Bestyrelsens agenda: Fremsynet fokus i bestyrelserne

Syv ”magre” år er afløst af fornyet optimisme og vækst. Det ændrer også dagsordenen i bestyrelseslokalerne, hvor fokus nu i allerhøjeste grad (96 %) er på strategi, innovation og forretningsudvikling. Det fremgår af PwC’s Board Survey 2015.

Bestyrelsens fokus ligger dermed helt i tråd med CEO’ens og CXO’ens agenda for 2015, ifølge PwC’s Global CEO Survey 2015 og CXO Survey 2015.

Bestyrelsernes fokus på strategi, innovation og forretningsudvikling skal sikre vækst i et marked, hvor det er helt afgørende at være fremsynet og nytænkende.

Af samme grund rykker fokus særligt på innovation helt i top og med klar forankring i virksomhedernes overordnede forretningsstrategi. Og mange har fået øjnene op for, at teknologi ikke alene skal indgå i at udvikle nye produkter og services, men også kan skabe helt nye forretningsmodeller.

Selv om meget tyder på, at den økonomiske krise er ved at være lagt bag os, viser PwC’s undersøgelse, at risikostyring stadig scorer højt, når man spørger, hvad der er på agendaen for bestyrelsen i 2015.

At risikostyring stadig ligger så højt på dagsordenen, tyder på en ny bevidsthed særligt i de store virksomheder i forhold til at bevare et opdateret risikobillede, som kan medvirke til dels at minimere de trusler mod virksomheden, som man ikke kan ændre på, dels at holde fokus på, hvor man bør udvikle virksomheden.

Eksempelvis kan den teknologiske udvikling ses som en trussel imod virksomheden, igennem cybercrime, hastige forandringer i konkurrencebilledet etc. På den anden side kan teknologien samtidig være med til at skabe helt nye og effektive forretningsmodeller.

En ting er imidlertid, hvad der er behov for, at bestyrelsen har på agendaen. En anden er, i hvor høj grad kompetencerne er til stede til at håndtere dette. Og det er de som hovedregel, viser PwC’s undersøgelse. Særligt i forhold til samarbejdet med direktionen svarer to tredjedele, at kompetencerne i høj grad er til stede. Og næsten lige så mange mener, at de rette kompetencer i forhold til strategi, innovation og forretningsudvikling er til stede.

Del på:

Kontakt PwC for at høre mere om, hvordan vi sammen kan udvikle dit bestyrelsesarbejde

Tlf: 3945 3945
E-mail

PwC’s Board Survey 2015

Den nye danske bestyrelsesundersøgelse, PwC’s Board Survey 2015, er gennemført via online interviews fra marts til april 2015 og sætter spot på bestyrelsens fokusområder, samarbejde med direktionen og forventninger til CEO’en. 121 har besvaret undersøgelsen, hvoraf 51 % er bestyrelsesformænd og 49 % er bestyrelsesmedlemmer.