alvorligt. Derved styrkes troværdigheden af kommissionens øvrige forslag på sigt,” siger han.

Johannes Andersen peger også på, at økonomorienterede kommissioner, der lige som Produktivitetskommissionen anbefaler at flytte skat på indkomst over på fast ejendom, nok på den korte bane taler for døve øren. Men deres anbefalinger har alligevel en effekt.

Han sammenligner det med nu fhv. statsminister Anders Fogh Rasmussens årelange indsats for at få sat det høje skattetryk på den politiske dagsorden.

”Anders Fogh Rasmussen argumenterede i flere årtier for skattelettelser og skrev bøger om det. Han endte med at foreslå et skattestop. Det var mere politisk spiseligt. Men hans indsats har medvirket til, at de fleste danskere i dag synes, at de betaler tilstrækkeligt i skat. Og derfor er det nu på dagsordenen at nedsætte skatten snarere end at øge den.”

Henriette Søltoft:

Branchedirektør, DI

Virksomhederne gør selv en masse

Mens politikerne er optaget af at realisere stadig flere af de mange gode idéer til, hvordan Danmark kommer ud af det produktivitetsmæssige dødvande, har virksomhederne allerede i længere tid været optaget af at yde deres bidrag til fremskridtet. Arbejdet hermed blev sat i gang af DI i januar sidste år med en ambitiøs indsats, hvor man søsatte en række initiativer og aktiviteter, som i alle hjørner af dansk erhvervsliv skulle rette fokus på øget produktivitet. Indsatsen sluttede i sommer. Og ifølge branchedirektør Henriette Søltoft har den allerede båret frugt.

”Det lykkedes os at skabe et meget stort engagement omkring vores anbefalinger. Og især er jeg glad for at konstatere, at det arbejde, som virksomhederne har sat i gang, rent faktisk har flyttet noget. Men man skal også huske, at en øget produktivitet kræver et langt, sejt træk. Det er noget, man aldrig bliver færdig med at arbejde for,” siger hun.

Henriette Søltoft er også tilfreds med, at politikerne allerede fra starten sidste år tog anbefalingerne fra både Produktivitetskommissionen og DI’s produktivitetspanel til sig, om end der stadig er rigtig meget at komme efter.

PwC’s erhvervspanel Puls

Tilmeld dig PwC’s erhvervspanel Puls. Så kan du også kan være med til at præge debatten.

www.pwc.dk/puls

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube