Tema: Ledelse mellem krise og vækst

I dette nummer af CXO Magasinet retter vi spotlyset mod alt det, der befinder sig mellem krise og vækst, mod CXO’erne, deres beslutninger og resultater.

Dansk erhvervsliv står i en fase mellem stilstand og opsving uden helt klare indikationer på, hvornår situationen for alvor ændrer sig. Halvårstallene fra OMXC20-selskaberne viser en sund udvikling på omsætnings- og indtjeningssiden, mens der holdes igen på investeringerne.

Perioden efter 2008 har stået i effektiviseringens og omstruktureringens tegn. Samtidig ved vi, at opsvinget på et tidspunkt bider sig fast og at evnen til at konkurrere, når det sker, blandt andet afhænger af, at de rigtige investeringer er foretaget i tide. Man kan sige, at virksomhederne i dag – efter mere end seks år med økonomisk stilstand – er blevet mestre i at tjene penge i umulige situationer. Spørgsmålet er, hvad de stiller op, når alting igen begynder at kunne lade sig gøre.

PwC gennemfører årligt analysen C20 by Numbers, der er en gennemgang af de seneste årsrapporter for OMXC20-selskaberne. En særkørsel på kvartals- og halvårsregnskaber for de 14 ikke-finansielle selskaber i C20-indekset foretaget af PwC viser udviklingen i omsætning, indtjening og investeringer. Her ser man tydeligt, at øjnene fortsat er solidt rettet mod at lande igangsatte effektiviseringer, mens der i mindre grad fokuseres på investeringer, hvilket kan skyldes en generel usikkerhed, der forstærkes af forskellige globale begivenheder. Det gælder eksempelvis situationen i Ukraine, der rammer eksporten til Rusland og i det hele taget landets status som samhandelspartner. Den internationale konflikt med Islamisk Stat samt ebola-epidemien i Afrika, der skaber tvivl om et ellers potentielt vækstmarked.

Dog kan udviklingen tolkes sådan, at den negative tendens så småt er aftagende. Ikke mindst når det medtages, at mange virksomheder, efter benhårde øvelser, har opnået en form, hvor der er luft i økonomien til at igangsætte nødvendige investeringer.

C20 by Numbers baseret på første halvår viser, at 11 ud af 14 C20-selskaber har stigende omsætning, og at den gennemsnitlige omsætningsvækst udgør fem procent sammenlignet med året før. Samtidig har 10 af de 14 virksomheder stigende indtjening, og den gennemsnitlige indtjeningsvækst ligger på ni procent, så indtjeningen stiger altså mere end omsætningen.

Effektivisering og vækst

Kombinationen af effektiviseringer og væksttiltag har netop været kendetegnende for ingeniør- og industrikoncernen FLSmidth, hvor man i første halvår 2014 oplevede en omsætningstilbagegang på omkring 15 procent i forhold til samme periode sidste år. Samtidig er det lykkedes virksomheden at øge indtjeningen via et omfattende effektiviseringsprogram, der dels leverer 750 millioner kroner i besparelser, dels sikrer en toptunet salgsorganisation.

”Det har generelt været et hårdt år, hvor vi er faldet kraftigt set med omsætningsbriller, og når vi kigger frem mod næste år, kommer det heller ikke til at buldre af sted,” siger Group CFO, FLSmidth, Lars Vestergaard.

Forventningen fra virksomheden, der blandt andet er afhængig af det globale marked for metaller og mineraler, er, at der tidligst for alvor kommer gang i markedet igen i slutningen af 2015. Men samtidig lyder vurderingen, at virksomheden, efter grundige effektiviseringer, nok skal være klar, når det sker.

”Mineselskaberne har de senere år haft et meget stort fokus på at holde deres investeringer på et lavt niveau. Men vi kan samtidig se, at der jo stadig bliver brugt store mængder metaller og mineraler på verdensmarkedet, og at der arbejdes i minerne – så der vil omkring slutningen af 2015 igen komme gang i markedet for mineraludstyr,” siger Lars Vestergaard og understreger, at organisationen er mere end klar – også til opsvinget.

”Vores effektiviseringsprogram bevirker, sammen med en omorganisering af vores divisioner og salgsorganisation – alt sammen med effekt fra den 1. januar – at vi er klar til vækst, når markedet vender,” siger Lars Vestergaard.

Fald i investeringer

Den gennemsnitlige investeringsvækst hos de 14 C20-selskaber er faldet med otte procent, når man korrigerer for de mest voldsomme udsving, herunder Genmab (+ 856 procent), Novo Nordisk (-316 procent) og Novozymes (-161 procent). Der er dog tale om en relativ forbedring i forhold til 2013, der bød på et gennemsnitligt fald i virksomhedernes investeringer på hele 13 procent.

Ser man i stedet på de samlede faktiske investeringer er de steget med ti procent i forhold til 2013. Denne udvikling er kraftigt påvirket af A.P. Møller-Mærsk, der øgede investeringerne med fire milliarder kroner i blandt andet nye skibe og udstyr. Mærsk Drilling er således i færd med en samlet fordobling af kapaciteten med store investeringer i nye borerigge. Dette foregår samtidig med et stramt og succesfuldt fokus på cost-effektivitet, ligesom en række af rederiets nybygninger løbende erstatter indchartrede skibe.

En af de virksomheder, som i løbet af 2014 har meldt klart ud, at man forventer et stigende investeringsniveau, er TDC, der i øvrigt, med købet af norske Get i september 2014 for 12,5 milliarder kroner, nu kan kalde sig Nordens største udbyder af kabel-tv. På trods af at både omsætning og bruttoavance har været under konstant pres gennem flere år, har telekoncernen øget investeringerne med cirka 15 procent fra 2013 til 2014, og TDC leverede et stærkt forbedret cash flow i andet kvartal 2014, primært drevet af besparelser på driftsomkostninger på 5,8 procent. Samtidig meldte ledelsen ud, at koncernen i 2014 venter et samlet investeringsniveau svarende til cirka 16 procent af omsætningen og dermed blandt de højeste i sammenligning med de øvrige europæiske teleoperatører.

Leverer i modvind

Også hos vindmølleproducenten Vestas er der blevet investeret i nye produkter, tilgange og markeder, og trods fortsat lave energipriser havde koncernen fremgang på flere markeder i første halvår. Dette kommer dog efter en lang og hård proces, hvor alt er blevet vendt, drejet og ikke mindst effektiviseret.

”Gennem de senere års turnaroundproces har Vestas transformeret sin forretningsmodel til at være mere fleksibel og skalérbar, og vi er dermed bedre positioneret til at operere effektivt og agilt gennem cykler,” siger Hans Martin Smith, Senior Vice President for Investor Relations, Vestas.

Han understreger, at der har været en sund efterspørgsel efter virksomhedens produkter i løbet af 2014, og at forventningerne således er positive, men, fastslår han, at udviklingen de kommende år i høj grad afhænger af den generelle samfundsudvikling.

”Som leverandør af infrastruktur er den generelle makroudvikling selvfølgelig af betydning, og i den forbindelse har nationale støtteordninger også betydning, hvilket er forventeligt for energisektoren. Elektricitetsforbrug hænger generelt sammen med BNP-udviklingen, men dertil kommer, at man kan se forskydninger i energimikset mod vindkraft, som i mindre grad er BNP-drevet,” siger Hans Martin Smith.

Vestas øgede sine investeringer i første halvår med 20 procent, sammenlignet med 2013 og er, ifølge Hans Martin Smith, godt rustet til fremtidens konkurrence.

”Vestas vil fortsætte med at investere i research and development samt i aktiver, der medvirker til at styrke vores fleksible og skalérbare forretningsmodel,” siger han.

Det store spørgsmål i løbet af det kommende år bliver selvfølgelig, hvornår der kan tales om reel og generel bedring. Her lyder den mest akkurate melding lige nu desværre nok, at det er ”svært at sige med sikkerhed”. Heldigvis er virksomhederne i topform, og selv om stilstanden kommer til at fortsætte en periode endnu, skal ventetiden bruges til at forberede sig på vækst.

Del på:

Kontakt PwC

Tlf: 3945 3945
E-mail

Den gennemsnitlige indtjeningsvækst udgør ni procent, når man korrigerer for Vestas (+238 procent) og Genmab (+475 procent).
Kilde: C20 by Numbers

Den samlede vækst i investeringerne udgør ti procent – dog i høj grad båret af A.P. Møller-Mærsk, som har øget investeringerne med fire milliarder kroner.
Kilde: C20 by Numbers

Ultimo juni 2014 var der kun registreret 261 konkurser mod 415 i juni 2013 – et fald på 37 procent.
Kilde: Virksomhedsanalysen 2014