Corporate governance: Øget aktivt ejerskab

Årene med global finanskrise har skærpet offentlighedens og ejernes fokus på bestyrelser. EU stiller krav. Danske lovgivere følger trop. Og en markant tendens i tiden er aktivt ejerskab, hvor investorer og aktionærer stiller spørgsmål og giver udtryk for holdninger til virksomhedernes produkter og måden at drive forretning på – med det formål at beskytte og øge afkastet af egne investeringer.

Særligt de større aktionærer har et ansvar for at medvirke til et selskabs værdiskabelse ved at udøve aktivt ejerskab og deltage i dialog med selskabets ledelse. Tilsvarende må selskabet lytte til aktionærernes tilkendegivelser og forholde sig hertil. Det væsentlige er en forståelse for ordentlighed og gensidig respekt mellem den enkelte aktionær og selskabet som helhed.

Endnu et udtryk for øget aktivt ejerskab findes i anbefalingerne for god selskabsledelse – corporate governance – som også tager til i omfang og bliver et emne, som bestyrelserne i stigende grad skal forholde sig til. De første anbefalinger blev offentliggjort i 2001 og fastlægges af Komitéen for god Selskabsledelse. De skal være med til at sikre tillid til de børsnoterede danske selskaber og tiltrække investorer.

Fakta om aktivt ejerskab

  • Aktivt ejerskab betegner de tiltag, som både selskaber og aktionærer tager for at skabe et endnu tættere samarbejde med det formål at øge værdiskabelsen i selskabet til gavn for aktionærerne.
  • Aktivt ejerskab handler om holdninger og åbenhed herom, og dermed om den dialog, der er mellem aktionærer og selskab, når værdiskabelsen skal øges.
  • Aktivt ejerskab kan betragtes fra henholdsvis aktionærernes og selskabets side. Set fra selskabets side handler det om at skabe gode rammer for at få en relevant dialog med aktionærerne, der går videre end opfyldelse af lovgivningens minimumskrav. For aktionærerne handler aktivt ejerskab om, at aktionæren gør mere end blot at stemme på selskabets generalforsamling.

Kilde: Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015, PwC

Del på:

Kontakt PwC for at høre mere om, hvordan vi sammen kan udvikle dit bestyrelsesarbejde

Tlf: 3945 3945
E-mail