Intet vækstinstrument er tabu

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R) er langt hen ad vejen på linje med de danske topledere i udpegningen af fremtidens udfordringer, og han understreger, at Danmark langtfra er færdig med reformerne. Samtidig fremhæver han det fælles ansvar for et attraktivt samfund.

Dansk økonomi har det godt, men udfordringen med at skabe et fremtidssikret grundlag for vækst og velstand består, og vi er langtfra færdige med at reformere. Sådan lyder hovedbudskabet fra økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R) til toplederne i de danske virksomheder. Et budskab, der bygger på lige dele erkendelse af de udfordringer, som debatteres på direktionsgange og i bestyrelseslokaler, samt en henvisning til nødvendigheden af offentligt forbrug og fælles ansvar. Men først og fremmest understreger ministeren over for toplederne, at dansk økonomi rent faktisk fungerer. En pointe han gerne gentager for læserne af CXO Magasinet:

”Regeringen har formået at gennemføre en række vigtige reformer – vel at mærke med bred politisk opbakning, og dermed har vi skabt troværdighed om dansk økonomi. Samtidig har vi kunnet holde et højt niveau af offentlige investeringer i en periode, hvor der ikke har været et særlig højt niveau af private investeringer,” siger Morten Østergaard, inden han fastslår, at der stadig er meget at gøre.

Pas på luksusfælden

“Vi skal fortsætte med at lave nødvendige reformer, også selv om det kommer til at gå bedre næste år og året efter,” lyder det fra ministeren, der fremhæver regeringens vækstplan med ambitionen om 150.000 flere personer i beskæftigelse frem mod 2020 – en opgave, der ifølge ministeren skal løses med alle midler.

Men også med den forudsætning, at grundlaget for vækst i et velfærdssamfund afhænger af mere og andet end lav skat og umiddelbar konkurrencedygtig løn.

”Det bliver aldrig vores ambition, at Danmark skal være et lavtlønsland, og vi bliver formentlig heller ikke noget lavskatteland. Men vi kan arbejde for, at vi i hvert fald ikke stikker mere ud, end at det alligevel er attraktivt at skabe arbejdspladser i Danmark. Det mener jeg, vi har et fælles ansvar for, men også en kæmpe mulighed for,” siger Morten Østergaard.

Kritiske topledere

Netop den høje danske skat og de mange udfordringer, der er forbundet hermed, er et tilbagevendende tema i den årlige Global CEO Survey fra PwC. Undersøgelsens danske del afslører, at kun otte procent af toplederne mener, at den danske regering har været effektive i arbejdet med at skabe et internationalt konkurrencedygtigt skatte- og afgiftssystem. Morten Østergaard, som var skatteminister i 2014, mener da også, at der fortsat ligger en vigtig opgave her, selv om alle erhvervslivets ønsker nok ikke kan indfries.

”Vi er bestemt ikke færdige med at tale om skat på arbejde. Men jeg synes også, at der er en positiv historie at fortælle,” siger han og fortsætter:

”Hvis jeg for fire år siden havde sagt, at vi i dag ville stå med en skattereform, der har løftet enormt mange mellemindkomster ud af topskatten og lettet skatten i bunden. At vi kunne holde overførselsindkomsterne i ro, reformere kontanthjælp, fleksjob og så videre, og hvis jeg så tilmed havde sagt, at vi ville bruge nogle af pengene på at sikre en mere konkurrencedygtig selskabsskattesats; så tror jeg, at de fleste ville have sagt ”mon dog”. Men i dag kan jeg jo konstatere, at det er sådan, det er gået,” siger han.

”Derfor er det også troværdigt, når vi i dag siger, at vi vil fortsætte med en lang række tiltag, der skal gøre det nemmere og mere attraktivt at drive virksomhed i Danmark.”

Alle muligheder afsøges

Konkret skal det gøres ved at arbejde målrettet med velkendte temaer. Effektivisering af skatter og afgifter, adgangen til kapital samt ikke mindst fortsat fokus på adgangen til kvalificeret og omstillingsparat arbejdskraft.

I den forbindelse fremhæver Morten Østergaard blandt andet et stærkt fokus på uddannelse og forskning. Hertil ændringen af den såkaldte forskerordning, der nu giver højtuddannede mulighed for lavere skat de første fem år i Danmark. Samtidig erkender han også, at der ikke er tale om et decideret revolutionerende tiltag: ”Det er klart, at meget af det her er symptombehandling i et system, hvor vi generelt beskatter arbejde for meget. Derfor vil jeg også gerne understrege, at for mig er der ingen tabuer i forhold til, hvilke instrumenter der skal bruges for at skabe vækst,” siger han.

Der er dog grænser, og Morten Østergaard understreger, at Danmarks fælles menneskelige ressourcer i høj grad også er afgørende for virksomhedernes vækstmuligheder. Ikke mindst i forhold til de udfordringer toplederne i PwC’s Global CEO Survey 2015 udpeger.

