De større perspektiver

Danske virksomheder kæmper i dag på et globalt marked og i en konkurrencesituation, hvor det er bydende nødvendigt at være agil, relevant og hurtigt kunne gå fra beslutning til eksekvering. Det er et marked, hvor ingen kan læne sig tilbage og forvente at overleve.

Det er derfor også helt centralt, at de danske virksomheder får de bedste forudsætninger for succes. Det er nemlig ikke alene CXO’ernes og bestyrelsernes ansvar at sikre virksomhedens konkurrencekraft og vækstskabelse. Det er også et samfundsmæssigt ansvar, at de klarer sig godt, og ikke mindst at hele eller dele af deres aktiviteter forbliver i Danmark. Erhvervslivets vækst betyder udvikling, velstand og jobskabelse, og det er derfor i vores alles interesse at sikre et konkurrencedygtigt og produktivt Danmark. Det handler ikke kun om at overleve i morgen, men om at træffe de valg og beslutninger som rummer større og langsigtede perspektiver. Dem, der rækker længere end morgendagens avis og den næste valgperiode, for vi skal politisk turde at være ambitiøse på dansk erhvervslivs vegne.

Derfor dedikerer vi denne udgave af CXO Magasinet til at stille skarpt på netop produktivitet og konkurrencekraft både i virksomhederne og i hele Danmark. I relation til virksomhederne er det vores erfaring, at fem faktorer er afgørende – produktivitet, vækst, investeringer, innovation og arbejdskraft – og det har vi bedt fem førende CXO’s om at sætte ord og konkrete erfaringer på.

Politisk er der gjort en del allerede; det lægger vi frem med en status på Produktivitetskommissionens 25 hovedanbefalinger, og vi lægger samtidig op til, at der kan og skal gøres mere. Det gælder i særdeleshed i forhold til regulering, hvor 7 ud af 10 erhvervsfolk i PwC’s uafhængige erhvervspanel mener, at Danmark er mere reguleret end andre lande, og 6 ud af 10 peger på, at det hæmmer Danmarks konkurrencekraft. De regler, som erhvervspanelet især fremhæver som hæmmende for konkurrencekraften, er reglerne for personskatter og indberetninger, og det er derfor oplagt, at der bliver taget fat på at løse de problemer.

Vi vover også at se ud og frem – både til 2020 og til 2050. For ét er, hvor væksten findes nu, noget andet hvor den findes i fremtiden. Dette skal vi både som land og som virksomhedsledere være forberedt på for at få vores andel af den globale vækst.

En meget stor tak til alle de erhvervsledere, ministre, politikere, forskere og virksomheder, som har bidraget og stillet op til interview og givet os et værdifuldt indblik i deres overvejelser, beslutninger og løsninger. Det er vi i PwC dybt taknemmelige for. Inspirationen er hermed givet videre.

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, PwC

Kontakt

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør, PwC
E-mail

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube