Dansk erhvervsliv står i en udfordrende situation. En situation der stiller markante krav til ledelse og fokusering. På den ene side viser vores analyser, at virksomhederne er toptunede og klar til opsvinget, på den anden side har vi indtil videre ikke endnu set det afgørende vendepunkt i den globale og danske økonomi – ikke mindst forstærket af usikkerhed og ustabilitet på flere markeder.

Så opsvinget lader på sjette år vente på sig, alt imens vi bliver dygtigere til at fokusere på det væsentligste, prioritere og agere ansvarligt for at bevare sunde virksomheder og arbejdspladser. Men det er langt fra nok – samtidig skal de rigtige investeringer og dispositioner være foretaget, til når der igen kommer gang i økonomien, og det er en benhård balancekunst at mestre. For hvornår kommer vendepunktet? Risikerer vi for meget? Eller måske netop for lidt? Skal vi købe op? Eller sælge fra? Skal vi beholde produktionen i Danmark? Eller flytte den ud…

Spørgsmålene og ledelsesdilemmaerne er mange og lærerige, og det er derfor vi med CXO Magasinet fra PwC denne gang i vores tema retter spotlyset mod alt det, der befinder sig mellem yderpunkterne krise og vækst. Alle de nødvendige og modige beslutninger, som bliver truffet dagligt af ledelsesgruppen fra bestyrelsesformanden til CEO’en og hele den brede direktion med CIO’en, CFO’en, CCO’en etc. Beslutninger, som når de er truffet, også skal følges til dørs af handling for ikke at ende i ren snak, som vi hverken får stærke virksomheder eller vækst af. Beslutninger, som det er vores opgave i PwC – uanset om vi leverer revision, skat eller rådgivning – at hjælpe med bliver truffet på det bedst mulige grundlag.

Vores seneste analyse af halvårstallene 2014 i C20 by Numbers viser, at der er sund udvikling i den gennemsnitlige omsætningsvækst på fem procent, ligesom den gennemsnitlige indtjeningsvækst udgør flotte ni procent. Der er altså også godt nyt, når vi ser på udviklingen i de største virksomheder, uagtet at det gennemsnitlige investeringsniveau ligger på minus otte procent. Så selvom opsvinget pt. udebliver, bliver der hver dag i hovedparten af de store toneangivende danske virksomheder stadig skabt vækst på ryggen af den benhårde balancekunst.

En meget stor tak til alle de erhvervsledere og virksomheder, som har stillet op til interview og har givet os et værdifuldt indblik i de overvejelser, beslutninger og løsninger, der har skullet mestres for at komme videre med væksten. Og tak for de perspektiver der også bliver givet på Danmarks erhvervskultur og konkurrencekraft. Inspirationen er hermed givet videre.

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør, PwC