CPH gør klar til næste runde vækst

Visionen om at blive gateway nummer 1 til Nordeuropa har fået mere luft under vingerne, efter at Københavns Lufthavne, CPH, er nået succesfuldt i mål med en treårig strategiplan. Forude venter flere store investeringer, mens passagererne i stigende grad sætter sig på fly til Danmark. CXO Magasinet har talt med Thomas Woldbye, CEO, CPH.

Når man siger lufthavn og vækst, tænker de fleste kun på et øget antal passagerer. Men i Thomas Woldbyes optik er passagervækst blot en enkelt motor i det store maskinrum, knudepunktet. For hertil hører også shoppingcenter, hotel, parkering m.m. Og derfor er spørgsmålet om vækst i realiteten langt bredere end antal passagerer.

”Jeg ser ikke på lufthavnen alene som et stykke infrastruktur, men som en stor virksomhed, bestående af mange mindre. Jeg har foran mig en total virksomhed, som skal vokse, skabe omsætning, fortjeneste, investere osv. Det vil sige, at min opgave er at optimere på det hele. Der er ikke noget, der er vigtigere end andet – sådan som man tidligere havde en tendens til at mene. De er lige vigtige. Og den ene del kan ikke leve uden den anden,” siger Thomas Woldbye.

Da han kom til som topchef i Københavns Lufthavne for fem år siden, bidrog luftfarten – den aeronautiske del – med 50 pct. af indtjeningen og alt det andet med de øvrige 50 pct. I dag er fordelingen 25/75 pct. til henholdsvis den aeronautiske og den ikke-aeronautiske del. Og Thomas Woldbye vil ikke blive overrasket, hvis forskellen bliver endnu større fremover.

Til gengæld går 80 pct. af investeringerne i virksomheden til lufthavnen. Dvs. at der skabes et stort cashflow i den ikke-aeronautiske del, som investeres i den del, der giver det laveste afkast.

”Heraf fremgår det tydeligt, at vi aldrig ville kunne drive den lufthavn, vi har i dag, hvis ikke vi havde alt det non-aeronautiske. For så ville lufthavnen være meget dyrere for luftfartsselskaberne at bruge,” siger han.

Noget af det, der har drevet udviklingen i denne retning, er, at direktøren ved sin tiltræden proklamerede, at alt fra nu af er kommercielt. Der er ikke en lufthavn plus det kommercielle. Det hele er kommercielt, understregede han. Og dermed fik han skabt et mindset i hele medarbejderskaren, hvor alle i dag har den kommercielle tankegang, at CPH – som Københavns Lufthavne kaldes i daglig tale – er til for at tiltrække flere kunder i alle segmenter. Det vil sige luftfartsselskaber og passagerer – ikke kun passagerer.

Tre former for vækst

Den enkeltfaktor, der primært skaber vokseværk i CPH, er dog stadig antallet af passagerer. På verdensplan estimeres det samlet set, at væksten vil ligge på tre-seks pct. flere rejsende om året de næste mange år. Udfordringen for CPH er imidlertid, hvor stor en andel af de mange nye passagerer man kan få trukket til Danmark.

”Der er tre måder at skabe vækst på her: ved at få flere til at rejse ud, flere til at rejse ind eller flere til at foretage transfer. Det første kan vi ikke påvirke så meget, fordi danskerne og svenskerne i forvejen rejser meget. Men vi samarbejder tæt med det politiske niveau både i Sverige og Danmark om det mål, at mange flere – ikke mindst med hurtigtog – skal have en let og hurtig adgang til lufthavnen og nyde godt af tilgængeligheden til den globale økonomi. På kort sigt skal vi primært vokse på de to andre områder, mere inbound og mere transfer. Og her er en enorm konkurrence, foruden at det er cykliske størrelser, som vanskeligt lader sig styre entydigt,” siger Thomas Woldbye.

Udfordringerne møder man i CPH ved at bruge kræfterne på især to felter. Det ene er at få luftfartsselskaber til at åbne ruter til København frem for til fx Stockholm, Amsterdam eller Zürich. Derfor skal lufthavnens priser være konkurrencedygtige, og man skal være bedre og mere effektive end konkurrenterne, fx til at vende fly hurtigt. Det andet er at medvirke til at gøre hovedstaden og resten af Danmark til et sted, som selskaberne har lyst til at flyve deres passagerer hen til – hvilket handler om at have et marked i vækst.

Nøgleord for CPH

 • At drive den lufthavn, vi har, forudsætter succes med shoppingcenter, hotel, parkering m.v.
 • CPH er i mål med seneste vækstplan og er nu klar til at lancere en ny strategi i version 2.0.
 • Det er vigtigt, at alle forstår, at det at skabe vækst og udbygning i CPH kræver opbakning fra det omgivende samfund.

Hvis København ikke er en tiltrækkende (turist)by, og Danmark et attraktivt land, så kommer lufthavnen ikke til at vokse, lige meget hvor mange ruter vi får. Så ligesom vi er opmærksomme på vores rolle i samfundet, skal alle udenfor også forstå, at vi har brug for opbakning til at vokse til fælles bedste.

Thomas Woldbye, CEO, CPH

Thomas Woldbye:

Tre initiativer, der kan forbedre Danmarks konkurrenceevne

 • Sænke personskatterne, så vi kan få et omkostningsniveau, som folk kan forstå, og som kan tiltrække arbejdskraft og investorer udefra.
 • Uddanne til de brancher, hvor efterspørgslen er. Fx stiger behovet for viden om software. Og dér skal vi kunne levere, hvad der skal til.
 • Markedsføre Danmark bedre i udlandet. Indsatsen skal effektiviseres og ske på tværs af kommuner og turistorganisationer, så vi ikke splitter den for meget op. Vi er et lille land og skal se det som en helhed.

