På sporet af en game changer

Danske Ambu, der producerer hospitalsudstyr, har skabt en revolution i branchen ved at udvikle avanceret engangsudstyr i høj kvalitet. Med CEO Lars Marcher i spidsen er virksomheden blevet global. Fokus er på vækst gennem innovation og ny teknologi.

Det er ikke tit, at man møder en virksomhed, der revolutionerer sin egen branche. Og især ikke, når der er tale om en virksomhed med 78 år på bagen. Men noget tyder på, at Ambu er godt på vej til at skabe en revolution i sin egen niche. Selskabet producerer udstyr til overvågning og diagnosticering af patienter på operationsstuer over hele verden. Det delvist familieejede selskab har gennemgået en imponerende vækstudvikling siden 2008, hvor den nuværende CEO, Lars Marcher, tiltrådte. En udvikling, som vækker opsigt i branchen.

Ambu og Lars Marcher tilstræber en strategi og en klippefast tro på, at man, ved at satse benhårdt på innovation og ny teknologi, kan skabe global vækst.

“Det er så nemt at sige, at vi skal være innovative. Og det er vel også nærmest en kliché, men for mig er innovation et spørgsmål om, at man som virksomhed selv er med til at revolutionere sin egen branche. Pointen er, at hvis du vil lave banebrydende innovation, så skal du være vedholdende, fokuseret og engageret. Innovationsarbejdet skal være forankret i ledelsen. Man skal ganske enkelt ville det. Også når det er vanskeligt, og når man kommer i tvivl. Og du skal som ledelse sætte nogle klare mål for, hvad du vil opnå med innovationen,” siger CEO Lars Marcher, Ambu.

For lille til at klare sig

I 2008 er Ambu en virksomhed, der bliver opfattet som for lille til at klare sig i sin niche for produktion af medico-teknisk udstyr til hospitalssektoren. Ambu er på det tidspunkt en mindre, regional europæisk spiller, og man har behov for en ambitiøs vækststrategi, der kan gøre virksomheden til en betydningsfuld global aktør. Da den daværende direktør går på pension, søger bestyrelsen en ny leder, der kan påtage sig udfordringen. Valget falder på Lars Marcher, der året efter præsenterer strategien ’GPS Four’ for offentligheden. Målet er et markant løft i omsætningen fra de daværende 850 millioner kroner, bedre indtjening og en klart mere global profil. Midlet er blandt andet innovation. I dag omsætter selskabet for knap 1,6 milliarder kroner, og 44 procent af produkterne afsættes i USA, 44 procent i Europa og 12 procent i Asien og Sydamerika. Indtjeningen er løftet markant til 151 millioner kroner.

“Vores konkurrenter var i krise tilbage i 2008, og det forsøgte vi at udnytte ved at tænke offensivt. Vi udarbejdede en ambitiøs strategi om, at vi skulle fordoble virksomhedens omsætning og øge indtjeningen. Vi skulle være en global spiller. Og det lykkedes heldigvis,” siger Lars Marcher.

Ambu er i dag en global spiller, der vokser kraftigt og øger indtjeningen. Innovationen er forankret i ledelsen, hvilket selskabet satte en tyk streg under ved at ansætte Måns Barsne i en nyetableret funktion som Executive Vice President – Chief Innovation Officer.

“Formålet med etableringen af denne nye funktion er et ønske om at sætte yderligere skub i udviklingen af nye innovative løsninger til hospitaler og redningstjenester,” lød det dengang i en pressemeddelelse fra selskabet.

På samme måde har Ambu valgt at etablere udviklingscentre tæt på markederne i USA, Kina og Malaysia.

Udvikling af en game changer

En del af det at revolutionere sin egen branche er at lede efter det, Lars Marcher kalder game changers. Et produkt eller en service, der udnytter tendenser i markedet til at skabe en helt unik konkurrencesituation for sin egen virksomhed, mens konkurrenterne efterlades tilbage på perronen.

“Innovation skal føre til kommerciel succes. Det er ikke nok at udvikle lækre produkter; de skal også være relevante for kunderne. Vi har aktivt besluttet, at vi vil udvikle game changers frem for at være passive og afvente udviklingen. Vores filosofi er, at hvis du ikke er i stand til at udvikle game changers, så eksisterer du som virksomhed kun på lånt tid. Om det er tre, fem eller ti år er ikke afgørende. Men du er nødt til at være i stand til at revolutionere dig selv og din branche for at overleve på længere sigt,” siger Lars Marcher.

Udnytter en trend

At sætte sig for at udvikle et produkt, der kan være en game changer, virker næsten for ambitiøst. Men i oktober 2009 sker der noget banebrydende. Ambu sender aScope på gaden. Verdens første engangsvideoskop til hospitalssektoren. Produktet er mindre, mere mobilt og markant billigere end konkurrerende produkter. Og samtidig er det mere hygiejnisk. Markedsprisen på aScope er omkring 300 dollar mod 60.000 dollar for konkurrerende produkter. aScope brager ud på markedet og sælger 40.000 styk i seneste finansår.

