Stram styring og innovation er vejen til vækst

At bevare positionen som den førende på markedet kræver en effektiv styring af hele forsyningskæden fra bestilling af råvarer til forarbejdning, produktion og levering af færdigt produkt til kunden. Det kræver samtidig vilje til at skabe nye produkter i tæt samarbejde med kunderne og markedet. Det gælder i mange brancher, også for Icopal, Europas største tagpapproducent.

Icopal er Europas største leverandør af tagpap. Og i en verden, hvor kunderne ikke er blege for at ringe til den næste leverandør på listen, hvis man ikke kan levere i morgen, så skal man være skarp i alle dele af forsyningskæden for at fastholde positionen.

CXO Magasinet er taget til Nordens største tagpapfabrik i Malmø for at tale med produktionsdirektør for region nord, Niclas A. Dedenroth, om produktion og supply chain management på den ene side og kvalitetssikring, innovation og produktudvikling på den anden. I Malmø produceres mere end 50.000 ton tagpap årligt.

Icopal er Europas førende leverandør af produkter til beskyttelse af bygninger og konstruktioner, herunder især tagløsninger. Virksomheden blev grundlagt i 1876 og er en dansk koncern med en omsætning på mere end 7,5 milliarder kroner og 3.500 medarbejdere. Icopal har 35 produktionssteder og mere end 95 kontorer i Europa, Nordamerika og Asien. I Danmark og resten af Norden har man desuden egne entrepriseafdelinger.

Et af produktionsstederne ligger i Malmø, som er en del af et nordisk produktionsnetværk. Her produceres blandt andet tagpap. Vi besøger fabrikken i Malmø i efteråret, som er en af de travle perioder.

“Vi er på vores absolutte højdepunkt. Det er i perioden lige efter sommerferien og indtil omkring november. Vi producerer 24 timer om dagen, fem dage om ugen. Lige nu er det lidt mere for at følge med efterspørgslen,” forklarer Niclas A. Dedenroth.

Salget foregår direkte til entreprenører og til byggemarkeder. Og det er krævende kunder.

“Hvis ikke vi kan levere dagen efter, så risikerer vi at miste ordren. Så enkelt er det,” siger Niclas A. Dedenroth.

The bad guy

“Outputtet er stort her i Malmø og produktionslinjerne kræver en vis produktionsordrestørrelse, så det er en udfordring at sikre den rette mængde på lager af alle produkter,” siger Niclas A. Dedenroth.

Samtidig med, at han skal sikre 24 timers levering, så skal Niclas A. Dedenroth sørge for, at der er så lille en bunden kapital på lageret, som overhovedet kan forsvares. Icopal arbejder intenst med vigtigheden af at holde kapitalbindingen – working capital – nede. En lav kapitalbinding giver mulighed for yderligere investeringer i produktion og produkter og dermed investering i vækst.

“I det spil er jeg jo altid the bad guy,” siger han med et smil.

“Enten har vi for meget på lager, eller også har vi for lidt. Det er balancegangen. For alt imens vi skal kunne levere inden for 24 timer, og vi kører på højtryk for at følge med, så skal vi samtidig sørge for en minimal lagerbeholdning,” siger Niclas A. Dedenroth. Han tilføjer:

“Vores salg er faktisk relativt forudsigeligt. Historisk ved vi nogenlunde, hvordan salget på vores store produkter vil forløbe hen over året. Dog komplementeres dette med et salgsforecast lavet i samarbejde med vores salgsafdelinger,” forklarer produktionsdirektøren.

Salgsforecastet laves i reglen en gang om måneden med fokus på de kommende 30 dages salg, men dækker normalt de kommende 90 dage. I visse tilfælde opdateres forecastet hver uge. Udfordringen i forhold til produktionsplanlægning er de mindre produkter. Altså dem, Icopal sælger relativt få af. Her skal lagerbeholdningen af naturlige årsager begrænses, og efterspørgslen kan svinge alt efter vejrlig, eller hvornår eksempelvis et større byggeri sættes i gang. Salgsforecastet danner grundlag for finplanlægningen af produktionen de nærmeste uger samt de kommende måneders indkøbsdispositioner. Visse vitale råvarer har lange leadtider. Op til 12 uger, så også her er forecastet vigtig, da lagerbindingen i råvarer er betydelig.

Færre produktionsenheder

For en moderne virksomhed i denne størrelse og med den europæiske baggrund, som Icopal har, er et godt og sikkert arbejdsmiljø en væsentlig parameter.

”Vi arbejder med højkvalitetsprodukter, som der stilles store krav til. Derfor stiller vi også store krav til os selv hele vejen igennem. Det gælder områder som kvalitet, leveringssikkerhed, arbejdsmiljø og innovation,” siger Niclas A. Dedenroth.

Icopal har igennem de seneste år konsolideret produktionen, så den er samlet på færre produktionsenheder.