Expanding CPH.

 • Målet er, at antallet af passagerer skal vokse fra de nuværende 25 mio. om året til 40 mio. over de næste et til to årtier.
 • Tanken er, at jo mere tilgængelig verden er for danske virksomheder, og jo flere flyruter, turister og forretningsfolk lufthavnen kan tiltrække, des mere vækst og des flere arbejdspladser vil der blive skabt i hele landet.
 • Lykkes planen, vil der blive skabt og fastholdt 84.000 jobs i Danmark: 40.000 i hovedstaden og 44.000 i Jylland, på Fyn og Sjælland.
 • Ambitionen er at styrke væksten og sammenhængskraften i hele Danmark.
 • Lykkes planen ikke, vil væksten og de 84.000 job i stedet flyve til fx Amsterdam, Frankfurt eller München.

Én virksomhed og én plan

Bag den vækst, som CPH har oplevet de senere år, ligger en intensiv og samlet indsats for at tune og geare hele produktet – lufthavnen plus alt det andet. Succesen hermed er resultatet af den treårige strategiplan, som Thomas Woldbye præsenterede i 2012 med udgangspunkt i mantraet om én virksomhed, én plan. Planen blev døbt World Class Hubstrategien og gik ud på tre ting: at øge konkurrenceevnen, at skabe effektive operationer og at skabe unikke kundeoplevelser. Planen krævede indsatser på ni områder og rummede i alt 500 konkrete initiativer, som der skulle eksekveres på for at få succes.

”Vi har selvfølgelig justeret undervejs, da verden jo forandrer sig. Men faktisk er vi i mål med det meste og har en plan for resten, og er derfor også klar til inden længe at lancere version 2.0 af strategien,” fortæller topchefen.

Noget af det, der er lykkedes rigtigt godt, er procesforbedringer og anvendelse af ny teknologi i check-in/bagdrop og i sikkerhedskontrollen. Her er effektiviteten over de seneste fem år forøget med op til 40 pct., samtidig med at passagertilfredsheden er forøget.

En anden succesfuld indsats har resulteret i, at der er kommet nye store kunder til, bl.a. Ryanair og Beijing Capital Airlines, og at alverdens flyselskaber på verdens førende luftfartskonference, World Routes i Durban, for anden gang på tre år netop har kåret Københavns Lufthavne som verdens bedste lufthavn til ruteudvikling. Endnu en pris dokumenterer endnu en succes – nemlig prisen som Europas mest og verdens næstmest effektive lufthavn. Prisen som Europas mest effektive er i øvrigt den fjerde i træk. Og så fremhæver Thomas Woldbye også de vellykkede bestræbelser på at reducere luftfartsselskabernes totale omkostninger. De er bl.a. faldet i kraft af indførelse af automatic bag drop og boarding og ved at fjerne barrierer for effektiv handling samt gøre standpladserne topeffektive, så selskaberne kan vende flyene hurtigere. Også automatisk grænsekontrol via scanning af pas er på vej i 2016.

Afhængig af opbakning

Den helt store udfordring for CPH i dag er at skabe ny vækst, samtidig med at man forfølger målene om at være i den billigste og for kunderne mest effektive tredjedel, målt ift. sammenlignelige store lufthavne i Europa, og blandt de bedste 20 pct. ift. serviceniveau. Dér befinder man sig nu, og dér vil man vedblive at være. For at lykkes med det er det dog en helt afgørende forudsætning for vækst, at omgivelserne er med på vilkårene. For lufthavnens særlige situation er, at man ikke skaber væksten alene. Den er nemlig dybt afhængig af, om Danmark er et land, som folk har lyst til eller behov for at rejse til. Derfor barslede Thomas Woldbye og co. i januar sidste år med planen Expanding CPH. Den rummer muligheden for at realisere den lufthavn, som brugerne og kunderne ønsker sig, og det kræver et langt sejt træk, fordi den kun kan blive til noget ved, at alle parter – Trafikstyrelsen, Miljøstyrelsen, kommuner, regioner, politi, told, fagforeninger, Visit Denmark, Wonderful Copenhagen osv. – forstår at gøre Danmark attraktiv som destination og i øvrigt trækker på samme hammel i den henseende.

”Hvis København ikke er en tiltrækkende (turist)by, og Danmark et attraktivt land, så kommer lufthavnen ikke til at vokse, lige meget hvor mange ruter vi får. Så ligesom vi er opmærksomme på vores rolle i samfundet, skal alle udenfor også forstå, at vi har brug for opbakning til at vokse til fælles bedste,”siger Thomas Woldbye og understreger dermed, at vækst i lufthavnen skaber vækst i hele Danmark.

Vækst

 • 9 % gennemsnitlig omsætningsvækst. Det har C20-selskaberne oplevet i 1. halvår 2015 i forhold til samme periode sidste år.
 • Kilde: PwC’s C20 By Numbers
 • G7 landene er ca. 80 % større end E7 landene baseret på den samlede BNP i markedets valutakurs.
 • Kilde: The World in 2050, PwC
 • Fremadrettet tyder det på, at BNP i E7 landene vil være ca. dobbelt så høj som for G7 landene i år 2050 og mere end 50 % højere målt i markedets valutakurs.
 • Kilde: The World in 2050, PwC

The World in 2050

Læs mere om PwC’s forventninger til verdensøkonomien i 2050.

Download analysen her

Følg PwC

LinkedIn
Twitter
Facebook
Youtube