“Trenden bevæger sig hurtigere og hurtigere i retning af ekstremt billigt og mobilt engangsudstyr. Ambu var en af de første virksomheder, der så, at engangsudstyr ville vinde frem i hospitalssektoren, og det nyder vi godt af i dag,” siger Lars Marcher.

Virkeligheden har længe været den, at meget af det udstyr, der bliver brugt på hospitaler, er stort, tungt og dyrt, både i indkøb og i vedligehold. Dyrt udstyr skal holde i mange år, og det skal bruges tusindvis af gange på tusindvis af patienter. Det skal derfor vedligeholdes, hvilket betyder, at der er en hygiejnerisiko og deraf følgende omfattende rengøringsproces efter hver operation.

Passionerede medarbejdere

Projekt aScope var ellers tæt på slet ikke at blive til noget, blandt andet fordi der ikke fandtes billige kameraer af god nok kvalitet, men Lars Marchers erfaring fra ledende stillinger i danske og internationale teknologibrancher, herunder Apple Computer Australia, Terma i Danmark og Dataram i USA, fortalte ham, at den teknologiske udvikling ville hjælpe Ambu og ingeniørerne med at løse opgaven. Og han fik ret. Kvalitetskameraer faldt, som al teknologi, hurtigt ned i et prisleje, hvor projektet blev realistisk.

“Vi har været i stand til at opnå de resultater, vi har nået, fordi vi har en stærk ekspertviden, en innovativ kultur og en passion omkring det, vi gør. Og så har vi stået fast på det, vi tror på. Det har samtidig været vigtigt for os som ledelse at agere med stor integritet, fordi alle kan lave strategier; det svære er at udføre dem. Især hvis der skal tages nogle svære beslutninger. Her handler det om at være benhård og bare eksekvere,” siger Lars Marcher.

Mod nye højder

Han og Ambu har nu taget hul på næste strategiproces under titlen ’Climbing New Heights’. Strategien spiller bevidst på at skabe et billede af, at virksomheden og medarbejderne skal bestige en række bjerge for at nå målet. Virksomheden har nogle symbolske bjerge, der skal bestiges, blandt andet omsætningen, der skal løftes op over to milliarder kroner; den globale markedsandel skal øges, og EBIT-margin skal op over 17 procent. Konkret har medarbejderne tilsvarende bjerge, der skal bestiges som en del af deres personlige målsætninger.

“Som en helt særlig del af strategien skal alle ledere vælge et helt konkret bjerg, som de skal bestige inden 2017. Jeg skal eksempelvis bestige et bjerg i Dolomitterne sammen med de italienske medarbejdere her til foråret,” slutter Lars Marcher.

Del på:

Kontakt PwC

Tlf: 3945 3945
E-mail

Hvis du ikke er i stand til at udvikle game changers, så eksisterer du som virksomhed kun på lånt tid […] du er nødt til at være i stand til at revolutionere dig selv og din branche for at overleve på længere sigt.Lars Marcher
CEO, Ambu

Climbing New Heights

I oktober 2013 lancerede Ambu en ny fireårig strategi: Climbing New Heights.

Målet er, at omsætningen i 2017 ligger i niveauet to milliarder kroner med en organisk vækst over markedsvæksten.

Ambu fortsætter med at øge den globale markedsandel.

Med selskabets nuværende produktportefølje, kommende produktlanceringer samt udnyttelse af stordriftsfordele vil Ambu øge EBIT-margin til niveauet 17 til 18 procent i 2017.

Sidst, men ikke mindst, vil et fortsat stærkt cash flow og lav gæld gøre det muligt for Ambu at overveje yderligere akkvisitioner, der kan bidrage med synergier til den globale forretning og dermed styrke virksomhedens konkurrencemæssige position.

Udvikling siden 2008

Ambu har siden regnskabsåret 2008/2009 øget omsætningen med 81 procent til knap 1,6 milliarder kroner. Målet er at nå 2,0 milliarder kroner i 2017.

Indtjeningen er steget fra 56 millioner kroner til 151 millioner kroner. Indtjeningsgraden ligger stabilt på 12,5 procent.

Antallet af ansatte er steget fra 1.608 medarbejdere til 2.333.

Egenkapitalen er vokset med 78 procent fra 480 millioner kroner til 854 millioner kroner.

Aktiekursen er steget fra 110 kroner pr. aktie til 425 kroner pr. aktie ved aflægning af seneste årsregnskab i november 2014 og sidenhen steget til 548 kroner, før aktien blev splittet i forholdet 1:4.

44 procent af omsætningen kommer fra salg i Europa, 44 procent fra USA og 12 procent fra Asien og Sydamerika.