“Hvor vi tidligere arbejdede ud fra, at hver enkelt produktionsenhed producerede til eget marked, har vi effektiviseret og konsolideret produktionen, så vi producerer til flere markeder. Men det er en balancegang, for der er stadig behov for nærhed til markedet, så man ikke mister følelsen med markedet. Vi har med tunge produkter at gøre, så i visse tilfælde er logistikomkostningerne også en betydningsfuld parameter,” forklarer produktionsdirektøren.

“På vores produktionsenhed i Ikast har vi dog lige foretaget en stor investering, der gør, at den er i stand til at producere endnu mere fleksibelt og samtidig har fokus på et godt arbejdsmiljø, og det er jo rart, at vi på den måde kan bevare produktion i Danmark.”

Konsolideringen af produktionsenheder har medført, at hver enkelt enhed har skullet tilpasse produktionen til en bredere produktportefølje. Produktion af tagpap er således, ifølge Niclas A. Dedenroth, ikke en simpel øvelse. Alle markeder har sine egne standarder og traditioner. For at være meget konkret, så arbejder man typisk i Danmark med flere lag tagpap, mens man i Sverige er et “1- lags land”, hvor tagpappen mekanisk fikseres og svejses med varmluft. Og det skal produktionen leve op til.

“Vi arbejder med råvarer af meget forskellig karakter, og det stiller store krav til produktionen for at opnå en fuldstændig ensartethed i produkterne. På bare et skift sender vi for flere hundrede tusinde kroner råvarer gennem fabrikken. Og det er et fåtal personer, der har ansvaret for produktionen. Så vi arbejder med højt ansvarsniveau. Vi plejer at sige, at det kræver flere års erfaring, før man ved, hvad tagpapproduktion drejer sig om,” siger Niclas A. Dedenroth.

En innovativ virksomhed

Som noget helt usædvanligt udvikler, producerer og implementerer Icopal sine egne produktionslinjer og udstyr, ligesom man løbende har teams, der kan optimere produktionslinjerne.

Konsolideringen har desuden medført, at Icopal har kunnet øge fokus på innovation og produktudvikling. Et område, som vægtes højt i koncernen. De fleste uden for branchen vil muligvis tænke, at tagpap blot er tagpap. Sådan kunne det se ud, når man står nede i byggemarkedet. Sådan forholder det sig dog ikke. Icopal udvikler kontinuerligt nye produkter. Det kan være helt nye produkter, men det kan også være nye ”features” i eksisterende produkter, der gør dem bedre i forhold til deres formål – nemlig at beskytte bygninger og konstruktioner. Det kan dog også være innovation, der med entreprenørerne for øje tager udgangspunkt i processen omkring montage af tagprodukterne.

“Vores opgave er at lave sikre og effektive produkter. Både i forhold til opsætning og i forhold til produktets formål. Et eksempel på nyeste produktudvikling er intelligente overflader, som renser luften for NOx-forureninger, integrerede RFID-chips, som tyverisikrer vores produkter, eller syntanteknologi, som erstatter et traditionelt sandlag og blandt andet reducerer rullevægten betydeligt,” forklarer Niclas A. Dedenroth.

Del på:

Kontakt PwC for at høre mere om effektiv styring af forsyningskæden

Tlf: 3945 3945
E-mail

Produktionsdirektørens værktøjer

  • Icopal opererer i reglen med månedligt opdaterede salgsforecasts for at sikre, at produktionen er tilpasset efterspørgslen.
  • Målet er lavest mulig kapitalbinding for at frigøre midler til vækst og innovation.

Miljøvenlig innovation

Icopal har udviklet tagkonceptet Eco Activ, som består af fire tagprodukter, der bidrager til at løse verdens miljø- og klimaproblemer.

Noxite

Et luftrensende tagpap, der omdanner og neutraliserer sundhedsskadelige NOx-partikler og kan bidrage til forbedret luftkvalitet i byerne. NOx er en miljøskadelig drivhusgas og en af de helt store syndere i forbindelse med luftvejssygdomme som astma.

Energitag

Energitaget reducerer en bygnings CO2-udledning med omkring 40 procent i forhold til opvarmning med olie eller naturgas. Energitagets tagflade optager energi fra vind, regn og sol. Energi føres fra Energitaget ned til en varmepumpe, som trækker energien ud af væsken og anvender den til opvarmning af bygningen.

Grønne tage

Taget som miljøfaktor. Med nutidens høje krav til bæredygtighed, er græstagenes århundredelange historie med ét igen blevet en efterspurgt tagløsning. Med et grønt tag er det visuelle og æstetiske i fokus. Flere og flere arkitekter og bygherrer er blevet opmærksomme på fordelene ved at udnytte bygningens femte facade som et nyt uderum, man rent faktisk kan opholde sig på.

IcoSun

En særlig tagpap hvor der er integreret solceller i overfladen. Der lægges således tagpap og solceller i samme arbejdsgang. IcoSun-taget omdanner sollys til grøn strøm.