Virksomhederne oplever benspænd i et optimistisk marked

Flere indikatorer tyder på, at 2015 bliver året, hvor flere vækstkurver igen kommer til at pege i den rigtige retning. Forbrugertilliden er høj, Nationalbanken har for nyligt opjusteret skønnet for væksten i dansk økonomi, og de seneste jobtal fra USA viser også positive takter. Årets omfattende undersøgelser fra PwC, CEO Survey og CXO Survey, afspejler også helt overordnet optimistiske vækstforventninger til egen virksomhed både globalt og i Danmark. Hele 92 pct. af CXO’erne i Danmark forventer vækst i deres omsætning i det kommende år, og ser vi på styrken af væksten, er det flotte 37 pct., der forventer en vækst på over 10 pct. Det er betragtelige tal. Samtidig kan vi eksempelvis se, at over halvdelen af CXO’erne udelukkende ser muligheder i det aktuelle marked, mens kun 5 pct. udelukkende ser trusler i et marked, der kræver en stadig højere grad af agilitet, fremsynethed og innovation.

Det er dog ikke alle tendenser, CEO’erne og CXO’erne er optimistiske omkring. ”Ændringer i brancheregulering og lovgivning” oplever de som den næststørste trussel kun overgået af ”Ændringer i nye traditionelle og utraditionelle konkurrenter”. Og ikke mindst ”Overregulering” ryger ind helt i toppen over CEO’ernes bekymringer både globalt og i Danmark og i både CEO Survey og CXO Survey. Et så klart signal bør give anledning til refleksion.

At regulering også er et forhold, som optager bestyrelserne, vidner denne udgivelse om. Ikke mindst i spørgsmålet om aktivt ejerskab, hvor EU lægger op til, at det aktive ejerskab skal formaliseres. Ingen tvivl om, at et aktivt ejerskab kan være værdiskabende, men det er vores holdning, at den danske model, hvor aktionærerne vælger en bestyrelse, som de uddelegerer deres interesser til, har vist sig at være yderst velfungerende. Aktionærerne kan så afsætte bestyrelsen, hvis de ikke er tilfredse, eller de kan indvælge kompetencer, som de finder i højere grad kan varetage virksomhedens interesser. Derudover skal man undgå at generalisere om ”aktionærer” og ”aktivt ejerskab” i såkaldt ”one size fits all”-lovgivning, da det jo i praksis dækker alt lige fra familieejede selskaber til børsnoterede eller fondsejede selskaber. Her kan behovet være meget forskelligt, og aktivt ejerskab være mere eller mindre relevant og andre steder decideret skadeligt.

Regulering som er unødvendig, fordi den hverken skaber værdi, øger gennemsigtigheden eller kvaliteten bør i videst muligt omfang reduceres. Det gælder både i relation til omfanget af regulering og den hyppighed, hvormed ny regulering fremkommer. Der er ikke brug for detailstyring og bureaukrati, men for regulering som både er værdiskabende for virksomheden og for samfundet. Tiltag, der eksempelvis sikrer transparens, armslængde, øger professionalismen etc. og løser reelle problemer. I Danmark bør vi derfor være meget opmærksomme på, om vi unødvendigt overimplementerer lovgivning fra EU, og om vi udbreder den til at være gældende for flere virksomheder end nødvendigt. For selvom vækstprognoser og -forventninger er positive, så står Danmark ifølge OECD’s 2030-fremskrivning til få en gennemsnitlig årlig vækst på alene 1,6 pct. Det er den 6. laveste vækst ud af 34 OECD-lande og væsentlig lavere end i fx Sverige (2,6 pct.). Der er således et betydeligt politisk ansvar for at fjerne unødvendige benspænd for de danske virksomheder, så vi også fremover er konkurrencedygtige og har de bedste betingelser for at stimulere vækstskabelsen. Det kommer ikke kun aktionærerne til gode, det sikrer også danske arbejdspladser og bidrager betragteligt til den danske velfærd. Det er et ansvar, som de danske politikere bør tage meget seriøst.

En stor tak til Agnete Raaschou-Nielsen, Michael Pram Rasmussen, Henrik Poulsen, Göran Ando og Ole Andersen for at have stillet op til interview om bestyrelsens agenda 2015. Deres indsigt og inspiration til bestyrelsesarbejdet er hermed givet videre.

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør, PwC

Del på:

Kontakt Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør, PwC

Tlf: 3945 3232
E-mail