”Man er bare nødt til at være sig pinligt bevidst, at det her også handler om, hvordan vi investerer i vores fælles ressourcer. Hvordan vi fastholder Danmark som et attraktivt land, hvordan vi sikrer uddannelse og forskning i verdensklasse og et godt sundhedssystem,” siger han.

Det er ikke enten-eller

Økonomi- og indenrigsministeren understreger, at Danmark i dag er et attraktivt land, og det skal det blive ved med at være i takt med, at erhvervslivet gives bedre rammer, lyder det.

”I dag vender dygtige danske erhvervsledere i stort tal hjem fra udlandet, når deres børn skal i skole. Det gør de jo, fordi de ønsker at give børnene et trygt sted at leve og vokse op,” siger Morten Østergaard og fortsætter:

”Man tegner tit et billede i forhold til offentlige udgifter af, at det er enten-eller. Men vi glemmer lidt, at det ikke kun handler om at opkræve penge; det handler også om, hvordan vi bruger dem til at fastholde Danmark som et fantastisk og ikke mindst tiltrækkende sted at bo,” siger han.

Danmarks gode ry

Morten Østergaard fremhæver, at Danmark i det hele taget har et godt ry i udlandet. Ikke kun fordi vores økonomi er i god form, men også fordi det er lykkedes os at tage en førerposition på den grønne dagsorden.

”Der er en stor og helt fantastisk interesse for hele det grønne område ude i verden. Og når vi er verdens førende grønne erhvervsnation, så skyldes det jo i meget høj grad, at der er ført en politik rettet mod, at vi skal have et hjemmemarked for det her,” siger Morten Østergaard.

Han understreger, at det ikke betyder, at det nødvendigvis kan lade sig gøre at udpege fremtidens erhvervssucceser politisk. Men klima er alligevel et eksempel på, hvordan Danmark kan gøre sig gældende, lyder det, og ’verdens mest ambitiøse klima- og energipolitik’ er i hvert fald ikke til skade for konkurrenceevnen.

Tværtimod kan Danmarks stærke internationale ry være med til at skabe forudsætningen for løsningen af en anden af de udfordringer, toplederne peger på som mest presserende: adgang til kapital.

”Hvis vi kigger lidt udefra på problemstillingen i forhold til investeringer, så er første forudsætning her, at Danmark rent faktisk er AAA-rated, og at renterne er lave. Samtidig holder vi et enormt højt niveau af offentlige investeringer, hvilket i sig selv vil skabe positiv afsmitning på erhvervslivet. Der er altså grund til optimisme,” siger Morten Østergaard og peger på, at der på de områder, hvor det kniber med investeringer, findes en lang række muligheder i både Vækstfonden, eksportfremmesystemet samt i en kommende europæisk investeringspakke, der er ved at blive forhandlet på plads.

I det hele taget ser Morten Østergaard positivt på fremtiden. Både på vegne af dansk økonomi og de virksomheder, der skaber grundlaget for den. Han understreger, at kursen er rigtig, og opfordrer til at holde både ham selv og fremtidige politikere fast.

”Vi har været rygrad i regeringen i forhold til at få lavet reformer og skabt tillid – alt sammen baseret på brede forlig, og den udvikling skal fortsætte,” siger han.

Del på:

Tilmeld dig PwC’s erhvervspanel Puls og vær med til at tage temperaturen på erhvervslivets agenda

Tilmeld dig her

Danmark klar til opsving

  • Dansk økonomi er i god stand, men vi skal fastholde reformkursen – også når opsvinget kommer.
  • Alle vækstinstrumenter skal i spil for at sikre bedst mulige vilkår for danske virksomheder.
  • Forskning, uddannelse og et effektivt sundhedssystem er afgørende for dansk konkurrencedygtighed.

Rammevilkår
– fra PwC’s Global CEO Survey 2015

78% af de danske topledere mener, at regeringens vigtigste opgaver er at skabe et internationalt konkurrencedygtigt og effektivt skattesystem. På verdensplan er tallet 67%.

68% af de danske CEO’er mener, at regeringen bør fokusere på at skabe en talentfuld og omstillingsparat arbejdsstyrke.

38% mener, at regeringen skal fokusere på at skabe bedre adgang til investeringsvillig kapital. Globalt er tallet 29%.

20% af de danske CEO’er mener, at regeringen skal fokusere på at reducere risikoen for klimaforandringer. Globalt er tallet 6%.

Vi skal fortsætte med at lave nødvendige reformer, også selv om det kommer til at gå bedre næste år og året efter.

Morten Østergaard

Økonomi- og indenrigsminister og politisk leder for Radikale Venstre.

Tidligere skatteminister samt minister for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Har siddet i Folketinget siden 2005.